Så påverkar självkänslan och självförtroendet ditt ledarskap

Självkänsla och självförtroende är två begrepp som många lätt blandar ihop. Lena Mangell, leg.psykolog, coach och ledarutvecklare på Life&Career, går igenom hur dessa egentligen skiljer sig åt och vad begreppen har för betydelse i det moderna arbetslivet, din ledarroll och karriärutveckling.
Lena MangellLeg. psykolog, chefscoach och psykoterapeut
tisdag 2 maj 2023
Lästid: 3 Minuter

Vad är självkänsla?

Låg självkänsla tar sig ofta uttryck i en inre dialog där man hela tiden kritiserar sig själv. Man jämför sig ofta med andra och tycker att man själv inte duger – vilket skapar oro och inre stress. Ofta ställer man för höga krav på sig själv och har svårt att säga nej.

Det finns vissa som har en prestationsbaserad självkänsla, vilket innebär att man överpresterar för att få yttre bekräftelse. Perfektionism hänger på så sätt ihop med låg självkänsla. Detta kan ofta leda till utmattningssyndrom och depression.

God självkänsla betyder att vi vet vilka vi är, vi vågar stå upp för oss själva och accepterar oss själva för de vi är. Vi har självrespekt och kan sätta gränser utifrån vår egen inre kompass. Vi ställer också rimliga krav  – det är okej att ha en dålig dag utan att känna skuld!

Personer som i grunden har god självkänsla och en positiv inställning till sin person hanterar svårigheter, stress och motgångar lättare än de som har en mer negativ inställning till sig själva och sitt värde.

En låg självkänsla kan hindra oss i vår karriärutveckling och påverkar både yrkesliv och vår livskvalitet negativt. Men om man har en bra självkänsla kan det hjälpa en att åstadkomma stora positiva förändringar i livet.

Vad är självförtroende?

Självförtroendet baserar sig på att vi vet att vi är duktiga på något och är skickliga på att lösa problem och situationer inom det området.

Ett lågt självförtroende yttrar sig i att vi undviker att göra saker för vi är rädda att misslyckas. När vi inte har kompetensen och erfarenheten känner vi oss otrygga och tvivlar på vår förmåga. Det kan leda till att vi undviker att byta arbete eller inte vågar pröva på nya arbetsuppgifter. Man kan även ha lågt självförtroende i sociala sammanhang.

Vad kan du göra som chef/ledare/HR?

Att som ledare ha en god självkänsla och ett starkt självförtroende bidrar till ett bra klimat på arbetsplatsen eftersom medarbetarna upplever en tydlighet, öppen kommunikation och lärande. Att skaffa sig självinsikt och ta reda på vem man är och vad man vill höjer självkänslan. Att börja utgå från sig själv och sina värderingar gör att man blir trygg i sig själv som ledare.

Ska en ledare gå i terapi? Kanske det!

Det finns ledare som ser terapi som vilken typ av ledarutveckling som helst. Om man vet med sig att man har en låg självkänsla är terapi absolut något att rekommendera. Man kan få hjälp att ändra sitt beteende i situationer där man kanske tidigare dragit sig undan, varit konflikträdd eller för snabb och reagerat känslomässigt impulsivt.

Men också professionell coaching kan vara fullt tillräckligt. Som chef kan du också hjälpa dina medarbetare med låg självkänsla till en psykologutbildad coach, psykolog och/eller psykoterapeut.

Psykologisk coaching och mentorskap är bra verktyg för personlig utveckling. Det bidrar till självinsikt, självförtroende och självkänsla. I coaching och mentorskap bryts cirkeln av negativa tankar och man börjar att se på sig själv med nya ögon. Mental träning och att sätta upp realistiska mål är också viktiga verktyg i coachningen. Man är utmanad i att pröva nytt och tänka positivt om sig själv.

Vad kan man göra själv?

Börja tänka i andra banor. Hjärnan har blivit programmerad med vissa tankar. Försök att tänka nytt!

1. Acceptera den man är och se sina styrkor istället för svagare sidor- alla är vi olika

2. Ta hand om sin kropp och hälsa (fysiskt och psykiskt)

3. Sätta upp realistiska mål för sig själv

4. Belöna sig själv när man uppnått resultatet

5. Be om positiv feedback

6. Minska kraven och var mer snäll mot sig själv - vad är ”good enough”?

7. Reflektera över sina behov och ta ansvar för att de tillgodoses - Man bestämmer vad man själv behöver!

8. Pröva något nytt som ligger utanför sin komfortzon

9. Sluta jämföra sig med andra. Ingen är perfekt! Man behöver inte vara perfekt.

Bra ledarskap - avgörande för verksamheten!
Chefer ställs ständigt inför stora utmaningar och förändringar. För att kunna hantera dessa förändringar och leda ditt team på rätt sätt gäller det att du har kompetensen för det. Med Simployer Learning Library säkerställer vi att du får kontinuerlig uppdatering av regelverk och trender inom ledarskap.

Jag vill veta mer!

 

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: