Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2019-03-04
Skapa supertalanger av dina duktiga medarbetare - Talent Management håller på att bli en av de viktigaste framtidsfrågorna för svenska företag. Stora pensionsavgångar skapar brist på arbetskraft och det gäller att bli bättre på att locka nya medarbetare till sig, men också att faktiskt nyttja de personella resurser som redan finns i högre utsträckning. Hur ska man då göra för att bli bättre på att utveckla befintliga medarbetare? Svaret är medveten träning.
today 2019-03-04
Två exempel på rapportering på individnivå för utländsk personal - Hanterar du och ditt företag utsänd eller hitsänd personal? Vi har sammanställt två exempel för att visa på hur rapporteringen på individnivå kan se ut för utländsk personal.
today 2019-03-01
Skatt och moms för influencers - En bransch som växer så det knakar är marknadsföring via influencers. Det är också en bransch som Skatteverket ska specialgranska i år. Influencers får ibland produkter – ofta men inte alltid – i utbyte mot reklam för givaren. Vad gäller då ifråga om skatt och moms för influencern?
today 2019-03-01
Vad gäller för reklam genom influencers? - Det har blivit vanligt att använda sig av influencer marketing. Företag samarbetar med t.ex. bloggare och Youtubers som marknadsför företagets produkter. Ibland gåvas varor och tjänster till influencers – med förhoppning att de ska synas i deras kanaler – men där reklamen uteblir. Vad gäller för skatt och moms i dessa affärer med influencern?
today 2019-02-28
Hamnarbetarförbundet går ut i full strejk - Hamnarbetarförbundet varslar samtliga sina medlemmar om strejk från 6 mars 2019 och fram tills det finns ett kollektivavtal mellan dem och arbetsgivaren Sveriges Hamnar. Men vad innebär egentligen strejkrätten och när är det fredsplikt?
today 2019-02-27
Digitalmomsen sänks till sex procent - Till sommaren kan vi se fram emot en momssänkning på elektroniska dagstidningar, veckotidningar och e-böcker. Vi får även en sänkt moms på streaming av ljudböcker, dock inte på streamingtjänster av musik och film. En prissänkning kan vi dock inte förvänta oss – i alla fall inte på dagstidningar.
today 2019-02-25
Sök ekonomiskt stöd för Brexit-kostnader - Har ditt företag extra kostnader för att förbereda sig inför Brexit? Nu kan företaget få ekonomiskt stöd från din region. Tillväxtverket har utvidgat de s.k. affärsutvecklingscheckarna till att även omfatta Brexit.
today 2019-02-25
Höjd pensionsålder år 2020 - I en lagrådsremiss föreslås att den s k LAS-åldern ska höjas till 69 år. Förslaget syftar till att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och ge arbetstagare större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension. Förslaget innebär också flexiblare möjligheter för arbetsgivare att behålla personal efter uppnådd LAS-ålder.
today 2019-02-21
Extra semesterdagar till anställda som tränar? - Friskvårdbidrag, massage och fruktkorgar på jobbet är vanliga hälsoinsatser för att minska stressen och sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Ett alternativ som prövats av några arbetsgivare är att ge anställda som tränar några extra semesterdagar.
today 2019-02-21
Skadestånd för brott mot arbetsmiljöavtal - En arbetsgivare fick betala skadestånd efter att ha brutit mot ett gällande arbetsmiljöavtal. Företaget hade inte sett till att två anställda fick tillgång till en personalbod.
today 2019-02-20
Sex frågor om rapporteringsskyldighet för rådgivare - För en tid sedan kom ett utredningsförslag om rapporteringsplikt för skatterådgivare i vissa situationer. Förslaget, som nu är nu ute på remiss, har sedan det kom diskuterats och kritiserats ganska flitigt av folk i branschen. Här ska vi kolla närmare på sex frågor kopplade till det nya förslaget!
today 2019-02-14
Varuhandel med Storbritannien efter Brexit - Osäkerheten kring Brexit ser ut att bestå ännu en tid. Det gör att företag som har varuhandel med Storbritannien måste planera för olika alternativ. Fel momshantering kan bli en dyr läxa!
today 2019-02-12
Nya EU-riktlinjer ska tas fram av Datainspektionen - Det blir Datainspektionen som kommer att leda arbetet med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och deras respektive skyldigheter.
today 2019-02-12
Nu lanserar vi abonnemang på kurs inom HR och Lön! - Svårt att hitta tid för kompetensutveckling? Idag är det viktigare, men kanske också knepigare, än någonsin att hänga med i utvecklingen. För att göra det enklare för dig lanserar vi nu därför kursabonnemang.
today 2019-02-08
Friskvårdsbidrag till liftkort under sportlovet? - Numera accepterar Skatteverket utförsåkning på skidor som skattefri motion- och friskvård. Det innebär att friskvårdsbidraget kan användas till såväl säsongskort på en skidanläggning som till liftkortet under skidsemestern i Alperna.