Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2018-11-15
Kostnaden för onboarding - Kostnader för rekrytering av personal är stora. De siffror som visar sig i redovisningen som fakturor för annonser, headhunters eller tester är ofta bara toppen på ett isberg. Den stora kostnaden är onboardingen av den nya medarbetaren, en osynlig kostnad.
today 2018-11-13
Villkor under uppsägningstid - Under en uppsägningstid gäller samma anställningsvillkor som medarbetaren hade tidigare.
today 2018-11-13
Är frallan mer värd än en frukost? - Skattereglerna kan ibland få både märkliga och oanade konsekvenser. En sådan är skillnaden i beskattning mellan fri fika och fri frukost.
today 2018-11-12
Kom igång med arbetsmiljöarbetet! - Många är osäkra på hur de ska komma igång med arbetsmiljöarbetet i praktiken. Det blir lätt en pappersprodukt, bara för att ha den formella dokumentationen i ordning. En sådan lösning ger dessvärre ingen positiv effekt i praktiken och kommer sannolikt inte heller vara tillräcklig vid en myndighetstillsyn.
today 2018-11-12
Föräldraledighet – högst tre perioder per år - Varje förälder får dela upp sin föräldraledighet på högst tre perioder per kalenderår. Man kan dock komma överens om fler perioder. Ledighet som sträcker sig över ett årsskifte hänförs till det år den påbörjades.
today 2018-11-12
Kameraövervakning på arbetsplatser - Kameraövervakning där personer kan identifieras räknas som behandling av personuppgifter. Den som vill kameraövervaka måste därför säkerställa att reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) följs.
today 2018-11-12
Terminalglasögon – skattefria arbetsredskap för anställda - Anställda som arbetar vid bildskärm mer än en timma om dagen har rätt att genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. Det framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5).
today 2018-11-08
Fri utbildning vid uppsägning kan vara skattefri - Förmån av fri utbildning eller andra åtgärder i samband med uppsägning och omplacering är skattefri för en anställd. Så här fungerar reglerna.
today 2018-11-07
Mammaledighet - En kvinnlig arbetstagare har rätt att vara helt ledig i samband med sitt barns födelse.  Detta oavsett om föräldrapenning tas ut eller inte.
today 2018-11-06
Läkarintyg från första sjukdagen? - Arbetsgivare kan i vissa situationer begära att en anställd visar läkarintyg före den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det vanligaste är att den anställde ska visa ett förstadagsintyg. Vad måste man som arbetsgivare tänka på vid en begäran om ett förstadagsintyg?
today 2018-11-02
Alla arbetsgivare måste ha en integritetspolicy - Det är inte bara för verksamhetens kunder som man behöver ha en integritetspolicy. Även gentemot den egna personalen är detta nödvändigt. Läs vår artikel, få koll på regelverket och ladda ned en gratis mall du kan använda som utgångspunkt för integritetspolicyn.
today 2018-11-01
Att avtala om högre semesterrätt - Semesterlagen ger anställda rätt till 25 dagars semester. I kollektivavtal eller enskilda avtal med den anställda går det att träffa överenskommelse om högre semesterrätt d v s fler semesterdagar. Det framgår inte av semesterlagen hur en förändrad semesterrätt ska hanteras.
today 2018-11-01
Nya regler om kamerabevakning - Är du medveten om att det gäller nya regler om kamerabevakning sedan den 1 augusti 2018? Det är färre som behöver söka tillstånd för att få kamerabevaka. Däremot ställs det krav på att den som vill kamerabevaka själv ska se till att följa reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) och i brottsdatalagen.
today 2018-11-01
Går det att få avdrag för styrketräning i en enskild firma? - Du som driver ditt företag som enskild firma kan inte göra avdrag för motion och friskvård. Det kan ändå finnas en öppning för avdrag för t ex styrketräning eller yoga. Det är fullt möjligt för den som har fått fysisk aktivitet på recept – s k FAR.
today 2018-11-01
Att publicera anställdas personuppgifter - Som arbetsgivare kan man vilja publicera personuppgifter av anställda i flera olika situationer, t ex på företagets webbsida, på intranät eller namn, foton eller e-postadresser i broschyrer och informationsmaterial.