Pengafällan: Hälften av sjukanmälningarna beror på psykisk ohälsa

Konsulten, författaren och coachen Annika Kvist är certifierad inom neuroledarskap. Hon stöttar individer och team i att förebygga utbrändhet genom verktyg som i stället bygger mental stryka och hållbarhet. Hon känner väl igen sig i undersökningen från Simployer eftersom hon varje vecka får förfrågningar från stressade och utmattade individer och företag.
Jimmy SeppäläWeb Editor
fredag 6 oktober 2023
Lästid: 2 Minuter

– Det finns goda skäl för att svenska chefer måste ta detta på allvar, menar hon. 

En rapport från Skandia visar att andelen sjukanmälningar till följd av psykisk ohälsa utgör 48 procent. Om vi hade minskat den totala andelen sjukanmälningar med en tredjedel, hade den sociala vinsten ökat med 22 miljarder kronor, säger hon. 

Rapporten visar att andelen sjukanmälningar kopplade till psykisk ohälsa har ökat med 18 procent sedan 2010. Kvist menar att pandemin har bidragit till ökad uppmärksamhet kring frågan på arbetsplatser. 

– Det är fortfarande en lång väg kvar, men jag hoppas att chefer bygger vidare på viljan som finns där ute. Det är viktigt att de tar ansvar och pratar med de anställda om detta innan de blir utmattade. Just nu är det många som känner att de har ansträngt sig otroligt mycket de senaste åren. Denna ansträngning måste de få erkännande för! Förutom att många är trötta, har situationen i världen blivit tuffare på kort tid. Den ena dåliga nyheten avlöser den andra. Pandemin följs av energikris, krig i Europa, räntehöjningar och inflation, säger hon. 

Chefer ska inte vara terapeuter 

Som chef kan det vara svårt att veta hur stor del av ansvaret för anställdas psykiska hälsa som vilar på dem. Kvist menar att det är viktigt att etablera ett samtal om temat, men inte gå för långt in i de anställdas problem. 

– Chefer måste sänka tröskeln för att prata om psykisk hälsa. Samtidigt är det viktigt att chefer inte blir terapeuter. De ska vara supportrar men om de anställda behöver mer djupgående hjälp måste de koppla in professionella. Det viktigaste en chef kan göra är att underlätta samtal om psykisk hälsa, fråga de anställda hur de har det och om de kan göra något, säger hon.  

Kvists tips till arbetsgivare för att se till de anställdas psykiska hälsa: 

  • Se till att regelbundet ha ett samtal med de anställda.
  • Sätt psykisk hälsa på agendan och be de anställda att säga till om de har något på hjärtat. 
  • Informera de anställda om vilka möjligheter som finns i företaget. Till exempel om det finns en företagshälsovård eller om arbetsförsäkringen inkluderar ett visst antal psykologtimmar. 
  • Ta alla kontaktförsök på allvar. Många byter jobb på grund av att de upplever att ledningen inte tar dem seriöst. 
  • Ge de anställda erkännande för insatsen de lägger ner och arrangera olika sociala aktiviteter. 
  • En bra utgångspunkt kan vara «The healthy mind platter». Tanken är att hjärnan mår bättre när den går igenom dessa sju olika stadier varje dag: Sömn, fokus, aktivitet, socialisering, lek, meditation och egentid.

Ta konkret action - förebygg och hantera ohälsan på arbetsplatsen!

Med Simployer får du inte bara en tydlig översikt över din personal, du får också värdefulla insikter för att säkerställa välmående och engagemang på arbetsplatsen. Med Simployer Frånvaro kan du hantera sjukfrånvaro effektivt och få en snabb överblick över organisationens frånvaro. Med pulsmätningsverktyget &frankly kan du mäta medarbetarnas engagemang i realtid och agera på insikterna. Så vad väntar du på? Ta nästa steg för att förbättra din organisations välmående och minska sjukanmälningarna - läs mer om Simployers system här

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: