Fria parkeringsböter – skattefria eller skattepliktiga?

Om arbetsgivaren står för en anställds parkeringsböter har den anställde fått en skattepliktig förmån. Eller lön i vissa fall. Anledningen är att böter är personliga och därför inte avdragsgilla. Det spelar ingen roll om böterna har uppkommit under tjänsteresa eller med en förmånsbil
Lennart SalomonssonSkatteexpert
fredag 15 mars 2024
Lästid: 2 Minuter

Det är inte ovanligt att arbetsgivare står för sina anställdas parkeringsböter eller avgifter för olovlig parkering. Detta gäller särskilt när böterna eller avgifterna har uppkommit under tjänsteresor. 

Arbetsgivaren kanske till och med har ”uppmuntrat” den anställde att parkera fel, till exempel för att inte komma för sent till ett viktigt affärsmöte. Böterna kan också ha uppkommit till exempel när ett möte med en kund har dragit ut på tiden och den anställde känner att han eller hon inte kan avbryta mötet och lämna detta. 

I detta läge kanske arbetsgivaren tycker att han borde stå för böterna och därför också gör det. 

Om den anställde har parkerat fel med en förmånsbil är det ju arbetsgivaren som är ansvarig för boten eller avgiften och som därför också debiteras denna. Här blir boten direkt därför arbetsgivarens. 

Personliga kostnader för egna bilar 

Avdrag medges inte för böter och andra sanktionsavgifter. En anställd kan därför inte få avdrag i sin inkomstdeklaration för betalda parkeringsböter.  

Det spelar ingen roll att böterna har uppkommit under en tjänsteresa. 

Om arbetsgivaren skulle stå för den anställdes parkeringsböter som denne fått vid felparkering av sin egen bil ska den anställde beskattas för beloppet som lön. Ersättningen ska därför redovisas i ruta 011 på den anställdes individuppgift i arbetsgivardeklarationen. 

Eftersom böterna är den anställdes personliga har denne här inte gjort något utlägg för arbetsgivaren. Det kan därför inte bli fråga om en förmån (ruta 012). 

Personliga kostnader för förmånsbilar 

Även parkeringsböter för förmånsbilar är de anställdas privata kostnader. Om arbetsgivaren skulle bjuda på böterna har de anställda därför fått skattepliktiga förmåner som ska redovisas i ruta 012 på individuppgifterna i arbetsgivardeklarationen. 

Anledningen är att det – för förmånsbilar – är arbetsgivaren som är ansvarig för böterna gentemot parkeringsföretaget. Om arbetsgivaren bjuder på böterna blir det alltså fråga om förmån av fria parkeringsböter. 

Men eftersom parkeringsböter är personliga har arbetsgivaren så kallad regressrätt gentemot den anställde för böterna avseende förmånsbilar. Det betyder att arbetsgivaren kan kräva den anställde på det aktuella bötesbeloppet som arbetsgivaren har betalat. 

För att kunna göra ett nettolöneavdrag krävs att den anställde går med på detta (så kallad frivillig kvittning). Annars får arbetsgivaren skicka en faktura på beloppet.  

Det skattepliktiga förmånsvärdet minskar i takt med att den anställde betalar, antingen direkt eller via nettolöneavdrag. 

Personliga kostnader för poolbilar och andra tjänstebilar 

Det förekommer att företag har så kallade poolbilar i verksamheten. Det kan till exempel handla om bilar som används av flera anställda för tjänsteresor.  

Arbetsgivaren kanske inte alltid har koll på vilken anställd som har använt just en viss bil vid just ett visst givet tillfälle. 

Om det inte går att härleda en parkeringsbot till en viss anställd utgör boten ingen skattepliktig förmån för någon. I det läget får arbetsgivaren betrakta boten som en icke avdragsgill kostnad i sin bokföring och deklaration. Dela sidan: