Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2018-09-10
Vad är ett samtycke enligt GDPR? - Arbetsgivare som vill följa reglerna i den nya dataskyddsförordningen har rätt att behandla personuppgifter om det följer av t ex lag och kollektivavtal. Dvs för att kunna fullgöra ett lagkrav eller ett avtal så måste personuppgiften behandlas. I de situationerna behövs inte ett samtycke.
today 2018-09-07
Ny webbplats ger information om svenska arbetsmarknaden - En ny sajt, workinginsweden.se, ger svar på frågor om villkor på den svenska arbetsmarknaden. Sajten riktar sig både till utländska arbetsgivare/arbetstagare/egenföretagare och svenska arbetsgivare som anlitar utländsk arbetskraft.
today 2018-09-06
Brister i arbetsmiljö för chefer inom vården – förslag till arbetsgivare - Arbete under tidspress, hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare - det är verkligheten för många chefer inom vård och omsorg. Det framgår av Arbetsmiljöverkets treåriga tillsynsinsats. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.
today 2018-09-05
Skatt och avgifter på ersättningar till skolklasser och idrottsföreningar? - Företag som betalar ut ersättningar för olika tjänster till skolklasser och idrottsföreningar behöver i regel inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningarna. För att slippa göra detta krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda.
today 2018-09-03
Att vidareutveckla talangerna får dem att stanna - Konkurrensen om talangerna på arbetsmarknaden ökar år för år och det blir allt viktigare för arbetsgivare att göra sig attraktiva för att både lyckas anställa och behålla anställda. Vad gör då en arbetsgivare attraktiv i talangernas ögon? Jo, undersökningar visar gång på gång att medarbetare värderar möjligheten till personlig utveckling högt.
today 2018-09-03
Kompetensutveckla med 70-20-10-regeln - Kompetens kommer att vara den stora konkurrensfördelen i framtidens arbetsliv. De arbetsgivare som förstår detta och som arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling kommer framstå som de mest populära hos talangerna. Men hur kan man som arbetsgivare ständigt förse sin personal med ny kompetens? Tänk 70-20-10 och du har svaret.
today 2018-08-29
Teckningsoptioner kan inte vara personaloptioner - Skatteverket har i ett uttalande meddelat att en teckningsoption är ett värdepapper enligt inkomstlagen. Detta skapar problem när det gäller personaloptionsprogram.
today 2018-08-29
Längre föräldraledighet föreslås - Föräldraledigheten ska utökas med ytterligare en veckas ledighet per förälder och år. Det föreslår Socialdemokraterna inför årets val.
today 2018-08-28
Momsavdrag - allmänna regler för moderbolagsverksamhet - Avdragsrätten för moms förutsätter att bolaget bedriver en momsskyldig ekonomisk verksamhet. Det innebär bl.a. att ett moderbolag som är aktivt i förhållande till sina dotterbolag normalt har rätt till avdrag för moms. Medan ett moderbolag som är passivt i förhållande till sina dotterbolag inte har rätt till momsavdrag.
today 2018-08-28
Momsavdrag – allmänna regler - En av momssystemets grundläggande principer är att den som bedriver momsskyldig ekonomisk verksamhet har rätt att få kompensation för ingående moms. Avdragsrätten förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan inköpen och momspliktiga försäljningar. Avdragsrätten ska även kunna styrkas med en faktura.
today 2018-08-16
När krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal? - Den som är personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifter hanteras korrekt i alla led. Ansvaret gäller alltså även om man anlitar underleverantörer. För att ha full kontroll över personuppgifterna krävs – i vissa situationer – att det upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal.
today 2018-08-15
Hur ska e-posten GDPR-säkras? - En stor mängd personuppgifter hanteras dagligen i alla de mail som vi skickar, både internt i verksamheten och externt. Många arbetsgivare är osäkra på hur personuppgifter i e-post får hanteras med hänsyn till GDPR. Här går vi igenom vad man bör tänka på för att hantera e-post rätt.
today 2018-08-15
Får man spara kontaktuppgifter i Outlook? - Efter att den nya dataskyddsförordningen trätt i kraft har många organisationer anpassat sina processer, arbetssätt och rutiner. Men vad som kanske missas är att de anställdas mailsystem och mobiltelefoner oftast innehåller kontaktuppgifter. Dessa ska också hanteras i enlighet med GDPR.
today 2018-07-30
Missa inte att ta fram en rehabiliteringsplan - Från och med den 1 juli 2018 ska arbetsgivare ta fram en rehabiliteringsplan när en medarbetare förväntas vara sjuk längre än 60 dagar. Här går vi igenom vad reglerna innebär för dig som arbetsgivare.
today 2018-06-27
Förbättra inlärningsprocessen med hjälp av interaktiva spel - När vi läser en bok fastnar 10 procent av innehållet, när vi lyssnar till en föreläsare fastnar 20 procent och när vi kombinerar text, bild och ljud fastnar 30 procent. När vi får interagera i en inlärningsprocess fastar däremot nästan allt, nämligen hela 90 procent av kunskapen!