Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2019-02-20
Sex frågor om rapporteringsskyldighet för rådgivare - För en tid sedan kom ett utredningsförslag om rapporteringsplikt för skatterådgivare i vissa situationer. Förslaget, som nu är nu ute på remiss, har sedan det kom diskuterats och kritiserats ganska flitigt av folk i branschen. Här ska vi kolla närmare på sex frågor kopplade till det nya förslaget!
2019-02-19
Lönesänkning – när är det möjligt? - Ett vanligt sätt att sänka kostnaderna är att minska antalet inhyrda konsulter eller att säga upp tillfälligt anställd personal.
2019-02-19
Anställds dödsfall - Många frågor uppstår i samband med att en anställd har avlidit, såväl om praktisk hantering som administration.
2019-02-14
Föräldraledighet på deltid - En förälder har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25% av den normala arbetstiden på arbetsplatsen.
2019-02-14
Varuhandel med Storbritannien efter Brexit - Osäkerheten kring Brexit ser ut att bestå ännu en tid. Det gör att företag som har varuhandel med Storbritannien måste planera för olika alternativ. Fel momshantering kan bli en dyr läxa!
2019-02-13
Intermittent anställning (timanställning) - En intermittent anställning kallas även timanställning eller ibland behovsanställning. En sådan anställning är endast en överenskommelse om arbete under en viss tid. Personen ifråga avlönas ofta per arbetad timme.
2019-02-13
Rekrytering - För en lyckad och effektiv rekrytering finns det många olika saker du behöver veta. Det finns inga lagregler för hur en rekryteringsprocess ska gå till. Med undantag av begränsningar enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kring företrädesrätt samt enligt reglerna i diskrimineringslagen har arbetsgivare i privat sektor i princip fri rätt att anställa vem man vill.
2019-02-12
Nya EU-riktlinjer ska tas fram av Datainspektionen - Det blir Datainspektionen som kommer att leda arbetet med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och deras respektive skyldigheter.
2019-02-12
Nu lanserar vi abonnemang på kurs inom HR och Lön! - Svårt att hitta tid för kompetensutveckling? Idag är det viktigare, men kanske också knepigare, än någonsin att hänga med i utvecklingen. För att göra det enklare för dig lanserar vi nu därför kursabonnemang.
2019-02-11
Arbetstagarens uppsägning vid tillsvidareanställning - En anställd kan välja att avsluta sin fasta anställning utan att behöva ange några särskilda skäl.
2019-02-11
Onboarding – Introduktion för nyanställda - En effektiv onboardingprocess leder i regel till att nyanställda lättare förstår sin roll, känner högre lojalitet och ökad motivation, vilket ger en lägre risk att den nyanställda slutar.
2019-02-08
Friskvårdsbidrag till liftkort under sportlovet? - Numera accepterar Skatteverket utförsåkning på skidor som skattefri motion- och friskvård. Det innebär att friskvårdsbidraget kan användas till såväl säsongskort på en skidanläggning som till liftkortet under skidsemestern i Alperna.
2019-02-07
Sjuk under pågående tjänstledighet - En anställd som blir sjuk under en pågående tjänstledighet har normalt inte rätt till sjuklön.
2019-02-06
Tjänstledighet - En anställd kan ibland vilja vara ledig från arbetet av någon anledning som inte är reglerad i lag eller avtal.
2019-02-06
Tid för trygghet – förändringar i LAS? - Utredningen för ett hållbart arbetsliv över tid har lämnat sitt slutbetänkande. Detta innehåller bland annat förslag som rör anställdas skydd mot sänkning av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist och ökat skydd för intermittent anställda.