Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2023-04-21
Situationsanpassat ledarskap – så här fungerar det! - Situationsanpassat ledarskap har länge varit på tapeten men är nu mer aktuellt än någonsin. I dagens ständigt föränderliga samhälle ställs det krav på ledare att snabbt kunna anpassa sitt arbetssätt efter sina medarbetares och organisationens nya situationer. Men hur fungerar det egentligen i praktiken och vad är för- och nackdelarna med denna typ av ledarskap?
2023-04-14
Förhindra sjukfrånvaro – undvik stressen - Två av tre medarbetare har eller har haft en så hög stressnivå på jobbet att de känt oro för sin hälsa. Vill ni förhindra sjukfrånvaro och uppsägningar? Då är det dags att vakna!
2023-04-12
Att må bra på jobbet – en rättighet, inte bara en möjlighet! - Just nu är vi i ett ekonomiskt tufft läge, som drabbar både företag och medarbetare. Dessutom är hybrid- och distansarbetets vara eller icke vara en het fråga och konsekvenserna av det beslut man tar i dessa frågor är en utmaning för många arbetsgivare. Inget av det går att ducka, det måste hanteras. Vilket troligen medför förändrade förutsättningar i arbetsmiljön, som inte heller går att ducka för.
2023-04-05
Avtalsrörelsen 2023: Rekordhögt märke sätter fart på för­handlingarna - Under fredagskvällen den 31 mars kom beskedet att parterna inom industrin kommit överens om nytt kollektivavtal. En avtalsförhandling som resulterade i det högsta märket på 25 år. Men vad finns det för risk med det?
2023-03-28
Distans- och hybridarbete – självklart eller oklart? - Distans- och hybridarbete är en omdebatterad fråga. Det finns röster både för och emot. Att det skulle innebära lägre effektivitet i verksamheter där arbetet sker på distans är en av invändningarna. Det finns röster både för och emot. Hur ska du som arbetsgivare veta vad som är rätt?
2023-03-28
Moms på anställdas löneavdrag - Arbetsgivare som erbjuder en förmån mot ett brutto- eller nettolöneavdrag kan behöva redovisa utgående moms på löneavdraget. Det gäller exempelvis för momspliktiga förmåner som städning- och cykel – men inte för personalbilar och dess driftskostnader
2023-03-27
Så säkrar HR- och lönespecialisten sin kompetens - HR- och lönespecialisten Ulrika Proos från Fredblad arkitekter använder Simployer för att underlätta hennes arbetsvardag. Vi träffar henne på årets första Stora Lönedagstillfälle i Göteborg och frågar hur Simployer hjälper i hennes dagliga arbete inom lön och arbetsrätt.
2023-03-24
Öka engagemanget? Ersätt tystnadskultur mot pratkultur! - En pratkultur är en företagskultur som värderar och uppmuntrar människor att uttrycka sina känslor, ge feedback, ställa frågor, ta upp oro och komma med förslag. "Att skapa en pratkultur är avgörande för att främja en god arbetsmiljö, innovation och engagemang i din organisation", säger Annah Thunberg, Ledarskapscoach.
2023-03-20
Utreda personalärenden – arbetsgivare tänk på detta - Som HR-experter ser vi att många arbetsgivare har behov av mer vägledning när det gäller hantering av personalärenden. Att personalärenden uppstår och utredningar kan behöva genomföras av en arbetsgivare är i sig inget konstigt. Men hur en utredning faktiskt genomförs är ett viktigt uppdrag för arbetsgivaren att bottna i, menar Natalia Björkman, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.
2023-03-09
Beställningar på nätet – utlägg för arbetsgivaren? - Allt fler inköp sker idag på internet. Det är inte ovanligt att anställda gör beställningar av både varor och tjänster för företagets räkning via nätet. Har du koll på vad som gäller för avdrag för moms?
2023-03-07
Affärspsykologen: "Dags för en ledarskapsrevolution" - Det nya kunskapssamhället förändrar ledarskapet. Dagens utmaningar kan inte lösas med 100 år gamla sanningar. Men med tydliga arenor, medskapande team och roterande ledningsgrupper så kan vi möta arbetslivet på ett uppdaterat sätt. Det menar månadens gästskribent, affärspsykologen Jan Blomström.
2023-03-06
Svenskarna vabbade 8,5 miljoner dagar under 2022 - Siffror från Försäkringskassan visar att vabbandet bland svenska föräldrar ökade under år 2022. Perioden för VAB-tillfällena var kortare, däremot antalet tillfällen som föräldrar vabbat är högre än tidigare år visar rapporten.
2023-02-27
Checka in med medarbetarna innan de checkar ut! - I kampen om talangerna är det lätt att man som arbetsgivare riktar allt fokus på de man vill rekrytera. Medan i samband med uppsägningar är det stort fokus det på den som ska sluta. Självklart är detta viktigt, men i båda situationerna behöver arbetsgivaren påminnas om: Glöm inte de medarbetare du redan har!
2023-02-20
33% högre produktivitet hos organisationer med högt engagemang! - Ny undersökning från &frankly visar att organisationer med högt engagemang har hela 33% högre produktivitet än de organisationer med lågt engagerade medarbetare. "Det är otroligt spännande att se att våra kunder som lyckats bra engagemang också har så höga produktivitetssiffror!" säger Lilian Ekelin, HR – och ledarskapsspecialist på &frankly.
2023-02-17
Ledarskapsutveckling i oroliga tider - Turbulenta tider innebär stora förändringar, omprioriteringar och besparingar för många verksamheter. För chefer och ledare är det viktigt att de har en verktygslåda som de kan använda sig av för att styra skeppet genom stormen.