Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2021-06-10
Sjuk under pågående semester – vad gäller? - Semestern är en tid för att koppla av och ta igen sig – men tyvärr är den första semesterveckan känd för att vara en period då vilande förkylningar kommer ikapp medarbetare. Har du koll på vad som gäller om en anställd blir sjuk under semestern?
today 2021-06-08
Fri elcykel – fortfarande en förmånlig förmån - Anställda som får låna elcyklar av sina arbetsgivare ska beskattas för denna förmån. Det blir dock inte lika kännbart att beskattas löpande för förmånen.
today 2021-06-04
Nya regler om arbetsanpassning - har det blivit lättare för arbetsgivaren? - Den 1 juni 2021 började ett nytt regelverk för arbetsanpassning gälla i Sverige. Tanken var att det skulle göra det tydligare för arbetsgivaren hur de ska arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering, men framöver kommer det nog fortfarande att vara svårt för arbetsgivare att arbeta med dessa frågor.
today 2021-06-03
Ta pulsen på engagemanget i din organisation! - 2020 och 2021 - åren då behovet av löpande avstämning ökade markant. Vi pratar helt nya förutsättningar, hemmajobb, större behov av information och ännu högre krav på ledare och HR att hålla koll och hålla tag i medarbetarnas välmående.
today 2021-06-02
Nya momsregler vid e-handel – gå inte i fällorna! - Den 1 juli 2021 införs nya momsregler för e-handel med varor. Dessa innebär en väsentlig förenkling för e-handlare. Trots det finns det fällor som kan vara svåra att upptäcka.
today 2021-06-02
Tvivelaktigt domslut ifråga om FoU-avdraget - En arbetsgivare som i kommersiellt syfte bedriver forskning eller utveckling (FoU) får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna på ersättningar till de personer som arbetar med FoU. Trots att reglerna har gällt sedan 2014 finns det ännu inte särskilt många rättsfall på området. De som finns ger dock anledning att oroa sig över utvecklingen.
today 2021-05-28
Tips på bra sommargåva till en flitig personal - En vanlig fråga som ofta dyker upp är om man kan ge skattefria sommargåvor till personalen som uppmuntran för ett bra jobb. e allra flesta är ju bekanta med skattereglerna om julklappar till anställda, men hur fungerar det för sommargåvor?
today 2021-05-27
Uppsagd på semestern - dom från arbetsdomstolen - I ett nyligen avgjort mål bedömde Arbetsdomstolen att det fanns laglig grund för avsked av en polis som åkt på semester, trots avslagen semesteransökan. Mannen sjukanmälde sig istället den veckan som han inte hade fått beviljad semester.
today 2021-05-21
8 tips för en lyckad offboarding - Offboarding är precis lika viktigt som onboarding. Här kommer åtta tips för hur man ska avtacka sin medarbetare på bästa sätt när det blir aktuellt för någon att sluta på arbetsplatsen.
today 2021-05-19
Nya regler om arbetsanpassning som ska förtydliga ansvaret - Nya regler om arbetsanpassning börjar att gälla den 1 juni 2021. Regelverket kring arbetsanpassning och rehabilitering har av många uppfattats som svåra och krångliga och det har därför funnits behov av att förändra bestämmelserna.
today 2021-05-17
Skattefria coronagåvor även under 2021 - Arbetsgivare kan även under 2021 ge sina anställda skattefria så kallade coronagåvor. Detta utöver bland annat julgåvorna. Ett syfte med de nu förlängda, tillfälliga reglerna är att inköpen av sådana gåvor gynnar det lokala näringslivet i ett svårt ekonomiskt läge under pandemin.
today 2021-05-12
Viktigt vägval - så blir chefernas arbetsbörda lättare - Pandeming har ökat arbetsbördan för chefer, men genom att planera framåt med nya digitala verktyg kan det underlätta arbetet framöver. Det är viktigt för chefer och ledare att själva kunna kräva stöd och hjälp, därför är digitala verktyg för det nya normala något som alla bör se över.
today 2021-05-07
5 tips vid hemarbete - Nu har hemarbete pågått ett tag och då är det viktigt att följa upp hur det går. Här kommer 5 tips om vad man ska tänka på vid fortsatt hemarbete.
today 2021-05-03
Digital anställningsprocess för det nya normala - Digitalisering av medarbetarprocesser frigör tid för alla inblandade, tid som kan läggas på att exempelvis utveckla verksamheten. Detta är viktigt nu när vi inte ska ses men genom att digitalisera processen för anställning och preboarding har ni dessutom en bra lösning på plats till framtidens distansarbete.
today 2021-04-23
Osäkert om skattereglerna fungerar för arbetslivet efter corona - Pandemin har gjort att vi arbetar mera på distans men skattereglerna är inte anpassade för hemarbete efter corona. Ingrid Lankilde ger förslag på vad som skulle behöva ändras i det nya normala.