Frigör energi – och bli en bättre ledare!

För att klara av att hantera ett ledarskap så krävs det en stor mängd energi – ledare behöver rentav mer energi än andra. Det menar i alla fall J P Kotter, tidigare professor i ledarskap vid Harvard Business School. Håller du med honom?
schedule den 15 mars 2017
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Alla som någon gång varit verksam som ledare vet att det tar mycket energi. Det gäller att ständigt vara på tå, redo att ta sig an konflikter, driva på förändring eller ibland motivera tillsynes omotiverade medarbetare. Kort och gott, det gäller att alltid ha fokus på den situation man som ledare befinner sig i.

J P Kotter hävdar att det finns fyra speciella baskrav som måste finnas för att få till stånd ett framgångsrikt ledarskap. Inte helt överraskande finns ”hög energinivå” med som en av grundförutsättningarna.

De fyra baskraven är:

  1. Energi/aktivitetsnivå över genomsnittet. Det krävs en stor mängd energi för att få till stånd förändringar.
  2. En viss nivå av intelligens och intellektuell kapacitet, annars blir det svårt att få överblick över sin egen situation och visa på riktningen i en komplex miljö.
  3. Mental/emotionell hälsa. Det behövs för att utveckla förmågan att samverka och skapa relationer.
  4. Integritet. Flertalet följer i längden inte personer som de anser brister i integritet.

Helén Carlson och Agnete Nilsson menar i sin bok Ledtrådar till ett moget ledarskap att människor får energi genom att ha harmoni i tanke, känsla och handling, d v s att det du tänker är det du vill, att du litar på din känsla och har kraft att handla utifrån det.

Samtidigt, menar Carlson och Nilsson, så fungerar människor väldigt olika när det gäller att ta tillvara på energi. En del hänger ihop med genetiska faktorer, andra delar kan man träna upp - om man är medveten om hur. Energi hänger också samman med en persons självbild. Om man är tillfreds med sig själv och upplever att man får stöd från sin omgivning ökar energin att ta itu med svåra uppgifter. Om man istället är splittrad och låter sig styras av andra binder det energi på ett sådant sätt att förmågan att lösa uppgiften minskar.

Konflikter är ett exempel som säkert många kan relatera till och som tydligt visar hur man som ledare kan påverka sin och andras energinivå. Olösta konflikter tar energi från alla inblandade. Om man däremot hanterar konflikter konstruktivt tar den energi i början men ger massor av energi när man löser den.

Omedvetet och medvetet gör man hela tiden beräkningar på var man ska lägga sin energi. Om man som ledare har fri tillgång till energi, dvs inte har några låsningar eller blockeringar i kroppen, som hindrar en från att använda den, kan man i stort sett åstadkomma vad man vill!

För att utvecklas i ditt ledarskap behöver du därför då och då stämma av med dig själv vad som ger energi, och vad som tar energi. Skapa en lista – har du balans på ditt energikonto? Om inte, avsätt gärna lite tid till att fundera på hur du i så fall kan hantera det.

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

Dela sidan: LinkedIn twitter