10 saker att ta tag i under lugna sommarveckor på kontoret

Sommaren innebär ofta en lite lugnare period på kontoret, även för HR-medarbetare. Här har du förslag på 10 arbetsuppgifter du kan fokusera på medans det är semesterlugnt på kontoret.
onsdag 26 juni 2024
Lästid: 2 Minuter

1. Revidera och uppdatera HR-dokument

Sommaren är en idealisk tid att granska HR-policyer, handböcker och rutiner för att säkerställa att de är uppdaterade och följer gällande lagar, regler och era egna processer. Passa på att göra nödvändiga justeringar för att säkerställa att de återspeglar nuvarande arbetsmetoder och behov. 

2. Planera höstens behov av kompetensutveckling

Detta gäller både chefer och medarbetare. Använd sommaren till att utveckla utbildningsprogram för anställda och ledare. Identifiera områden där det finns behov av förbättring och skapa relevanta utbildningsplaner. Förbered kurser, seminarier och eventuella ledarprogram för hösten.

3. Fokus på medarbetarengagemang

Använd sommaren till att göra en ordentlig djupdykning i resultaten från vårens medarbetarundersökningar/pulsmätningar i verksamheten. Analysera resultaten och trender och identifiera områden där ni kan vidta åtgärder under hösten för att öka de anställdas engagemang och trivsel. Glöm inte att titta på de positiva skiftningarna och analysera vad ni har gjort rätt det senaste halvåret!

4. Utveckla dig själv

Avsätt tid på sommaren för utveckling och kompetenshöjning inom ditt eget yrkesområde. Kanske är det nu du kan delta i kurser, webbinarier eller helt enkelt läsa relevant facklitteratur som du inte hinner prioritera resten av året. Att investera i din egen utveckling kommer inte bara att förbättra dina personliga kompetenser, utan även stärka din förmåga att stödja och leda verksamheten mer effektivt.

5. Planera HR-initiativ för hösten

Använd tiden till att planera och förbereda HR-aktiviteter för hösten. Detta kan inkludera kulturstärkande aktiviteter, employer branding, olika hälsoinitiativ och andra strategiska initiativ för att stödja verksamhetens mål.

6. Ta hand om administrativa surdegar

Vilka administrativa uppgifter och andra arbeten som blivit åsidosatta under den hektiska våren kan tas itu med under sommaren när aktiviteten är lägre? Sommaren kan vara tiden att beta av punkterna på "att-göra-listan" som byggs på under våren med uppgifter som nedprioriterats.

7. Hållbarhet

Kraven på arbete med rapportering om social hållbarhet blir allt fler och mer detaljerade. Om ni inte redan har börjat, kan den lugna sommarperioden vara ett utmärkt tillfälle att komma igång. Börja med att ställa er viktiga  frågor så som: Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet? Har vi analyserat hur vi påverkar de olika områdena och vilka mål vi bör prioritera?

8. Få översikt över löpande sjukfrånvaro

Hur har uppföljningen av sjukfrånvaro varit? Planera vidare uppföljning och behov av tydliggöranden kopplade till varje sjukfrånvaro. Hur ser trenden ut? Hur ska arbetet med att förebygga sjukfrånvaro bedrivas under nästa halvår?

9. Planera höstens initiativ kring arbetsmiljö

Arbetsmiljö är viktigt för att upprätthålla och förbättra produktivitet, engagemang och övergripande trivsel för anställda. Det bör arbetas med åtgärder och initiativ kopplade till både fysisk och psykosocial arbetsmiljö så som stresshantering, kommunikation och den fysiska arbetsmiljön på kontoret.

10. Ta en pratstund med skyddsombud och fackliga representanter

Skyddsombud och fackliga representanter är värdefulla samtalspartners för HR. Varför inte bjuda in till en kaffe och en informell pratstund om arbetsmiljön och hur ni kan samarbeta om den innan det har uppsått problem?


Extratips: Ta en välförtjänt semester!
Kom ihåg att även lön- och HR-experter förtjänar att ta en välförtjänt semester! Sommaren kan vara en fantastisk tid för att koppla av och ladda batterierna innan den hektiska perioden börjar igen.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: