Snart aktualiseras kundföretagets skyldigheter enligt uthyrningslagen!

De nya reglerna i uthyrningslagen som tillkom under 2022 kommer i höst bli högaktuella för många företag. Här svarar vi på 5 vanliga frågor.
Jimmy SeppäläWeb Editor
måndag 20 maj 2024
Lästid: 3 Minuter

De nya reglerna innebär att den som varit inhyrd på samma driftsenhet hos ett kundföretag i mer än 24 månader under en 36-månadersperiod har rätt till ett erbjudande om tillsvidareanställning hos kundföretaget, alternativt kan kundföretaget istället utge en ersättning motsvarande den inhyrdes två faktiska månadslöner. 

Placeringstiden började räknas 1 oktober 2022 vilket innebär att kundföretag måste ha koll på placeringstid för inhyrda för att uppfylla sina skyldigheter. 

Ida Ljungberg, HR-och arbetsrättsexpert på Simployer, beskriver att många nu börjar ställa frågor kopplat till de nya reglerna. 

Här lyfter hon 5 andra vanliga frågor och ger svar: 

1. Vi anlitar konsulter för vissa uppdrag – måste vi förhålla oss till de nya reglerna i Uthyrningslagen?  

Det beror på hur uppdraget ser ut och om den som utför uppdraget är att betrakta som bemanningsanställd (dvs anställd av ett bemanningsföretag enligt uthyrningslagens mening). Vid bedömningen om lagen blir tillämplig eller inte gäller också att fastställa om ni som anlitar en konsult är att betrakta som ett kundföretag i uthyrningslagens mening eller inte. Definitionerna av bemanningsföretag och kundföretag finns i 5 § i Uthyrningslagen.

Om lagen blir tillämplig eller inte påverkas alltså inte av om man kallas konsult (eller något annat) utan beror på hur förutsättningarna för uppdraget ser ut. Vem som har kontroll och ledning i uppdraget är av väsentlig betydelse. Något generellt svar kan alltså inte ges, utan om reglerna i uthyrningslagen blir tillämpliga eller inte beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

2. Vi erbjöd en tillsvidareanställning redan efter 8 månaders inhyrning, men personen tackade nej - måste vi ge ett nytt erbjudande?

Ja, om den inhyrde jobbar på en och samma driftsenhet i mer än 24 månader under en period på 36 månader (tiden behöver inte vara sammanhängande) måste kundföretaget erbjuda en tillsvidareanställning senast en månad efter att tidsgränsen har överskridits. Det spelar alltså ingen roll att ni innan 24-månadersgränsen har uppnåtts har erbjudit en tillsvidareanställning som den inhyrde tackat nej till. Kravet på kundföretaget att erbjuda tillsvidareanställning inträder när 24-månadersgränsen har överskridits. Skulle personen då tacka nej då behöver ni däremot inte lämna något mer erbjudande om anställning, trots att inhyrningen kanske fortsätter. 

3. Om den inhyrde får ett erbjudande om tillsvidareanställning i samband med att tidsgränsen överskrids och tackar nej till anställning, måste vi som kundföretag istället betala den inhyrde en ersättning motsvarande två månadslöner? 

Nej. Den inhyrde som tackar nej till tillsvidareanställning har inte rätt till en ersättning om två månadslöner. Kravet ligger på kundföretaget att erbjuda antingen en tillsvidareanställning eller utge ersättning till den inhyrde, motsvarande två månadslöner, det är alltså kundföretaget som väljer bland alternativen.

4. Har det någon betydelse för när vi ska lämna erbjudande om tillsvidareanställning (alternativt ge ersättning) om den inhyrde har uppdrag på heltid eller deltid hos oss?  

Nej, det spelar ingen roll om den inhyrde arbetar heltid eller deltid i sitt uppdrag. Hur man räknar placeringstiden beror på hur avtalet om inhyrning är utformat, det vill säga under vilken tidsperiod som avtalet för inhyrning gäller. Sysselsättningsgrad eller antalet arbetsdagar under perioden spelar därmed ingen roll. 

5. Kan vi som kundföretag låta bemanningsföretaget hålla koll på inhyrdas placeringstid åt oss?

Det är kundföretaget som behöver hålla kolla på placeringstiden, för att veta när er skyldighet att erbjuda en tillsvidareanställning, alternativt utge ersättning infaller. Det kan inte åläggas bemanningsföretaget att ha koll på. Om en överenskommelse med bemanningsföretaget ändå görs om detta är det viktigt att vara medveten om att det är kundföretaget som har denna skyldighet enligt lag och som begår lagbrott om erbjudande om tillsvidareanställning (alternativt ersättning) inte ges till den inhyrde i samband med att tidsgränsen överskrids. 

Få koll på de nya reglerna i uthyrningslagen!
Den 4 juni kommer vi gå igenom vad förändringarna i uthyrningslagen innebär i praktiken och ge svar på vanliga frågor inom området, samt vad ni behöver tänka på! Det får du inte missa!

Jag vill gå på kursen

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: