Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-10-15
Vad innebär FIRO-modellen? - Vad händer egentligen med en arbetsgrupp när en ny medarbetare kommer in? Inom socialpsykologin finns olika teorier om grupper och gruppers utveckling. Vi ska titta närmare på vad FIRO-modellen ger för svar på denna fråga.
2018-10-15
Mentorskap är en viktig del av onboardingprocessen - De flesta företag och organisationer har idag en genomtänkt onboardingprocess för nyanställda medarbetare – en slags checklistor för att så fort som möjligt få den nya medarbetaren på banan. En av punkterna i onboardingen är ofta ”utse en fadder eller mentor”. Vad är det, och vad finns det för fördelar med att erbjuda den nyanställda en mentor?
2018-10-09
Är arbetsgivaren skyldig att lämna arbetsgivarintyg till anställda som slutat? - Ja, arbetsgivaren ska enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring lämna arbetsgivarintyg till tidigare anställda. Arbetsgivarintyg används för att pröva rätten till ersättning från arbetslöshetskassan, antingen på hel eller deltid.
2018-10-05
Arbetsmiljön för tidsbegränsat och fast anställda skiljer sig åt - En undersökning från Arbetsmiljöverket visar att tre av fyra på arbetsmarknaden i stort sett är nöjda med sitt arbete. Men det finns flera skillnader mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda. Det är vanligare att tidsbegränsat anställda är mer rädda för att förlora jobbet. De har även oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts mer för sexuella trakasserier på jobbet.
2018-10-05
Vad är ett personalbokslut? - Personalkostnader utgör ofta de tyngsta posterna i företag och organisationer. Därför är det vanligt att arbetsgivare gör personalbokslut, i likhet med all annan affärsekonomisk redovisning.
2018-10-02
Rätt att vara ledig i svåra situationer - När en anhörig eller vän blir svårt sjuk är det möjligt att vara ledig från arbetet och samtidigt få ersättning för utebliven inkomst. Ersättningen som betalas ut från Försäkringskassan i form av närståendepenning är kopplad till rätten att vara ledig.
2018-10-02
När ska den anställde visa ett läkarintyg - För att ha rätt till sjuklön måste den anställde fr o m den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden lämna ett läkarintyg. Detta för att styrka att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Vid beräkning av tidpunkt för när läkarintyg ska visas räknas samtliga kalenderdagar med i sjuklöneperioden.
2018-10-02
Arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) – är du beredd? - Nu är det inte lång tid kvar innan alla företag ska lämna sina arbetsgivardeklarationer på individnivå. Många har redan börjat, men för de allra flesta gäller att deklarationerna ska lämnas första gången för lönemånaden januari 2019, det vill säga senast den 12 februari 2019.
2018-10-01
Kan F-skatten ha betydelse för momsen? - När säljaren har F-skatt slipper köparen göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Men har F-skatten någon betydelse för köparens rätt att göra avdrag för moms? Håkan Larsson reder ut begreppen.
2018-09-24
Krävs samtycke för att ringa referenser? - GDPR innebär skärpta regler och stärkta rättigheter för de registrerade jämfört med de gamla reglerna. En rekryteringsprocess innebär behandling av många olika typer av personuppgifter, såväl känsliga personuppgifter som mer harmlösa personuppgifter. Inhämtandet av referenser kan, i normala fall, ske med stöd av intresseavvägning.
2018-09-20
Att säga upp en anställd vid misskötsel – är det möjligt? - Det är lätt att tro att det är svårt att säga upp en arbetstagare av personliga skäl, men om företaget följer det regelverk som finns är det inte så svårt. Det är dock viktigt att uppsägningar på grund av personliga skäl går rätt till. I annat fall finns risk för att arbetsgivaren kan få betala skadestånd eller att en uppsägning ogiltigförklaras.
2018-09-19
Viktigt att agera vid sexuella trakasserier - Under #metoo-uppropet fylldes sociala medier med redogörelser om hur kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier, både i arbetslivet och i privata sammanhang. Det var bland annat berättelser om hur manliga chefer utnyttjar sina positioner i samband med rekryteringar samt befordringar och hur kvinnor har utsatts i samband med representation och tjänsteresor.
2018-09-19
Färsk undersökning om vad som attraherar unga akademiker - Young Professional Attraction Index (YPAI) är en undersökning som syftar till att klargöra vad som attraherar, rekryterar och utvecklar studenter och akademiker i början av sin karriär. På delad första plats kommer ”bra chef och ledarskap” samt ”trevliga kollegor/bra stämning”.
2018-09-18
Föräldralediga kan ha rätt till extra lön - Anställda som är föräldralediga kan ha rätt till föräldralön eller föräldrapenningtillägg enligt regler i kollektivavtal. Om företaget inte är bundet av kollektivavtal kan arbetsgivaren själv besluta om att föräldralön ska utbetalas.
2018-09-18
Måste vi ha ett dataskyddsombud enligt GDPR? - Enligt reglerna i GDPR måste vissa verksamheter ha ett dataskyddsombud. Ombudets uppgift är bland annat att kontrollera att verksamheten följer GDPR. Som arbetsgivare kan man vara osäker på när man måste ha ett ombud, här går vi därför igenom när arbetsgivare måste ha ett dataskyddsombud.