Simployer Personalhandbok med chatbot

"Vilka rättigheter har jag?", "Vilka förmåner erbjuder mitt företag?", "Vad måste jag göra när jag blir sjuk?". Detta är typiska personalfrågor som tar mycket tid för både HR, chefer och medarbetare. Simployer Personalhandbok förenklar kommunikationen och ger era medarbetare en samlad översikt av rättigheter, skyldigheter och rutiner för er verksamhet.

  • Behöver du en tjänst där medarbetare själva kan söka svar på komplicerade personalfrågor?
  • Behöver du stöd i att få ut rätt information vid rätt tillfälle till rätt personer?
  • Behöver du ett sätt att minska antalet vanliga frågor till HR och chefer?

 

Boka demo

Enklare arbetsvardag med lättillgänglig och uppdaterad personalhandbok

Simployer Personalhandbok ger er en gemensam översikt över rättigheter, skyldigheter och förmåner i er verksamhet. Att medarbetare snabbt kan söka och hitta svar på sina frågor bidrar till självständiga medarbetare och trygga ledare som kan fokusera på att utveckla verksamheten.

Simployer Personalhandbok skapar tydliga rutiner och säkerställer att alla får samma information.

Något för dig och ditt företag? 

Simployer Personalhandbok ger er en gemensam översikt över rättigheter, skyldigheter och förmåner i er verksamhet. Att medarbetare snabbt kan söka och hitta svar på sina frågor bidrar till självständiga medarbetare och trygga chefer som kan fokusera på att utveckla verksamheten.

Få en enklare arbetsvardag!

Härligt att du är intresserad av hur Simployer Personalhandbok med chatbot kan förenkla arbetsvardagen.

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss för att berätta mer om hur lösningen kan passa in i er verksamhet.