När ska du förhandla på arbetsplatsen?

Står företaget inför stora förändringar? Ska ni organisera om, anställa ny chef, byta lokaler eller kanske dra ner på personal? Tänk på att företag med kollektivavtal måste förhandla med fackföreningen innan man tar beslut om viktiga förändringar i verksamheten.
den 15 september 2020
Lästid: 3 Minuter

Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet samt bestämmer vem som ska göra vad på företaget. Detta är en del av arbetsgivarens så kallade arbetsledningsrätt.

En arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal är skyldig att på eget initiativ förhandla med den lokala fackföreningen innan det fattas beslut om viktigare förändringar av verksamheten. Detta är den primära förhandlingsskyldigheten enligt 11 § Medbestämmandelagen (MBL).

I vissa fall är arbetsgivaren skyldig att förhandla med en facklig organisation med vilken det saknas kollektivavtal. Det gäller när en fråga särskilt angår arbets- och anställningsförhållandena för en viss arbetstagare som är medlem i den aktuella organisationen.

Även om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls gäller förhandlingsskyldigheten alltid vid frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist eller vid övergång av verksamhet.

Det är inte alltid lätt att veta var gränsen går i sådana här situationer, och om man är skyldig att förhandla eller inte som arbetsgivare. Att till exempel omfördela arbetsuppgifter inom en arbetsgrupp är egentligen inte en förändring som kräver förhandling. Blir det en stor skillnad i vilka arbetsuppgifter som de enskilda medarbetarna får är dock arbetsgivaren skyldig att förhandla först.

Förarbetena till MBL säger att arbetsgivaren ska se på frågan från fackföreningens och de anställdas synvinkel. Är man osäker på om man ska förhandla eller inte kan man som regel säga att det är bättre att förhandla en gång för mycket än en gång för lite.

En arbetsgivare som önskar förhandla ska lämna en förhandlingsframställan till motparten. Det finns inget krav på att denna ska vara skriftlig. Skulle motparten begära det ska framställan överlämnas skriftligt. Det viktigaste med en förhandlingsframställan är att det framgår att en part önskar förhandla.

Hur ska du förhandla?

Förhandlingen ska hållas inom två veckor från det att motparten tagit emot förhandlingsframställan, om man inte blir överens om annan tidpunkt. Parterna bestämmer gemensamt tid och plats för förhandlingen.

När en förhandling har startat ska den genomföras snarast möjligt. Det finns dock inga krav på att den måste starta och avslutas vid samma tillfälle. Arbetsgivaren får i normalfallet inte fatta beslut innan förhandlingen är avslutad.

Det finns inte heller några krav på att skriva ett förhandlingsprotokoll enligt MBL. Begär en part att protokoll ska skrivas ska det ske. Det är ändå en rekommendation, bl a ur bevishänseende, att man upprättar ett protokoll som båda parter skriver under. Det är vanligt att arbetsgivaren skriver protokollet och att arbetstagarparten justerar.

Förhandlingen anses avslutad när parterna är överens om detta. I annat fall anses förhandlingen avslutad när en part skriftligen meddelar att de frånträder förhandlingen. Många gånger är ett signerat förhandlingsprotokoll det yttersta tecknet på att förhandlingen är avslutad.

Är det svårt att förhandla och vad ska du tänka på?

I grunden handlar det om att förbereda sig väl, lyssna på motparten, skapa en god stämning och föra fram sina egna argument på ett trevligt och ärligt sätt utan att provocera.

Några goda råd inför en förhandling är:

 • Förbered dig väl och se till att du vet vad du vill uppnå
 • Lyssna på motparten
 • Skapa en god stämning – provocera inte motparten
 • Håll dig till ämnet och ange fakta för motparten
 • Var tydlig med ditt budskap
 • Ställ frågor om du själv behöver mer information
 • Visa respekt för motparten
 • Var ärlig
 • Upprepa gärna dina viktigaste argument
 • Se till att hitta gemensamma intressen för att lösa frågan
 • Ajournera förhandlingen om du behöver kontrollera fakta

Lycka till med dina förhandlingar och om du behöver hjälp och stöd så är du varmt välkommen att kontakta oss på Simployer!

Har du koll på nya LAS?

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas någonsin och nya regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) är snart här. Känner du dig osäker på vad som gäller? Besök vår temasida för att få koll!

 Dela sidan: