Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2019-10-29
Arbeta i utlandet? – så slipper du preliminärskatteavdraget - Under vissa förutsättningar kan arbetsgivare slippa att dra preliminärskatt på lönen till en anställd som ska sändas ut för att arbeta utomlands för arbetsgivarens räkning under minst sex månader. Såhär går ni tillväga!
today 2019-10-28
Anlita utländsk arbetskraft – vad ska du tänka på? - Med den ökande internationaliseringen blir det allt vanligare att utländsk arbetskraft anlitas för olika uppdrag, t ex bygg- och snickeriarbeten. Se till att du vet hur du ska hantera skatt och sociala avgifter!
today 2019-10-16
Representation – interna konferenser samt visningar av produkter - Företagen bör ha koll på två viktiga gränser när det gäller rätten till avdrag för kostnader för representation. Den ena gäller gränsen mellan intern konferens och personalfest, den andra gränsen mellan extern representation och marknadsföring i samband med kundevent.
today 2019-10-06
Bakgrundskontroller vid rekrytering – vad gäller? - Är det tillåtet att göra bakgrundskontroller vid rekryteringoch hur ska man tänka kring att göra egna sökningar på kandidater?
today 2019-10-04
Retroaktiv betalning av förmån - Skattepliktiga förmåner får inte ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp på aktier i fåmansföretag. Det är bara kontant lön som får räknas med. Man kan därför höja löneunderlaget med s k omvänd löneväxling.
today 2019-10-03
Dags att förtydliga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar! - Bestämmelserna om arbetsanpassning och rehabilitering uppfattas ofta som svåra och otydliga. Många arbetsgivare är osäkra på vad de förväntas göra och hur långt deras ansvar sträcker sig.
today 2019-10-02
Klimatstrejk – inte samma som arbetsrättslig strejk - Rörelsen #FridaysForFuture med Greta Thunberg i spetsen är större än någonsin och världen över klimatstrejkar många människor. Uttrycket strejk används på olika sätt och kan skapa förvirring. Det kan vara viktigt att veta skillnaden mellan strejk i arbetsrättslig mening och strejk i andra sammanhang.
today 2019-10-01
Jobba strategiskt med HR – 3 tips för att ta fram en HR-plan - Ett affärsnära HR-arbete innebär att HR utgår från organisationens utmaningar. Läs om hur du kan lyfta hela organisationens och HR:s arbete med en HR-plan.
today 2019-10-01
Hur kan HR använda sig av en värvningsklausul? - Medarbetarna den viktigaste tillgången. Ett allt vanligare sätt att skydda sig mot konkurrens är genom en värvningsklausul. Men vad är viktigt att tänka på?
today 2019-10-01
Skonsam överkörning som strategi för konflikthantering? - 5 tips! - Kompromiss är inte alltid det bästa alternativet vid konflikthantering. Det viktigaste är inte att komma överens, utan att fatta beslut som är bra.
today 2019-10-01
Krånglig lönekorrigering reds ut av experter - Preliminär löneberäkning är vardagsmat för alla som hanterar anställdas löner. Någon på företaget är sjuk, lönen korrigeras nästkommande månad och alla är med på noterna. Så länge, allt gott. Men vad händer när det blir fel? Den anställde har fått för mycket eller fel lön, du kanske har missat vabbdagarna? Vad händer nu?
today 2019-09-30
Rehabplan och rehabilitering – vad gäller? - Det är arbetsgivarens ansvar att hjälpa en anställd som är sjukskriven och som behöver rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet. Det finns ofta en osäkerhet kring hur långt kraven sträcker sig och vad man som arbetsgivare förväntas göra när en sådan situation uppstår. Vad gäller egentligen och vilka krav ställs på en arbetsgivare under rehabiliteringsprocessen? Och hur upprättar man en rehabplan?
today 2019-09-30
Överenskommelse om att en anställning ska avslutas – när och hur? - Hur och när kan du som HR göra en överenskommelse om att en anställning ska avslutas? Läs om detta komplicerade ämne i vår arbetsrättsliga artikel.
today 2019-09-26
Grit och Growth Mindset för kontinuerlig utveckling - Grit är ett karaktärsdrag och innebär drivkraft, ihärdighet och kämpaglöd. Bra ingredieser hos medarbetarna. Läs mer om Grit och Growth Mindset här!
today 2019-09-25
Momsåterbäring till privata vårdgivare kommer - Regeringen avsätter 210 miljoner kronor för att kompensera för den s.k. vårdmomsen. Om regeringen trodde att de privata vårdgivarna skulle ”prisa gud – för skatteåterbäringen” så blev regeringen nog besviken. Branschen vill hellre se en ändring av mervärdesskattelagen.