Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2021-06-08
Fri elcykel – fortfarande en förmånlig förmån - Anställda som får låna elcyklar av sina arbetsgivare ska beskattas för denna förmån. Det blir dock inte lika kännbart att beskattas löpande för förmånen.
2021-06-04
Nya regler om arbetsanpassning - har det blivit lättare för arbetsgivaren? - Den 1 juni 2021 började ett nytt regelverk för arbetsanpassning gälla i Sverige. Tanken var att det skulle göra det tydligare för arbetsgivaren hur de ska arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering, men framöver kommer det nog fortfarande att vara svårt för arbetsgivare att arbeta med dessa frågor.
2021-06-03
Ta pulsen på engagemanget i din organisation! - 2020 och 2021 - åren då behovet av löpande avstämning ökade markant. Vi pratar helt nya förutsättningar, hemmajobb, större behov av information och ännu högre krav på ledare och HR att hålla koll och hålla tag i medarbetarnas välmående.
2021-06-02
Nya momsregler vid e-handel – gå inte i fällorna! - Den 1 juli 2021 införs nya momsregler för e-handel med varor. Dessa innebär en väsentlig förenkling för e-handlare. Trots det finns det fällor som kan vara svåra att upptäcka.
2021-06-02
Tvivelaktigt domslut ifråga om FoU-avdraget - En arbetsgivare som i kommersiellt syfte bedriver forskning eller utveckling (FoU) får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna på ersättningar till de personer som arbetar med FoU. Trots att reglerna har gällt sedan 2014 finns det ännu inte särskilt många rättsfall på området. De som finns ger dock anledning att oroa sig över utvecklingen.
2021-05-28
Tips på bra sommargåva till en flitig personal - En vanlig fråga som ofta dyker upp är om man kan ge skattefria sommargåvor till personalen som uppmuntran för ett bra jobb. e allra flesta är ju bekanta med skattereglerna om julklappar till anställda, men hur fungerar det för sommargåvor?
2021-05-27
Uppsagd på semestern - dom från arbetsdomstolen - I ett nyligen avgjort mål bedömde Arbetsdomstolen att det fanns laglig grund för avsked av en polis som åkt på semester, trots avslagen semesteransökan. Mannen sjukanmälde sig istället den veckan som han inte hade fått beviljad semester.
2021-05-21
8 tips för en lyckad offboarding - Offboarding är precis lika viktigt som onboarding. Här kommer åtta tips för hur man ska avtacka sin medarbetare på bästa sätt när det blir aktuellt för någon att sluta på arbetsplatsen.
2021-05-19
Nya regler om arbetsanpassning som ska förtydliga ansvaret - Nya regler om arbetsanpassning börjar att gälla den 1 juni 2021. Regelverket kring arbetsanpassning och rehabilitering har av många uppfattats som svåra och krångliga och det har därför funnits behov av att förändra bestämmelserna.
2021-05-17
Skattefria coronagåvor även under 2021 - Arbetsgivare kan även under 2021 ge sina anställda skattefria så kallade coronagåvor. Detta utöver bland annat julgåvorna. Ett syfte med de nu förlängda, tillfälliga reglerna är att inköpen av sådana gåvor gynnar det lokala näringslivet i ett svårt ekonomiskt läge under pandemin.
2021-05-12
Viktigt vägval - så blir chefernas arbetsbörda lättare - Pandeming har ökat arbetsbördan för chefer, men genom att planera framåt med nya digitala verktyg kan det underlätta arbetet framöver. Det är viktigt för chefer och ledare att själva kunna kräva stöd och hjälp, därför är digitala verktyg för det nya normala något som alla bör se över.
2021-05-07
5 tips vid hemarbete - Nu har hemarbete pågått ett tag och då är det viktigt att följa upp hur det går. Här kommer 5 tips om vad man ska tänka på vid fortsatt hemarbete.
2021-05-06
Effektiv men ensam – så tycker vi om att arbeta hemifrån - 6 av 10 medarbetare upplever att de är effektiva. Nästan hälften känner sig ensamma. Det visar data från &frankly. Här är trenderna du som chef behöver hålla koll på.
2021-05-05
Så tar sig Stockholm Exergi genom pandemin - Med 700 medarbetare är det enklare sagt än gjort att plötsligt ställa om och börja arbeta hemifrån. Men det går. Energijätten Stockholm Exergi satte fokus på medarbetarnas hälsa och att snabbt upprätta nya arbetsmetoder och rutiner. I dag finns gott om positiva lärdomar. "Det blir annorlunda, men bra ändå", säger Anna Leander, Chef HR & Hållbarhet.
2021-05-03
Digital anställningsprocess för det nya normala - Digitalisering av medarbetarprocesser frigör tid för alla inblandade, tid som kan läggas på att exempelvis utveckla verksamheten. Detta är viktigt nu när vi inte ska ses men genom att digitalisera processen för anställning och preboarding har ni dessutom en bra lösning på plats till framtidens distansarbete.