Sätt upp lika lön på agendan

Kvinnor och män i samma företag ska ha lika lön för lika arbete. Det följer av diskrimineringslagen och arbetsgivaren har en skyldighet att arbeta aktivt för att osakliga löner mellan män och kvinnor inte förekommer. "Skapa en kultur där lika lön står på agendan", är rådet från Simployers expert till svenska arbetsgivare.
Jimmy SeppäläWeb Editor
fredag 8 mars 2024
Lästid: 3 Minuter

Idag, den 8 mars är det Internationella kvinnodagen, en dag som instiftats för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över och vikten av att kämpa för kvinnors lika rättigheter och för att främja jämställdhet. 

Trots att många länder har kommit långt, upplever många kvinnor och flickor fortfarande diskriminering på grund av kön runt om i världen, exempelvis att de har lägre löner. Medlingsinstitutet uppger i en rapport att löneskillnaden mellan män och kvinnor har legat oförändrad de senaste åren med endast små variationer.

– Här har arbetsgivaren ett ansvar. Att arbeta med aktivt för jämställda löner har länge varit ett krav enligt diskrimineringslagen.  Att företag är mer medvetna om bland annat jämställdhet är viktigt, inte minst för att det är ett lagkrav, men också för ett gott rykte och arbetsgivarvarumärke, säger Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer. 

Skyldighet att arbeta aktivt med jämställdhet 

Alla arbetsgivare är skyldiga att arbeta aktivt, målmedvetet och systematiskt för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, vilket i diskrimineringslagen beskrivs som aktiva åtgärder. Det innebär ett arbete där arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns för diskriminering utifrån alla sju diskrimineringsgrunder (däribland kön), analysera orsakerna till riskerna, hantera riskerna och följa upp. Detta ska göras inom fem områden:  

  • arbetsförhållanden  

  • löner och andra anställningsvillkor 

  • rekrytering och befordran 

  • utbildning och kompetensutveckling 

  • möjligheten att förena förvärvsarbete och föräldraskap 

Tips på hur ni kan göra 

– När det gäller arbetet med rättvisa löner och anställningsvillkor kan man till exempel börja med att se över sin lönestruktur i bolaget och vilka lönespann som finns på befattningarna i bolaget. Genom att gruppera befattningarna utifrån de som gör lika arbetsuppgifter och därefter göra en arbetsvärdering för att se om kraven i arbetena är lika mellan olika grupper blir det enklare att upptäcka osakliga löneskillnader som behöver korrigeras. Detta är också grunderna i  det lönekartläggningsarbete, som alla arbetsgivare måste göra varje år. I den ingår att bland annat göra en jämförelse mellan kvinnor och mäns löner bland de som har lika arbeten, men även att jämföra lönerna mellan kvinnor och män som har likvärdiga arbeten, alltså som har olika arbeten, men där kraven i arbetena är lika höga, säger Ida Ljungberg. Inom ett par år kommer det dessutom vara större krav på arbetsgivarens transparens i lönesättningen genom det så kallade Lönetransparensdirektivet som EU har antagit.  

- Genom att regelbundet utvärdera löner och bestämmelser kring lönesättning samt ha en öppen kommunikation om detta kan företag skapa en kultur där lika lön sätts på agendan – och på lika villkor. Det handlar såklart om att uppfylla lagstiftningens krav, men också om att skapa en kultur och en arbetsmiljö där alla anställda, oavsett kön, upplever rättvisa när det gäller löner och förmåner, säger Ida Ljungberg. 

Vad är lön? 

Det är inte bara den ordinarie ersättningen för arbetet i form av exempelvis månadslönen som är lön, utan i begreppet lön ingår även lönetillägg, bonus, provision, tjänstebil och andra förmåner som tillhandahålls av arbetsgivaren.  

Får det inte finnas löneskillnader mellan kvinnor och män? 

- Jo, självklart får det finnas löneskillnader, om orsaken till löneskillnaderna inte har något samband (direkt eller indirekt) med kön. På många arbetsplatser förespråkas individuell och differentierad lön och lagen hindrar inte löneskillnader på grund av till exempel skillnader i utbildning och erfarenhet som är relevanta för jobbet man utför eller som beror på arbetsprestationen, alltså hur väl man utför sitt jobb. Det viktiga är att lönen sätts utifrån könsneutrala kriterier och normer. Det skulle däremot strida mot lagen om det till exempel var så att bara män fick en viss förmån, såsom tjänstebil eller extra semesterdagar, säger Ida Ljungberg. 

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: