Leda i tider av förändring – en ledares svåraste uppgift?

Vi befinner oss idag i ett tillstånd av ständig förändring, och detta faktum har blivit allt tydligare sedan coronapandemin slog till. De organisationer som inte snabbt lyckas anpassa sig till omgivningens förändrade krav och ställa om utifrån en ny verklighet kan riskera att inte kunna stå sig i konkurrensen.
Victoria Ödlund, HR- och löneexpert
schedule den 27 augusti 2020

För att kunna anpassa sig till den förändrade omvärlden behöver organisationer både ha förmågan att förstå när förändringar behöver göras och vara snabba på att agera.

Förändringsledning kräver förståelse

Att leda en förändring är förmodligen en ledares svåraste uppgift. Det handlar om att ha en god överblick över alla konsekvenser förändringen för med sig, vilka medarbetare som blir mest berörda och vilka reaktioner som kan uppstå. 

För att förändringsarbetet ska bli effektivt och bra så behöver de som leder förändringen förstå hur människor reagerar vid förändringar. Att vara medveten om hur förändringar påverkar oss gör att vi får större förståelse för våra egna och andras reaktioner.

Det är naturligt att medarbetare känner oro i en förändringssituation, och att motivationen faller. Många gånger har en viss situation varit känd längre tid hos ledningen än bland medarbetarna. Därigenom har då ledningen kommit längre i acceptans och insikt kring förändringen. När informationen når de anställa har de ofta inte haft samma tid till att bearbeta informationen, och är därför inte i samma fas som ledningen.

Det är viktigt att som ledare låta budskapet sjunka in, och att vara tillgänglig som ledare under denna tid. 

Skapa förutsättningar för motivation och delaktighet 

Förändringsledning handlar om att planera, ansvara för och driva förändringsarbetet, men även att skapa rätt förutsättningar för motivation och delaktighet i arbetet. Genom att motivera medarbetarna att vilja delta självmant i förändringen blir det oftare mer bestående resultat.

Det är viktigt att säkerställa att det under hela förändringsprocessen är en god och tydlig kommunikation. Det är viktigt att såväl muntligt som skriftligt kommunicera vad som ska ske, varför det ska ske och hur det ska ske. Kanske man i vissa fall även behöver upprepa informationen flera gånger.

För att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt krävs förutom ett gott ledarskap också tydliga planer och en god struktur.

Ledares respektive HR:s roller i förändringsarbetet

Ledares roll är inom förändringsarbete är att skapa energi och motivation, reducera osäkerhet och kommunicera information.

HR:s roll är i huvudsak att stötta och vägleda ledare och chefer i arbetet. Det förväntas också att HR besitter de nödvändiga fackkunskaperna inom arbetsrätt och förändringsarbete. Det är viktigt att tänka på att arbetsrättsliga lagar och avtal reglerar en stor del av förändringsarbetet. Arbetsgivare har alltid en arbetsledningsrätt, men inom vissa givna ramar. 

Coronaviruset har inneburit att många frågor som rör arbetsgivarens arbetsledningsrätt nu ställts på sin spets; hur långt sträcker sig arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet?

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

Dela sidan: LinkedIn twitter