Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-09-17
Sälj ”rätt” presentkort och tjäna på momsen! - Det kom nya momsregler för vouchers – t.ex. presentkort – vid årsskiftet 2018/2019. Två typer av vouchers ska hanteras på olika sätt vad gäller moms.
2018-09-13
Fakturera varor och tjänster med olika momssatser – hur ska du tänka? - Du har köpt in varor och tjänster med olika momssatser för moms. Varorna och tjänsterna ingår i en leverans till kund. Hur ska du göra med momsen? Ska du fakturera varje del med sin procentsats – eller ska du fakturera allt som en helhet med en och samma procentsats?
2018-09-12
B2B Varuförsäljning till ett annat EU-land - Under vissa förutsättningar är en varuförsäljning till en köpare i ett annat EU-land en momsfri försäljning. Istället är det köparen i det andra EU-landet som redovisar både utgående och ingående moms i sin momsdeklaration. Den svenska säljaren redovisar försäljningen på rad 35 i momsdeklarationen och ska lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket.
2018-09-12
När för lite moms har fakturerats - En försäljning kan felaktigt ha fakturerats och redovisats utan moms, eller med för låg momsskattesats. Då ska moms redovisas och betalas i efterhand. Den för lågt debiterade momsen ska redovisas i den period där den ursprungligen skulle ha redovisats.
2018-09-12
Missa inte att göra en lönekartläggning - Alla arbetsgivare ska varje år göra en lönekartläggning. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Är man 10 eller fler anställda ska allt arbetet med lönekartläggningen dokumenteras skriftligt.
2018-09-10
Vad är ett samtycke enligt GDPR? - Arbetsgivare som vill följa reglerna i den nya dataskyddsförordningen har rätt att behandla personuppgifter om det följer av t ex lag och kollektivavtal. Dvs för att kunna fullgöra ett lagkrav eller ett avtal så måste personuppgiften behandlas. I de situationerna behövs inte ett samtycke.
2018-09-07
Ny webbplats ger information om svenska arbetsmarknaden - En ny sajt, workinginsweden.se, ger svar på frågor om villkor på den svenska arbetsmarknaden. Sajten riktar sig både till utländska arbetsgivare/arbetstagare/egenföretagare och svenska arbetsgivare som anlitar utländsk arbetskraft.
2018-09-06
Brister i arbetsmiljö för chefer inom vården – förslag till arbetsgivare - Arbete under tidspress, hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare - det är verkligheten för många chefer inom vård och omsorg. Det framgår av Arbetsmiljöverkets treåriga tillsynsinsats. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.
2018-09-05
Skatt och avgifter på ersättningar till skolklasser och idrottsföreningar? - Företag som betalar ut ersättningar för olika tjänster till skolklasser och idrottsföreningar behöver i regel inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningarna. För att slippa göra detta krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda.
2018-09-03
Att vidareutveckla talangerna får dem att stanna - Konkurrensen om talangerna på arbetsmarknaden ökar år för år och det blir allt viktigare för arbetsgivare att göra sig attraktiva för att både lyckas anställa och behålla anställda. Vad gör då en arbetsgivare attraktiv i talangernas ögon? Jo, undersökningar visar gång på gång att medarbetare värderar möjligheten till personlig utveckling högt.
2018-09-03
Kompetensutveckla med 70-20-10-regeln - Kompetens kommer att vara den stora konkurrensfördelen i framtidens arbetsliv. De arbetsgivare som förstår detta och som arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling kommer framstå som de mest populära hos talangerna. Men hur kan man som arbetsgivare ständigt förse sin personal med ny kompetens? Tänk 70-20-10 och du har svaret.
2018-08-29
Teckningsoptioner kan inte vara personaloptioner - Skatteverket har i ett uttalande meddelat att en teckningsoption är ett värdepapper enligt inkomstlagen. Detta skapar problem när det gäller personaloptionsprogram.
2018-08-29
Längre föräldraledighet föreslås - Föräldraledigheten ska utökas med ytterligare en veckas ledighet per förälder och år. Det föreslår Socialdemokraterna inför årets val.
2018-08-28
Momsavdrag - allmänna regler för moderbolagsverksamhet - Avdragsrätten för moms förutsätter att bolaget bedriver en momsskyldig ekonomisk verksamhet. Det innebär bl.a. att ett moderbolag som är aktivt i förhållande till sina dotterbolag normalt har rätt till avdrag för moms. Medan ett moderbolag som är passivt i förhållande till sina dotterbolag inte har rätt till momsavdrag.
2018-08-28
Momsavdrag – allmänna regler - En av momssystemets grundläggande principer är att den som bedriver momsskyldig ekonomisk verksamhet har rätt att få kompensation för ingående moms. Avdragsrätten förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan inköpen och momspliktiga försäljningar. Avdragsrätten ska även kunna styrkas med en faktura.