Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2023-08-17
"Loud quitting" - den högljudda trenden att sluta - Du har säkert hört talas om quiet quitting, men har du hört talas om loud quitting? Idag finns det tusentals videor på TikTok där människor berättar om sin erfarenhet av en arbetsgivare och hur de säger upp sitt jobb - så högljutt som möjligt.
2023-08-14
Motverka uppsägning genom en bra onboarding - The great resignation, eller den stora uppsägningen som det också kallas, är en stor trend som bubblade upp i USA för två år sedan. Det innebar att allt fler personer valde att lämna sina arbetsplatser för bättre villkor. Även om trenden har svalnat något är det viktigt att ni har rätt verktyg för att behålla och bevara era medarbetare – er viktigaste resurs. Men hur ska arbetsgivare tänka? Hur motverkar du att talangerna säger upp sig?
2023-07-11
Från solstol till kontorsstol – så underlättar du övergången - Är du en av dem som känner frustration och trötthet inför att återvända till jobbet efter semestern? Så behöver det inte vara. Här är tre mentala knep som hjälper dig att styra dina tankar och ta tillbaka kontrollen över din tid.
2023-07-04
Helt fel att momsen för hemmakontoren blir en kostnad! - Ny praxis! När en arbetsgivare köper kontorsutrustning till anställdas hemmakontor finns inte någon rätt till avdrag för moms. Detta trots att skrivbordet, kontorsstolarna m.m. används för arbetsgivarens momspliktiga verksamhet.
2023-07-03
5 tips för att arbeta med socialt erkännande – nyckeln till framgång - I en värld som i allt högre grad sysslar med att skapa engagemang och motivation på arbetsplatsen, har erkännande av medarbetarnas insatser och prestationer blivit en avgörande framgångsfaktor. Men vad är egentligen socialt erkännande?
2023-06-30
Det här ska arbetsgivare ta tag i efter semestern - Simployer/&franklys rapport Employee Engagement 2023 visar att engagemanget i stort har haft en positiv utveckling det senaste året men det går att se en nedåtgående trend i känslan av stolthet för sin arbetsplats och i förståelse för vilken riktning organisationen har. Här är några konkreta tips för att vända denna negativa utveckling i tid och se till att motivationen består!
2023-06-29
Få krav på utbildningskvalitén i studieledighetslagen - Rätten till studieledighet är långtgående. Men det finns en bortre gräns även för den. I ett nyligen avgjort mål från Arbetsdomstolen avskedades en arbetstagare som enligt domstolens bedömning medvetet lämnat felaktiga uppgifter om sina studier och vilselett arbetsgivaren att bevilja studieledighet.
2023-06-29
5 tips för att varva ner inför semestern - Känner du dig stressad och har svårt att varva ner inför semestern? Under &franklys senaste webinar, Mental nedvarvning inför semestern, delade Annika Kvist med sig av tips och råd kring just nedvarvning inför sommarledigheten. Här följer hon upp med fler konkreta tips och en enkel rutin som hjärnan mår bra av.
2023-06-22
Helgdagar och klämdagar – ledig eller inte? - Storhelger innebär för många några extra lediga dagar. På många arbetsplatser kan det bli diskussioner om arbetstidens förläggning. Har man till exempel rätt till förkortad arbetstid på skärtorsdagen och rätt till ledighet på en så kallad klämdag?
2023-06-21
Onboarding av sommarpersonal - våra 6 bästa tips - Sommarvikarien är kanske bara anställd för att arbeta en kortare period men det är ändå viktigt att den får introduktion och upplärning för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Här får du tips på hur du tar emot sommarens nya medarbetare!
2023-06-20
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen? - Arbetsgivaren ansvarar för klimatet på arbetsplatsen. Det innebär att personalutrymmen och arbetsplatser inomhus ska ha lämpliga temperaturer, anpassade efter den verksamhet som bedrivs. Det är stor skillnad på fysiskt aktivt arbete, till exempel i en verkstad, och stillasittande kontorsarbete. Arbetsplatser utomhus ska om möjligt anpassas så att de anställda skyddas mot direkt solstrålning samt väder och vind.
2023-06-16
Så får HR er att lyckas – 8 kritiska områden där de behövs! - HR- funktionen har blivit allt viktigare de senaste åren och har utvecklats från en mer administrativ funktion till en avdelning som är ett kritiskt måste för den verksamhet som vill lyckas på sikt. Men hur ser ni till att använda era HR-resurser på bästa sätt?
2023-06-12
Sjuk under pågående semester – vad gäller? - Semestern är en tid för att koppla av och ta igen sig – men tyvärr är den första semesterveckan känd för att vara en period då vilande förkylningar kommer ikapp medarbetare. Har du koll på vad som gäller om en anställd blir sjuk under semestern?
2023-06-08
3 av 10 känner sig inte värdefulla på jobbet - Simployers årliga engagemangsrapport för 2023 visar att 3 av 10 inte känner sig värdefulla på jobbet. Undersökningen är gjord på Simployers engagemangskunder (verktyget &frankly) via data från deras medarbetarundersökningar under året 2022. "Detta är tre för mycket och innebär att det finns många människor på svenska arbetsplatser som inte känner sig uppmärksammande för det arbete de gör", säger Lilian Ekelin, HR- och ledarskapsspecialist på Simployer.
2023-06-05
Sjukfrånvaro och jämställdhet – därför ska ni mäta det - Vill ni bli mer effektiva, få större intäkter och ha anställda som trivs? Såklart ni vill. Genom att använda er av all den data som HR sitter på kan ni hitta smarta nyckeltal för att fatta bättre beslut för att nå dit. ”Sjukfrånvaro och jämställdhet är exempel på två områden där HR har mycket data som indikerar på hur medarbetarna mår och trivs och var arbetsgivaren kan behöva vidta åtgärder, menar Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.