Checka in med medarbetarna innan de checkar ut!

I kampen om talangerna är det lätt att man som arbetsgivare riktar allt fokus på de man vill rekrytera. Medan det i samband med uppsägningar är stort fokus på de som ska sluta. Självklart är detta viktigt, men i båda situationerna behöver arbetsgivaren påminnas om: Glöm inte de medarbetare du redan har!
Ida LjungbergHR- och arbetsrättsexpert
den 27 februari 2023
Lästid: 4 Minuter

Om det är medarbetaren som väljer att avsluta sin anställning är det inte ovanligt att se en dominoeffekt av uppsägningar. För många medarbetare blir det en väckarklocka där man börjar ifrågasätta om man verkligen är på rätt plats. Oro eller ovisshet för hur det ska bli framåt när någon slutar kan också bidra till att intresset för att hitta en ny arbetsgivare ökar.  

Du som chef måste därför stanna upp. Fundera på vad du behöver göra för att behålla de medarbetare som redan finns i verksamheten och för att behålla de medarbetare som rekryteras. Hur kan du agera för att dessa medarbetare ska vilja vara kvar och välja att vara kvar? Satsa på att skapa en behållarkultur! 

Se till att ha en strategi! 

Att behålla medarbetare är en viktig del av att upprätthålla en stabil och produktiv arbetsplats. Många verksamheter har dessutom svårt att hitta den kompetens de behöver, vilket är ytterligare en anledning till att det är viktigt att satsa på de medarbetare du redan har i din verksamhet och utveckla dem.  

För att behålla gamla som nya medarbetare är det viktigt att du som chef skapar en tydlig och genomtänkt strategi för er behållarkultur. Dina medarbetare behöver ses för vilka de är och vad de bidrar med. Det är ditt jobb som ledare att se till att de får det erkännande de förtjänar. Som chef är det därför viktigt att tänka på att ditt ledarskap i detta läge skapar en känsla av trygghet, att jobbet är roligt och riktningen framåt. 

One size does not fit all  

Vad som får en medarbetare att vilja vara en del av en organisation är såklart olika för olika människor och det finns ingen ”one size fits all” i detta sammanhang. Vad som är viktigt för ledare att veta är vilka behov dina medarbetare har, vad du som chef kan göra för att främja dessa behov och vad som faktiskt påverkar deras motivation, deras inre drivkraft.  

Människor vars arbete styrs utifrån någon annans kontroll där det finns litet utrymme för egna initiativ och möjligheter att påverka, upplever ofta en lägre motivation och presterar långsiktigt sämre. Medan de som ges möjlighet till autonomi, känner att deras kompetens är viktig och tas tillvara på och känner samhörighet har en högre inre motivation.  

7 tips för att behålla dina medarbetare: 

Som chef kan du inte ge någon motivation, men du kan skapa förutsättningar för dina medarbetare att känna motivation. Nyckeln för att behålla medarbetare är att deras behov av autonomi, kompetens och samhörighet är tillgodosedda över tid, i en arbetsmiljö som tar hänsyn till individens, teamets och organisationens behov.  

  1. Visa uppskattning: Att visa uppskattning för andra är en viktig del av att skapa en positiv miljö där människor vill vara. Detta kan du göra genom att ge feedback, ge erkännande (såväl monetärt som ickemonetärt) för prestationer eller helt enkelt genom att säga tack. 
  2. Skapa en kultur av tillit: Tillit är grunden för alla positiva relationer och samarbeten. Genom att visa förtroende för andra och skapa en kultur av tillit kan vi bygga en miljö där människor känner sig trygga att vara sig själva och vågar uttrycka sina åsikter. Inte så enkelt som det låter såklart, men att jobba på detta varje dag ger resultat.  
  3. Främja öppen kommunikation: Öppen kommunikation är viktig för att människor ska kunna uttrycka sina åsikter och känslor utan rädsla för att bli dömda eller kritiserade utan istället får människor att känna sig trygga att dela sina tankar och idéer. 
  4. Ge stöd och resurser: Att ge stöd och tillgång till resurser är viktigt för att människor ska kunna uppnå sina mål och känna sig motiverade. Detta kan innebära att erbjuda utbildning och teknisk support, prioritera om, ge mer tid eller bemanning för vissa uppgifter eller helt enkelt erbjuda en hjälpande hand när någon behöver det. Fråga dina medarbetare vilka förutsättningar de behöver för att kunna göra sitt jobb på ett effektivt och hälsosamt sätt. Lyssna och inkludera medarbetarna för att hitta lösningar som passar för både individen, teamet och organisationen.  
  5. Främja samarbete och teamkänsla: Att visa omtanke och uppskattning för en person (inte bara prestation) främjar samarbete och teamkänslan. Vilket är viktigt för att människor ska känna samhörighet och att man är en del av en gemenskap som tillsammans ska åstadkomma något.  
  6. Erbjuda flexibilitet: Alla arbetsgivare har givetvis olika förutsättningar för detta. Men att så långt det är möjligt erbjuda flexibilitet i arbetet kan hjälpa medarbetare att upprätthålla en bra balans mellan arbete och fritid, vilket kan öka deras engagemang och motivation att stanna på företaget. 
  7. Ta problem på allvar: Lyssna när dina medarbetare tar upp problem eller bekymmer och var konstruktiv i dialogen om hur de kan lösas. Undvik att ”gå i försvar”, förklara eller prata om din upplevelse när medarbetaren berättar om sina upplevelser, det kan skapa en känsla av att inte bli tagen på allvar. Hjälp dem att inte ”fastna” i sådant som inte går att påverka – men lyft dem i deras vilja att förändra. Att adressera ett problem är ett tecken på att man vill förändra och förbättra!  

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: