Hur det nya hållbarhetsdirektivet, CSRD, påverkar HR

EUs nya hållbarhetsdirektiv som påverkar en stor del av Sveriges företag är nu införlivat i svensk lag. Antal företag som påverkas direkt av direktivet kommer, när direktivet införts i sin helhet, vara ca 4100, men även dess underleverantörer kommer att påverkas då de måste rapportera deras påverkan till sina kunder.
Jimmy SeppäläWeb Editor
måndag 8 april 2024
Lästid: 2 Minuter
Cecilia Fredriksson | HR-expert

Direktivet innebär att företag som omfattas ska ta fram en hållbarhetsrapport för att redovisa effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Rapporten ska innehålla information som behövs för att förstå företagets resultat, ställning, utveckling och konsekvenserna av dess verksamhet. Rapporten ska inte bara belysa miljörelaterade frågor och bekämpning av korruption och mutor, utan även sociala och personalrelaterade frågor samt respekt för mänskliga rättigheter.

– En rapportering av den här digniteten kan ses som en stor belastning för en HR-avdelning men jag vill ändå uppmana HR att se det som en möjlighet. Genom direktivet kommer HR att få ta en större plats i verksamheten och dess arbete och insats för medarbetare och företagets lönsamhet tydligt mätas. Företagens arbete med likabehandling, arbetsvillkor, utbildning och lönesättning kommer att belysas i rapporteringen, säger Simployers HR-expert Cecilia Fredriksson.

Sociala faktorer i fokus

I kort kan man säga att HR:s del av rapporteringen kommer gälla sociala faktorer kopplade till verksamheten. Det gäller inte bara de i bolaget anställda medarbetarna utan även konsulter, egenföretagare som anlitas av företaget samt medarbetare som kommer in i verksamheten genom bemanningsföretag.

HR:s arbete med att forma en företagskultur, säkerställa integriteten och etiska ramverk ska också rapporteras.

Vissa delar av rapporteringen kommer att vara obligatorisk medan andra delar kommer att bestämmas genom företagets dubbla väsentlighetsanalys. En dubbel väsentlighetsanalys innebär en analys av var företaget har störst påverkan, och företagets utsatthet för dessa faktorer, inom de tre områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Så kan ni förbereda er för de nya rapporteringskraven!

  1. Gör en gapanalys för att få en överblick på nuläget. Vad har ni på plats och vad kommer ni behöva utveckla för att leva upp till det nya direktivet? Följer ni några hållbarhetsramverk idag? Har ni gjort en dubbel väsentlighetsanalys?
  2. Se över om ni har det tekniska stödet som krävs för att samla in den data som ska redovisas. Hur tillförlitliga källor har ni och vad kan ni göra för att förbättra de som brister? Vilka processer behöver vara på plats?
  3. Hållbarhetsrapporteringen ska vara en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Förbered er redan nu genom att ta fram relevanta nyckeltal och säkerställ att hållbarhetsmålen blir en del av verksamhetens övergripande mål.
  4. Skapa en grupp som arbetar dedikerat med hållbarhetsredovisningen. Det är lätt att hållbarhetsfrågorna hamnar på HR i och med att socialt ansvar är en stor del av redovisningen för de flesta företag. En hållbarhetsredovisning inkluderar många områden varpå det krävs ett bra samarbete mellan flera av företagets avdelningar, såsom HR, ekonomi, IT och Compliance.

– Genom att tidigt förbereda er för rapporteringen kommer ni enklare kunna ta fram relevant och korrekt information när väl direktivet gäller er verksamhet. Frågorna är dessutom viktiga för många medarbetare, potentiella medarbetare och investerare redan idag. Genom att lyfta frågorna ökar ni chansen att dessa vill samverka med er även om direktivet ännu inte påverkar er i lag. Rapporteringen syftar inte till att bara samla in information, utan om att i förlängningen påverka företagen att arbeta för en positiv riktning för att skapa en hållbar omvärld för alla, säger Cecilia Fredriksson.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: