De nya reglerna i uthyrningslagen - hur beräknas ersättningen?

Den 1 oktober 2022 tillkom nya regler i Uthyrningslagen och med det har det uppstått en hel del frågor om vad som gäller om man väljer att betala ut två månadslöner istället för att ge en tillsvidareanställning. Vi ser till att du får koll och reder ut vad som gäller.
Ida LjungbergHR- och arbetsrättsexpert
onsdag 15 maj 2024
Lästid: 1 Minut

De nya reglerna i Uthyrningslagen innebär att den person som varit inhyrd på en och samma driftsenhet i mer än 24 månader under en 36-månadersperiod har rätt till antingen en tillsvidareanställning hos kundföretaget eller att få två aktuella månadslöner utbetalda av kundföretaget. Det är inte den inhyrde som väljer bland alternativen utan kundföretaget. Om kundföretaget väljer att utbetala två månadslöner kan det uppstå frågor kring det belopp som ska utbetalas. Det reder vi ut här.  

Vad menas med begreppet månadslön? 

Med aktuell månadslön menas den inhyrdes faktiska månadslön som denne har i sin anställning hos bemanningsföretaget, vid tidpunkten då man uppnått kvalificeringstiden om 24 månader. Ersättning för pensionsavsättning och semesterlön ska inte tas med i beräkningen av vad som är den aktuella månadslönen. 

Ska ersättningen beskattas? 

Ersättningen ska utbetalas som ett engångsbelopp och utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Eftersom kundföretaget inte är huvudutbetalare är ersättningen en sidoinkomst och därmed blir skatteavdraget 30 %. Rapportering ska göras på sedvanligt sätt på AGI:n. 

Hur ska vi veta vilken lön personen har?  

Det föreligger inga hinder enligt GDPR för att bemanningsföretaget delar löneuppgifter med kundföretaget i detta avseende, eftersom det har betydelse för att kundföretaget ska kunna fullgöra sina arbetsrättsliga förpliktelser. 

Missa inte kursen där vi går igenom de nya reglerna!
Få koll på uthyrningslagens krav om att inhyrd arbetskraft under vissa förutsättningar ska erbjudas tillsvidareanställning eller få två månadslöner. Vi går bland annat igenom vad som menas med bemanningsanställd, vad du ska tänka på både som kund- och bemanningsföretag och vanliga frågor och svar. Det vill du inte missa!

Jag vill veta mer om kursen

 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: