Guide: 5 sätt att öka engagemanget på jobbet

Idag är de allra flesta företag helt beroende av medarbetarna; företagets viktigaste tillgång. Det betyder att de som investerar i företag, investerar i människorna.

Engagemang på arbetsplatsen bidrar till lägre personalomsättning, minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Detta understryker hur viktigt det är att både högre chefer och ledning fokuserar mer på att bygga engagemang och motivation hos sina medarbetare; företagets viktigaste tillgång.

Hur ser ni till att skapa engagemang på arbetsplatsen? I vår guide berättar vi hur du som HR-ansvarig eller chef kan sätta igång direkt.