Äntligen kan pappersfakturorna slängas!

Till slut! En långdragen process, men ett riktigt härligt resultat. Pappersmaterial ska bara behöva sparas tills informationen förts över till digital lagring. Sedan kan materialet kastas! Regeringen tror att företagen kommer att spara nästan 4 miljarder kronor per år.
Pia WeimarsdotterSkatteexpert
torsdag 25 januari 2024
Lästid: 2 Minuter

Vi är verkligen inte bortskämda med lagändringar som gör att företagen får en enklare administration. Så det är riktigt skönt att regeringen äntligen kommit till skott med förslaget om att modernisera reglerna om bokföring och arkivering.

Idag måste gamla papperskvitton sparas – även oläsliga!

I dag måste företagen bevara ursprungligt räkenskapsmaterial även om detta har förts över till annan form (exempelvis elektronisk form). Det ursprungliga materialet får slängas först det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Papperskvitton vid anställdas utlägg, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskapsinformation måste alltså hanteras av företagen under denna tid. Helt i onödan har många tyckt, eftersom dessa handlingar kan hämtas och läsas digitalt (vissa papperskvitton går ju inte ens att läsa efter ett tag!).

Pappershandlingar kan slängas redan vid halvårsskiftet

Regeringen föreslår att pappersmaterialet – från och med 1 juli 2024 – bara ska behöva sparas tills informationen förts över i digital form. Sedan kan materialet kastas! Överföringen måste dock ha gjorts så att det inte finns någon risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner.

Det finns inte heller några särskilda övergångsbestämmelser om detta. Om pappersmaterialet förts över i digital form på rätt sätt (se ovan) kan även gamla handlingar kastas. Och detta redan den 1 juli (om man nu inte behöver behålla det av andra orsaker).

Flera verksamheter – materialet behöver inte bevaras på samma plats

Bland de övriga förslagen finns ett som riktar sig till företag som av särskilda skäl har separata bokföringar för olika enskilda verksamheter. Här ska man inte längre behöva arkivera uppgifter om ställning och resultat i de olika verksamheterna på samma plats.

Med hänsyn till den tekniska utvecklingen – anser regeringen – att det kan räcka med att det på elektronisk väg går att ta del av bokföringen samlat.

Reglerna om kombiuppdrag moderniseras

Ett annat förslag innebär att regeln om kombiuppdrag görs mer modern. Ett sådant uppdrag innebär att ett företag anlitar samma revisionsbyrå både för biträde vid bokföringen och för revision.

Dagens regler är svårtillämpade och förslaget är tänkt att leda till att företagen i fortsättningen ska få det lättare att anlita en revisor och samtidigt använda de bästa tekniska lösningarna för sin bokföring.

Vi håller tummarna för fler förenklingar!

Vi tackar ödmjukt för denna efterlängtade förenkling och hoppas att man satsar på många fler förenklingar för företagen framöver. Företagen behöver – i dessa tider – verkligen satsa resurserna på sin verksamhet och inte på kostsam administration.

Pia Weimansdotter och Håkan Larsson

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: