Nya regler från och med den 1 juli 2024

Fler kan ta ut föräldraledighet och ersättningen för höga sjuklönekostnader tas bort. Det är två nyheter som införs den 1 juli 2024. En annan – mycket efterlängtad - nyhet är att papperskvitton inte längre ska behöva sparas utan kan direkt överföras till digital form och därefter slängas.
Lennart SalomonssonSkatteexpert
tisdag 18 juni 2024
Lästid: 2 Minuter

Fler anställda kan vara föräldralediga

Föräldrar ska kunna överlåta föräldrapenningdagar till någon annan som är försäkrad för föräldrapenning. Föräldrar med gemensam vårdnad kan överlåta 45 dagar var och en förälder med ensam vårdnad kan överlåta 90 dagar. Den som fått rätt till föräldrapenning genom överlåtelse ska ha rätt att vara ledig från sin anställning under den tid han eller hon tar ut föräldrapenning och är ledig från sitt arbete. Reglerna för att ansöka om ledigheten ska vara ”som vanligt” – vilket innebär att ansökan om föräldraledighet ska lämnas två månader innan ledigheten eller snarast möjligt.

Ledighet med föräldrapenning är semesterlönegrundande i 120 kalenderdagar per födsel. Det innebär att frånvaron är semesterlönegrundande även för den som fått föräldrapenningdagar överlåtna.

För personer som får rätt till föräldrapenningdagar gäller samma regler som finns i föräldraledighetslagen, Det betyder att man får ansöka om tre perioder per år och att ett missgynnandeförbud föreligger även för den som har fått föräldrapenningdagar överlåtna.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader upphör

Bestämmelserna om rätten till ersättning för höga sjuklönekostnader upphör vid utgången av juni 2024, men äldre bestämmelser ska fortfarande gälla i fråga om kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer till och med redovisningsperioden juni 2024.

Eventuell ersättning sker - genom en kreditering på skattekonto - 2025. Detta då Försäkringskassan beslutar om ersättning först efter kalenderårets utgång baserat på uppgifterna i arbetsgivardeklarationen.

Papperskvitton kan slängas

Räkenskapsinformation i pappersform ska i fortsättningen behöva bevaras endast till dess att informationen har överförts till digital form, till exempel skannats in eller fotograferats. Därefter ska papperskvittot eller pappersfakturan alltså kunna slängas. En förutsättning för att kunna förstöra det ursprungliga räkenskapsmaterialet är dock att det har förts över på rätt sätt. Det får inte finnas någon risk att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner. Inte heller räkenskapsinformation som har överförts till digital form före den 1 juli 2024 ska behöva bevaras i sin originalform. Även detta förutsätter att överföringen har skett på rätt sätt.

Med anledning av beslutet ska Bokföringsnämnden uppdatera sin vägledning ”Bokföring”. Bland annat kommer kravet på hur överföringen ska gå till för att vara säker att tas upp. Det kanske därför kan vara en god idé att vänta med att slänga pappersfakturorna till dess att den uppdaterade vägledningen har kommit.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: