Simployer Personalhandbok med chatbot

"Vilka rättigheter har jag?", "Vilka förmåner erbjuder mitt företag?", "Vad måste jag göra när jag blir sjuk?". Detta är typiska personalfrågor som tar mycket tid för både HR, chefer och medarbetare. Simployer Personalhandbok förenklar kommunikationen och ger era medarbetare en samlad översikt av rättigheter, skyldigheter och rutiner för er verksamhet.

  • Behöver du en tjänst där medarbetare själva kan söka svar på komplicerade personalfrågor?
  • Behöver du stöd i att få ut rätt information vid rätt tillfälle till rätt personer?
  • Behöver du ett sätt att minska antalet vanliga frågor till HR och ledare?

 

Boka demo

Start / Professional / Enterprise

 Är du osäker på vad du ska välja eller vad ditt företag behöver? Vi har gjort det enkelt för dig och satt ihop prisvärda paketlösningar baserat på verksamhetens storlek och behov.

Ta mig till paketen

Enklare arbetsvardag med lättillgänglig och uppdaterad personalhandbok

Simployer Personalhandbok ger er en gemensam översikt över rättigheter, skyldigheter och förmåner i er verksamhet. Att medarbetare snabbt kan söka och hitta svar på sina frågor bidrar till självständiga medarbetare och trygga ledare som kan fokusera på att utveckla verksamheten.

Simployer Personalhandbok skapar tydliga rutiner och säkerställer att alla får samma information.

Simployer Personalhandbok fungerar bra med: 

Simployer Ledarhandbok, ger ledare stöd i gott ledarskap och hantering av personalfrågor. 

Simployer Arbetsmiljöhandbok, ger medarbetare, ledare och HR koll på verksamhetens arbetsmiljörutiner

Simployer Dokumentarkiv, gör det enkelt att digitalisera personalmappen samtidigt som all information lagras tryggt och GDPR-säkert

Värdefullt under Covid-19

Handboken kommer att vara ett viktigt verktyg framåt för oss som arbetar i näringslivet, men extra viktiga nu så att vi kan hålla oss uppdaterade med gällande regler som snabbt förändras på grund av Corona. För oss i ett företag som arbetar med tjänster som är socialt kritiska är det viktigt att få stöd så att vi kan fokusera så mycket som möjligt på vårt arbete. Genom Simployers Personalhandbok får vi hjälp tack vare snabb och kontinuerlig uppdatering av lagändringar.
Tore S. Hanse / CEO, Norva24 AS
Se hur Simployer Personalhandbok ger både ledare och medarbetare snabba svar i vardagen.

Något för dig och ditt företag? 

Simployer Personalhandbok stöttar i gott ledarskap och ger koll på rättigheter, skyldigheter och förmåner. Tjänsten passar företag med kontor på olika platser, företag i tillväxtfas, företag med olika verksamhetsgrenar och många anställningsformer.

Vad är Simployer HRM?

Simployer HRM-system gör det enklare att vara en god arbetsgivare så att du kan lägga din tid på rätt saker: utveckla och skapa värde för din kärnverksamhet.

Vårt flexibla och modulbaserade HRM-system digitaliserar, effektiviserar och säkerställer interna rutiner och processer mellan medarbetare, ledare och HR. Praktiska verktyg ger en mer effektiv arbetsvardag som sparar tid och ser till att ni har enhetliga processer i verksamheten.
Läs mer

Varför välja Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vill du veta mer om fördelarna med Simployer Personalhandbok?

Hej!

Funderar du på att digitalisera och effektivisera arbetsrutinerna för HR? Kanske har du redan kommit så långt i processen att du tänker på olika lösningar? Eller vill du ha en demo och ett erbjudande?

Fyll i formuläret så kommer jag eller någon av mina kollegor att kontakta dig för att hitta en mötestid där vi kan diskutera vad som fungerar bäst för er.

Vi hörs!

Hälsningar Viktor Wedlin

Få en enklare arbetsvardag!

Härligt att du är intresserad av hur Simployer Personalhandbok med chatbot kan förenkla arbetsvardagen.

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss för att berätta mer om hur lösningen kan passa in i er verksamhet.

Jag godkänner Simployers integritetspolicy genom att skicka in detta formulär.