Därför är kompetensutveckling affärskritiskt

Alla behöver se över sina utgifter i tuffa tider, men det gäller att se upp – en kapad utbildningsbudget kan bli dyrköpt! Tänk strategiskt kring kompetensutvecklingen, för att säkra lönsamheten.
torsdag 21 december 2023
Lästid: 2 Minuter

Kompetensutveckling behövs – både på individ- och organisationsnivå – för att möta dagens och framtidens konkurrens.

Det är alla överens om, inte minst för att arbetsgivare ska lyckas hantera kompetensbristen som råder inom många branscher. Enligt en enkätundersökning från Tillväxtverket, uppger drygt tre av tio företag att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft eller kompetens, och att det är ett stort hinder för företagets tillväxt.

Så påverkas företagen

Vad vi lägger i begreppet kompetens varierar så klart beroende på verksamhet, men enligt pedagogikprofessorn Per-Erik Ellström, som citeras i en rapport från Svenskt Näringsliv på ämnet, kan begreppet sammanfattas som en individs eller en grupps potentiella handlingsförmåga att framgångsrik utföra vissa arbetsuppgifter. Det betyder att arbetsgivarens förmåga att anpassa, utveckla och ställa om medarbetares kompetens är tätt förknippat med företagens framgång.

Svenskt Näringsliv lyfter fram faktumet att strategisk satsning på utbildning och lärande därför är helt avgörande för en framgångsrik utveckling, eftersom kompetensutveckling:

  • stärker konkurrenskraften och förmågan att möta kundernas krav
  • höjer produktiviteten och innovationsförmågan
  • bidrar till att arbetsgivaren uppfattas som attraktiv, vilket stärker förmågan att attrahera nya talanger och engagera befintliga medarbetare

Dyrköpta undanflykter

Så varför är det ändå frestande att tulla på både tids- och pengakontot för lärande och utveckling? Kanske för att många fortsätter att behandla frågan vårdslöst, utan strategisk eftertanke. Arbetsgivaren slänger in en kurs någon gång om året, utan att reflektera närmare över varför eller hur lärandet ska kunna ske kontinuerligt. Många skyller slarvet, både med den egna fortbildningen och medarbetarnas lärande, på tidsbrist.

Den inställningen riskerar att bli dyrköpt i längden. Och rätt onödig, för med rätt rutiner och verktyg kan lärande och utveckling bli en naturlig del av arbetsvardagen. Så här ser Simployers lösningar ut:

Kurser och utbildningar

Skatteträffen, Stora Momsdagen och HR-dagen är exempel på utbildningar som ser till att säkra kompetensutvecklingen, både med djup och bredd. Kurserna ges både på plats och digitalt, för att erbjuda alternativ som passar många. Det går även att få skräddarsydda kurser anpassade efter verksamhetens behov.

Learning Library

Microlärande i vardagen, så kan Simployers Learning Library sammanfattas. Kompetensutvecklingsverktyget ger användaren tillgång till i dagsläget mer än 50 korta, matnyttiga kurser inom ledarskapsutveckling, arbetsrätt och presentationsteknik. Nya kurser läggs till kontinuerligt och de finns tillgänglig på både dator och mobil – så att du kan välja kompetensutveckling när och var du vill.

Lönsamt engagemang

Det finns en annan mycket viktig aspekt av kompetensutveckling, som ofta glöms bort: yrkesstolthet och medarbetarengagemang. När en arbetsgivare satsar fortbildning bidrar det till att skapa lojala medarbetare.

Genom att använda ett pulsmätningsverktyg som Simployer &frankly, kan arbetsgivaren dessutom mäta hur olika utbildningssatsningar påverkar organisationens prestation. Det är väldigt användbart på många sätt – inte minst för att stoppa dumdristiga försök att dränera utbildningsbudgeten.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 



Dela sidan: