Fler kan vara föräldralediga med nya regler

Den 1 juli i år införs två nyheter som gäller anställdas rätt till föräldraledighet. Då kan bland annat föräldrar överlåta föräldrapenningsdagar till någon annan som inte är förälder.
Jimmy SeppäläWeb Editor
tisdag 9 april 2024
Lästid: 2 Minuter
Lotta Sprangers | HR- och löneexpert

- Det här kan komma att innebära att fler anställda kan ansöka om och ha rätt till föräldraledighet säger HR- och löneexpert i Simployer, Lotta Sprangers.

Det gäller alltså anställda som inte själva är föräldrar.

Från 30 til 60 dubbeldagar

Dessutom ska dagens regler om dubbeldagar fördubblas. Dubbeldagar innebär att föräldrar kan vara lediga samtidigt när barnet är litet.

Dagens 30 dubbeldagar ska utökas till 60 dagar och dessa dagar ska kunna tas ut tills barnet är 15 månader.

Kan överlåta 45 dagar med föräldrapenning

Föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn ska få överlåta 45 dagar med föräldrapenning vardera till någon annan som är försäkrad för föräldrapenning. En förälder med ensam vårdnad om ett barn ska kunna överlåta 90 dagar med föräldrapenning till en annan försäkrad.

Föräldrarna får själva bestämma om det är dagar på sjukpenningnivå eller om det är dagar med lägstanivå som ska överlåtas. Dagar som inte tas ut i ledighet kan återtas av föräldern.

Den som får dagar överlåtna till sig ska kunna vara föräldralediga från sin arbetstgivare under den tid då sådan föräldrapenning betalas ut. Samma regler gäller som vid annan föräldraledighet. Ansökan om föräldraledighet ska göras två månader innan ledigheten. Det finns en begränsning på tre perioder med föräldraledighet per år samt att det är möjligt att avbryta föräldraledigheten.

LADDA NER: 5 frågor och svar om föräldraledighet

Vad innebär detta för arbetsgivare?

Arbetsgivare måste ha kunskap om de nya ändringarna och ha rutiner på plats för att möta upp dessa. Ansökningar om föräldraledighet kan komma från medarbetare utan egna barn och som arbetsgivare bör man ha tydlig information om rutiner för handläggning av ansökan.

Kravet för att vara ledig med föräldrapenning kommer fortsatt vara att man avstår från arbete och istället erhåller ersättning från Försäkringskassan.

Ledighet med överlåtna föräldrapenningdagar kommer att vara semesterlönegrundande.

- Detta innebär en en ökad kostnad för arbetsgivarna och även eventuella kostnader för vikarier kommer drabba arbetsgivarna, menar Lotta Sprangers i Simployer.

Missa inte kursen Föräldraledighet – alla viktiga nyheter

Under 2024 genomförs flera förändringar inom föräldraförsäkringen, vilket kan påverka anställdas uttag av föräldraledighet. I kursen tar vi även  upp och går igenom betydande nyheter, lagändringar och utredningar och vad dessa innebär för dig som arbetar inom områden som lön, HR och personal.

Jag vill veta mer!

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: