Avtalsrörelsen 2023: Rekordhögt märke sätter fart på förhand­lingarna

Under fredagskvällen den 31 mars kom beskedet att parterna inom industrin kommit överens om nytt kollektivavtal. En avtalsförhandling som resulterade i det högsta märket på 25 år. Men vad finns det för risk med det?
Ida LjungbergHR- och arbetsrättsexpert
onsdag 5 april 2023
Lästid: 2 Minuter

FAKTA: Vad är märket?
Det så kallade märket fastställs genom industrins kollektivavtal och är den siffra som sätts för löneökningar för den period som kollektivavtalet gäller för. Det fungerar som ett riktmärke för hur mycket lönerna ska öka även inom andra branscher och syftar till att arbetstagarna ska få en stabil och rimlig löneökning över tid, samtidigt som Sverige behåller sin konkurrenskraft. Att märket sätts inom just industrin beror på att det är den mest konkurrensutsatta sektorn internationellt. 

Detta blir märket i avtalsförhandlingarna 2023 

Under avtalsrörelsen för 2023 kommer arbetsgivare och fack förhandla om löner och arbetsvillkor för drygt 2,2 miljoner arbetstagare genom 450 olika kollektivavtal. Den 31 mars gick Industrins parter ut med att de nu är överens om ett nytt avtal och vad märket blir för kommande avtalsperiod. Märket hamnade på 7,4%, vilket är den högsta nivån sedan 1997 då Industriavtalet först kom till. Det är även denna siffra som blir vägledande i kollektivavtalsförhandlingar inom övriga branscher på den svenska arbetsmarknaden.  

Löneökningarna om 7,4% gäller för avtalsperioden 1 april 2023-31 mars 2025 och fördelas enligt följande: 

År 1: Avtalsvärdet den 1 april 2023 är 4,1% 
År 2: Avtalsvärdet den 1 april 2024 är 3,3% 

Kollektivavtalsförhandlingar i andra branscher 

Nu när märket är satt tar kollektivavtalsförhandlingarna fart på allvar inom andra branscher. Helt i linje med industriavtalet och märket kom bland annat Svensk Handel och Handelsanställdas förbund överens om sitt avtal under söndagen den 2 april. I skrivande stund pågår fortfarande förhandlingar inom flera branscher. Detta trots att flera kollektivavtal redan har löpt ut, exempelvis inom transport och besöksnäringen där avtalet gick ut 31 mars. 

Märket - en utmaning för många arbetsgivare? 

Märket i årets avtalsrörelse är det högsta på 25 år. För många arbetstagare är detta en positiv signal då inflationen har gröpt ur plånböckerna och sänkt reallönerna. Ett löneavtal på 7,4% över två år kan åtminstone ses som ett steg i rätt riktning när det kommer till att återgå till en normal reallönenivå. Men företagen då? Ja, de drabbas också av inflationen. Här finns risker med ett högt märke. Svenskt Näringslivs Vice VD uttalade bland annat följande i samband med att avtalsförhandlingarna gått i lås: 

“Märket på 7,4% över två år är det högsta på 25 år och ökar pressen på många företag, med risk för varsel och minskade investeringar som följd” 

Det vore så klart enormt kontraproduktivt om höjda löner för arbetstagare ledde till att de sedan förlorar sina jobb. Här återstår det alltså att se hur jakten på höjda reallöner går att förena med möjligheten att säkra anställning. Och om det ställs på sin spets, vad blir då viktigast - anställningstryggheten eller högre lön? 

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: