Förhindra sjukfrånvaro – undvik stressen

Två av tre medarbetare har eller har haft en så hög stressnivå på jobbet att de känt oro för sin hälsa. Vill ni förhindra sjukfrånvaro och uppsägningar? Då är det dags att vakna!
Josefine JohanssonContent Manager
fredag 14 april 2023
Lästid: 2 Minuter

Att under lång tid bli utsatt för hög och omfattande stress kan i värsta fall leda till sjukdom. Ett aktivt ledarskap där arbetsgivaren arbetar med de bakomliggande orsakerna till stress är därför avgörande för att förhindra farlig stress. Det menar Simployers HR- och arbetsrättsexpert Ida Ljungberg. 

En undersökning från Simployer visar att två av tre upplever att de idag har eller tidigare har haft en så hög stressnivå på arbetet att de oroat sig för sin psykiska och/eller fysiska hälsa. 

– Det är alarmerande höga siffror. Stressen på arbetet får inte vara så hög och omfattande att det påverkar personens välmående och leder till ohälsa. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att förebygga det genom att se till att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är bra och välfungerande, säger Ida Ljungberg. 

Angrip orsakerna till stress 

Nästan en av fyra överväger att sluta på sitt jobb, eller har redan gjort det på grund av en alltför stressig arbetsvardag. En av tre får inte den hjälp de behöver när det är för mycket att göra. Det visar siffror från Simployer. För att få ner stressnivån på en arbetsplats behöver fokus vara på att förstå och åtgärda de bakomliggande orsakerna till stress och se till att dessa förebyggs. 

– Ofta är det organisatoriska orsaker som leder till hög stress på arbetet, men tyvärr är det allt för ofta som arbetsgivare inte åtgärdar dessa. Istället hittar man lösningar på individnivå, exempelvis genom föreläsningar för att lära sig hantera stressiga situationer eller genom hjälp till individen att hitta strategier för att främja sin hälsa och återhämtning. Det betyder att det är effekterna av stressen som hanteras medan orsakerna kvarstår, vilket innebär att stressen ända inte minskar, säger Ida Ljungberg. 

Stress + framgång = sant? 

Inte riktigt. Miljöer med hög stress är inget som kännetecknar framgångsrika organisationer. Enligt Simployer är det i stället tvärtom.  

– Vi vet att för hög stress under lång tid utan rätt åtgärder är en vanlig orsak till att medarbetare blir sjukskrivna och till och med väljer att sluta på sin arbetsplats. Det blir med andra ord en direkt förlust - ur flera perspektiv - för en organisation att ha för hög stressnivå bland medarbetarna, avslutar Ida Ljungberg. 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: