Pia Weimarsdotter

Skatteexpert

open_in_new LinkedIn

Jag vill göra det svåra så enkelt och begripligt som möjligt för kunden!

Erfarenhet

Skattejurist på Simployer sedan 25 år tillbaka. Dessförinnan jobbade jag med bl a individ- och företagsbeskattning samt revision på Skatteverket i nio år. På Simployer är jag bl a huvudansvarig för Expert Skatt. Jag har även skrivit böcker om bland annat löneväxling. Är vidare redaktör och ansvarig utgivare för vår produkt Skattenyheter i sammandrag.

Kompetensområden

Personbeskattning, företagsbeskattning, internationell individbeskattning, internationella personalförflyttningar, socialförsäkring och socialavgifter i ett internationellt perspektiv

Avdelningen

På vår skatteavdelning är vi sex stycken väldigt kompetenta skattejurister, som tillsammans har mer än ett helt sekels erfarenhet av att arbeta med inkomstskattefrågor. Vi har ett djup och en bredd i vår kompetens som jag tror är svår att slå.

Mitt fokus

Jag strävar alltid efter att göra det svåra så enkelt och begripligt som möjligt för kunden. Det är alltid en utmaning att på ett pedagogiskt sätt förklara komplexa skatteregler. Lyckas man på begriplig svenska förklara en nästintill obegriplig lagparagraf, då har man kommit en bit på väg. Belöningen är en 100 %-igt nöjd kund!