Tilläggstjänster i Simployer Handböcker

Här kan du läsa mer om våra tilläggstjänster för Simployer Handböcker. Dessa gäller för Personalhandboken, Chefshandboken och Arbetsmiljöhandboken.

Kollektivavtal

Med tillägg av kollektivavtal i er personalhandbok kan alla anställda i bolaget snabbt komma åt relevant information om vad som gäller för just dem enligt det kollektivavtal som berör just dem. Relevant stycke från kollektivavtalet läggs till i respektive artikel i handboken så at man snabbt kommer åt rätt information.

Utöver detta finns självklart även hela kollektivavtalet tillgängligt i sitt ursprungliga PDF-format.

Observera att ni som kund för denna tilläggstjänst behöver tillgodose Simployer med korrekta kollektivavtal, och även se till att skicka in nya när dessa har uppdaterats.

Kollektivavtal kan inte läggas till i Arbetsmiljöhandboken

Engelsk språkversion

Har ni engelska som ert officiella språk i företaget eller koncernen? Se då även till att er personalhandbok, chefshandbok, och er arbetsmiljöhandbok är på engelska.

Kombination med tilläggstjänst Kollektivavtal innebär inte att kollektivavtalen översätts.

Franchise- och koncernlösning

Koncernlösning
För er som behöver kunna kommunicera ut information till hela koncernen direkt i handböckerna. Utöver de ordinarie lagtexterna har ni även en egen text för dotterbolaget och en egen text för koncernen i varje artikel i handboken. Administratör av handböckerna kommer att behövas på både central och lokal nivå. Den centrala redaktören har åtkomst till alla handböcker inom koncernen.

Franchiselösning
För er som behöver kunna kommunicera ut information till hela franchisen direkt i handböckerna. Utöver de ordinarie lagtexterna har ni även en egen text för franchisetagaren och en egen text för moderbolaget i varje artikel i handboken. Administratör av handböckerna kommer att behövas på både central och lokal nivå. Den centrala redaktören har åtkomst att publicera innehåll för den centrala texten i alla handböcker inom franchisen men kan inte se innehållet i de lokala handböckerna.

Chatbot

Behöver ni en extra support direkt i Handboken? Lägg i så fall till vår Chattbot. Botten klarar av att svara på vanliga frågor och kan dessutom hjälpa dig hitta det du letar efter i Handboken. Botten blir dessutom smartare desto mer du använder den!

Tillgångsstyrning

Behöver du kunna publicera innehåll i Handboken riktat mot specifika användare? Detta kan göras med tilläggstjänsten Tillgångstyrning. Skapa användargrupper enligt era önskemål och välj att visa det innehåll som berörda anställda ska ha åtkomst till.