Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2019-02-13
Rekrytering - För en lyckad och effektiv rekrytering finns det många olika saker du behöver veta. Det finns inga lagregler för hur en rekryteringsprocess ska gå till. Med undantag av begränsningar enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kring företrädesrätt samt enligt reglerna i diskrimineringslagen har arbetsgivare i privat sektor i princip fri rätt att anställa vem man vill.
2019-02-12
Nya EU-riktlinjer ska tas fram av Datainspektionen - Det blir Datainspektionen som kommer att leda arbetet med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och deras respektive skyldigheter.
2019-02-12
Nu lanserar vi abonnemang på kurs inom HR och Lön! - Svårt att hitta tid för kompetensutveckling? Idag är det viktigare, men kanske också knepigare, än någonsin att hänga med i utvecklingen. För att göra det enklare för dig lanserar vi nu därför kursabonnemang.
2019-02-11
Arbetstagarens uppsägning vid tillsvidareanställning - En anställd kan välja att avsluta sin fasta anställning utan att behöva ange några särskilda skäl.
2019-02-11
Onboarding – Introduktion för nyanställda - En effektiv onboardingprocess leder i regel till att nyanställda lättare förstår sin roll, känner högre lojalitet och ökad motivation, vilket ger en lägre risk att den nyanställda slutar.
2019-02-08
Friskvårdsbidrag till liftkort under sportlovet? - Numera accepterar Skatteverket utförsåkning på skidor som skattefri motion- och friskvård. Det innebär att friskvårdsbidraget kan användas till såväl säsongskort på en skidanläggning som till liftkortet under skidsemestern i Alperna.
2019-02-07
Sjuk under pågående tjänstledighet - En anställd som blir sjuk under en pågående tjänstledighet har normalt inte rätt till sjuklön.
2019-02-06
Tjänstledighet - En anställd kan ibland vilja vara ledig från arbetet av någon anledning som inte är reglerad i lag eller avtal.
2019-02-06
Tid för trygghet – förändringar i LAS? - Utredningen för ett hållbart arbetsliv över tid har lämnat sitt slutbetänkande. Detta innehåller bland annat förslag som rör anställdas skydd mot sänkning av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist och ökat skydd för intermittent anställda.
2019-01-29
Personalfester med övernattning kan vara skattefria - Att måltiden under en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om. Men att det faktiskt går att bjuda de anställda på personalfest med övernattning på annan ort utan beskattning är förmodligen inte lika känt.
2019-01-29
Vanliga frågor om förmån av fri sjukvårdsförsäkring - Förmån av fri hälso- och sjukvård – som arbetsgivare betalat efter den 1 juli 2018 – är numera skattepliktig, oavsett om vården är offentligt finansierad eller inte. Tidigare var privat vård – och därmed även privatvårdsförsäkringar – skattefria förmåner. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om just sjukvårdsförsäkringar, efter att de nya reglerna trätt i kraft!
2019-01-29
Skatterna enligt januariavtalet 2019 - Tågen ska gå i tid, poliserna ska både bli fler och få högre lön, samhället ska bli mer miljövänligt och det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden. Se där några av de godsaker som januariavtalet innehåller. Men hur ser det egentligen ut på skatteområdet? Och framförallt, hur konkreta är skatteförslagen och vilken är sannolikheten att de verkligen införs?
2019-01-28
Utköp av varor från arbetsgivaren - Det förekommer att anställda får köpa ut egendom av sina arbetsgivare. Om utköpet sker till underpris har den anställde fått en skattepliktig förmån. Denna ligger också till grund för arbetsgivaravgifter.
2019-01-28
När måste företag göra en konsekvensbedömning? - Företag som ska behandla personuppgifter måste ibland göra en konsekvensbedömning. Detta för att riskerna för de personer vars uppgifter kommer att registreras måste identifieras.
2019-01-28
Dataskyddsombud – behöver ni ha det? - Numera måste vissa verksamheter utse ett dataskyddsombud att delta i alla verksamhetens frågor om skydd av personuppgifter. Ombudet ska vara väl insatt i reglerna och ha god kunskap om verksamheten, för att på så sätt kunna informera och ge råd till personalen och kontrollera att verksamheten följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också fungera som kontaktpunkt för Datainspektionen och personer som verksamheten behandlar uppgifter om. Men vilka verksamheter behöver egentligen utse ett dataskyddsombud?