När anställda är för trötta för att jobba

Vilka gränser kan du som arbetsgivare sätta för anställdas aktiviteter på fritiden, om du anser att det påverkar arbetsprestationen?
Jimmy SeppäläWeb Editor
fredag 29 september 2023
Lästid: 2 Minuter

Många har nog upplevt det själva: Att komma till jobbet så trött att det nästan inte känns meningsfullt att vara där. Ibland kan tröttheten ha förklarliga orsaker som sjukdom, familjeproblem eller helt enkelt en dålig natts sömn.  

Men vad händer när orsaken är mer eller mindre självförvållad och pågår över tid? Om en anställd har åtagit sig så tidskrävande uppdrag på fritiden att det påverkar dennes nattsömn, eller om någon spelar dataspel hela natten, som i sin tur påverkar arbetsprestationen dagen efter?   

Anställda styr över sin egen fritid   

Simployers HR- och arbetsrättsexpert, Ida Ljungberg, säger att vad de anställda gör på sin fritid är deras ensak. Men den anställde måste vara lojal mot arbetsgivaren och om fritidsaktiviteter påverkar prestationerna på arbetet är det inte längre bara en fråga för den anställde. 

– Att chefen inte kan bestämma vad de anställda gör på sin fritid eller hur mycket de sover, tror jag de flesta känner till. Men med det sagt kan du som chef ändå förvänta dig, och som huvudregel kräva, att den anställde jobbar vid avtalad tidpunkt och är kapabel att utföra sitt arbete i enlighet med det anställningsavtal som har ingåtts. 

Tydliggöra förväntningar  

Vidare menar Ljungberg att det är viktigt att vara medveten om att du som chef behöver acceptera att en anställds prestationer kan variera över tid och att man inte kan vara på topp hela tiden. Det är dock inte samma sak som att acceptera en underprestation över tid. 

Vad kan man då göra om man som arbetsgivare anser att en medarbetares arbetsprestation inte är tillräcklig och att aktiviteter på fritiden är det som är den troliga bakomliggande orsaken? 

– Precis som så ofta i arbetslivet kan mycket lösas genom en bra dialog med den anställda. Berätta för den anställde att du märker att arbetsprestationen är sämre än tidigare och att du också lagt märk till att den anställde ofta är trött. Fråga om det finns något du kan göra för att underlätta (om det är möjligt i verksamheten). Kanske passar det just denna medarbetare bättre att kunna börja dagen kl 9 istället för kl 8? Det är viktigt att klargöra vilka förväntningar du har på den anställda och att det förväntas att den anställda inte gör saker på sin fritid som systematiskt påverkar arbetsprestationen negativt. Om det trots samtal inte sker någon förbättring kan en erinran om misskötsel vara aktuell, muntlig eller skriftlig, som påminner den anställde om dennes skyldigheter och lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. 

När trötthet blir farligt  

Slutligen påminner Ljungberg om att hur du väljer att hantera situationer med medarbetare som är trötta på arbetet också kan påverkas av vilket arbete de ska utföra. 

Om en anställd har arbetsuppgifter som skulle vara farliga eller på annat sätt olämpliga att utföra om arbetstagaren verkar mycket trött och ouppmärksam, behöver du som chef förhindra den anställde från att utföra de aktuella uppgifterna, och under vissa förutsättningar eventuellt skicka hem arbetstagaren. Det är trots allt du som arbetsgivare som har ansvar för arbetsmiljön, även om du inte kan ansvara för eller bestämma vad dina medarbetare gör på sin fritid. 

Mät hur dina medarbetare mår!
Med Simployers engagemangverktyg &frankly kan du mäta ditt teams engagemang och välmående. Analysera resultatet och få viktiga insikter om ditt team.

Boka demo idag!

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: