Gratis webinar:
Ledarskapsutveckling – behåll talangerna och öka produktiviteten!

Detta webinar sändes live 6 mars 2023

Tiden vi är inne i just nu är starkt präglad av oroligheter. Höga kostnader, inflation och svårigheter att rekrytera nya talanger är några av de utmaningar som många kämpar med. Det är inte alla företag som har det lika tufft, några branscher och företag går riktigt bra just nu. Men en marknad i förändring och en osäkerhet inför morgondagen är det många som känner av. Då är det viktigt att ha trygga ledare med rätt kompetens som kan motivera medarbetarna, visa vägen framåt och se till att produktiviteten upprätthålls. 

Alla typer av förändringar ställer höga krav på ledare, inte minst i dagens hybrida arbetsvardag där det inte är lika lätt att fånga upp oro och osäkerhet hos medarbetarna. Här är tillit och kommunikation A och O för att få med sig alla på tåget. Men tillit är något som byggs över tid och är inte en helt enkelt att uppnå. Men med rätt kompetens och bra verktyg är man definitivt en bra bit på vägen. Nu är tiden för att behålla och utveckla – vi ses digitalt!  

 

 

Under webinaret tar vi upp:

  • Vilken kompetens som är viktig för en ledare idag och hur chefer och HR bör prioritera ledarskapsutveckling 
  • Hur en ledares kompetens, eller inkompetens, kan påverka motivation, churn och företagets finansiella resultat.  
  • Hur ni bör jobba med ledarskapsutveckling för att den ska vara relevant och generera resultat  
  • Hur ni bygger en lärandekultur och får till självdrivet lärande - och varför det är viktigt! 

Webinaret är till för dig som är:

  • HR-chef eller HR-ansvarig 
  • Ledare eller chef med medarbetaransvar 
  • Har en ledande position inom företaget 
Dela sidan:

Föreläsare