Darryl Finnell

Leadership Developer

open_in_new LinkedIn

Darryl Finnel arbetar som ledarutvecklare hos LMI Sweden

Darryl har mer än 25 års erfarenhet som ledarutvecklare, företagsutveklare och coach men har även varit linjechef och VD under denna tid. Bland företag som han har arbetat med finns IKEA, Schindler Hiss, Fujitsu, St. Jude Medical, Britannia Airways och LRF.

Darryls genuina nyfikenhet och tydliga kommunikation har hjälpt honom att upptäcka kundens potential för att kunna definiera och stödja organisationer i deras utvecklingsprocess. Hans förmåga att coacha andra är en mycket uppskattad egenskap enligt hans kunder.

Darryl har dessutom ett stort intresse av att stödja ledare i olika typer av förändringsarbete, där han själv varit t.f. Global Change Manager inom ett stort internationellt svenskt företag.