Låt inte lön driva behållarkultur – inte ens i en lågkonjunktur

Vi närmar oss en lågkonjunktur med högsta inflationen på 30 år som kan resultera i att de anställda som blir kvar vill se en rejäl löneökning. Det här är en utmaning för företag som i stället behöver ta andra grepp för att bemöta kravet.
Josefine OlaussonContent Producer
måndag 30 januari 2023
Lästid: 2 Minuter

Det här behöver arbetsgivare idag ha en plan för, dels för att vara konkurrenskraftiga på sikt och behålla viktig kompetens, men också för att erbjuda mer än bara kortsiktiga löneökningar som driver på inflationen ännu mer, säger Calle Wellenius, Head of Sales på Simployer. 

I detta läge är det lätt att börja tänka kortsiktigt genom uppsägningar och att falla för kraven från medarbetarna på högre lönekrav.  

Vi vet vad som är hållbart på sikt och företag måste fortsätta arbeta med det vi vet fungerar långsiktigt, det vill säga succession- och karriärplanering. Vi är i en konstig situation där man som arbetsgivare riskerar att hamna i en spiral av löneökningskrav från dem som blir kvar på arbetsplatsen, vilket i sig driver på redan skenande kostnader för många företag, säger han.

Med successions- och karriärplanering får företagen en tydlig process som går ut på att utveckla dina befintliga medarbetare utifrån sin potential samtidigt som de också ska ha möjligheten till individuella mål inom bolaget samt de verktyg som krävs för att nå målet.

Kan man som arbetsgivare i stället erbjuda till exempel kompetensutveckling med karriärutveckling som följd där man följer en tydlig lönestrategi så minskar man risken att hamna i spiralen av skenande löner, tillägger han. 

Att medarbetarna kommer med löneökningskrav mitt under en skyhög inflation är i sig inte otänkbart. Att erbjuda successions- och karriärplanering betalar inte elräkningarna för januari, men det får arbetsgivare hitta andra grepp för att stötta upp med, menar Calle.

Det här handlar om att tänka långsiktigt och få medarbetarna att känna sig trygga på sin arbetsplats ur andra aspekter, det kan vara att erbjuda flexibilitet i form av distans- och hemarbete eller se över förmåner. 

HR är central i förändringararbetet

HR spelar en central roll i förändringsarbetet, där karriärplanering och tydliga successionsstrategier lägger grund för möjligheten till förändring och skapar förutsättningar för chefer. Därför är det viktigt att man också tillsätter stöd i form av expertis och system som hjälper HR och företagen att på ett gynnande sätt skapa en behållarkultur som innebär att det finns en plan för varje medarbetare. 

Som HR är det så viktigt att vara fullt rustad och ha en verktygslåda för det här. Det går att göra med rätt systemstöd, samtidigt som du jobbar tätt med arbetsgivarorganisationen och har en partner att hålla i hand, avslutar Calle Wellenius. 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: