Så här kan du spara 3 miljoner genom förbättrad HR

Även små företag med endast en anställd inom HR kan spara stora summor genom att förbättra sitt HR-arbete. Kolla in kalkylen!
Magnus SchaftInnehållsproducent
torsdag 7 mars 2024
Lästid: 3 Minuter

1. Den första miljonen: Onboarding 

Effektiv onboarding kan öka produktiviteten och minska tiden som går innan den nya medarbetaren är självgående. Genom att investera i ett HR-system för onboarding kan företag minska kostnader och frigöra tid.

Exempel från ett medelstort företag med 200 anställda: Om genomsnittlig upplärningstid (kurser, möten, träning) minskas med 10 %, sparar företaget med normal personalomsättning 450 upplärningstimmar per år. Om de anställda också blir självgående 20 % snabbare, får företaget ytterligare 1 700 extra timmar med självgående leverans. Arbetsgivaren kan minska sin kostnad med över 1,2 manår, och därmed tjäna in över 800 000 kr baserat på en månadslön om 40 000 kr.

På tekniksidan kan också pengar sparas. Vid onboarding tar det ofta mycket tid att få tillgång till de verktyg nya kollegor behöver. Med automatisk synkronisering till arbetsverktygen från HR-systemet minskar väntetiden. Detta innebär att miljonvinster kan erhållas genom att påskynda och förbättra onboarding. Dessutom kommer fördelen av att färre slutar om starten är bra. Om företaget förebygger snabba uppsägningar med en bra onboarding så är det den största ekonomiska vinsten.

2. Den andra miljonen: Sjukfrånvaro

Ett effektivt HR-system för hantering av sjukfrånvaro kan tillsammans med bra ledarutbildning och fokus på en frisk företagskultur bidra till att få anställda som blivit sjuka tillbaka till arbetet snabbare. Genom att minska sjukfrånvaron med bara två sjukdagar per anställd och år sparas stora kostnader.

Enligt Ifs frånvarokalkylator kostar två sjukdagar cirka 5 800 kronor för arbetsgivaren om en anställd har en månadslön på 40 000 kronor. Med 200 anställda blir besparingen cirka 1,2 miljoner kronor per år om bolaget går från 8 til 6 sjukdagar per anställd. Enligt kalkylatorn kostar en ersättare 3 000 kronor per sjukdag, så i en bransch där ersättare behövs kan notan bli betydligt större.

3. Den tredje miljonen: Arbetsrätten 

Mindre företag har sällan större juridiska kostnader. Ekonomiska konsekvensen av att hamna i en juridisk tvist var femte år istället för var tionde kan vara betydande. .

Verkligt exempel: En läkare sades upp pga påstådd misskötsel. Klagomål på hans arbete hade inkommit från patienter och kollegor som föranlett uppsägningen. Den anställde drev frågan till domstol då han ansåg att han blivit felaktigt uppsagd. Parterna förlikades i domstolen men notan för arbetsgivaren blev saftig: Närmre 2 miljoner kr inklusive läkarens rättegångskostnader. Därtill fick arbetsgivaren räkna in egna rättegångskostnader samt eget arbete under processen till den slutliga fakturan. Det året en juridisk tvist uppstår kan kostnaderna snabbt dra iväg över 1 miljon kr, även om tvisten bara rör en enda anställd.

Vad kostar det att spara miljonerna?

Att satsa på att förbättra HR-arbetet kräver både ansträngning och pengar. Om ett företag med 200 anställda betalar 1 200 kr per anställd och månad för sitt HR-system blir den totala kostnaden 3 miljoner kr per år. Har ni ett dyrt system riskerar det att era andra besparingsåtgärder, inom områden som onboarding och sjukfrånvaro, blir nollställda. Med ett allomfattande HR-system från Simployer blir kostnaden max en femtedel av exemplet ovan vilket gör att ni har förutsättingar att göra större besparingar.

Vägen framåt

För att komma i gång med bättre och mer lönsamt HR-arbete är det ofta nödvändigt att utarbeta en investeringsplan till ledningen, där investeringen motiveras. I Simployers guide "Så övertygar ni ledningen att investera i HR" får du hjälp med argumentationen för kostnad och nytta. Guiden beskriver också vilka intäkter ett förbättrat HR-arbete kan generera.

Gratis guide: Så övertygar ni ledningen att investera i HR

I denna guide belyser vi varför investeringar i HR är avgörande och kan innebära betydande vinster för dutt företag, särskilt om du har en större organisation där små förbättringar i HR-nyckeltal kan göra stor skillnad på bottenraden.

Jag vill ladda ner guiden!

 

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: