Öka engagemanget? Ersätt tystnadskultur mot pratkultur!

En pratkultur är en företagskultur som värderar och uppmuntrar människor att uttrycka sina känslor, ge feedback, ställa frågor, ta upp oro och komma med förslag. "Att skapa en pratkultur är avgörande för att främja en god arbetsmiljö, innovation och engagemang i din organisation", säger Annah Thunberg, Ledarskapscoach.
Annah ThunbergLedarskapscoach
fredag 24 mars 2023
Lästid: 3 Minuter

De flesta anställda vill ha en en möjlighet att påverka sitt arbete. Detta inkluderar vilka arbetssätt de använder, processer kring tjänster eller produkter och hur rutinerna ser ut på arbetsplatsen. Människor vill ha en röst i den typen av grundläggande beslut och få känna att de är med och bidrar till utvecklingen av företaget utan rädsla för att bli straffade. 

En strategi för att minska risker och bristande efterlevnad av företagets policyer, rutiner, värderingar och mål är att skapa en miljö där medarbetare känner att de kan uppmärksamma och lämna rapporter om fel när problem uppstår. 

Att vara öppen för att anställda får (och bör) rapportera om etiska övertramp, ställa frågor eller ge förbättringsförslag ger dig en möjlighet att identifiera röda flaggor och förhindra att eventuella arbetsmiljöproblem inträffar. 

Att känna förtroende för att chefer och kollegor inte hämnas när de säger till (anonymt eller på annat sätt) kan förbättra kommunikationen eftersom anställda känner sig trygga med att rapportera vad de ser i nära anslutning till att det inträffar.

När människor känner sig trygga att rapportera missförhållanden sänder det ett tydligt budskap om att ledningen är tillräckligt modiga för att ha lätta eller tuffa samtal och är intresserade av vad medarbetarna har att säga. Detta bidrar till att skapa en pratkultur, och kan minska skadliga risker för organisationen. 

Här är några tips att tänka på när du utvecklar en pratkultur: 

1. Det krävs insatser och resurser för att utveckla och upprätthålla en pratkultur

Elitidrottare skapas inte över en natt. Mycket kraft läggs på att producera något som har en chans att bli framgångsrikt. Lägger du ner tid kommer du troligtvis att bli belönad. Begränsa inte din syn på en pratkultur till bara etik och efterlevnad. En pratkultur skapas från alla hörn av organisationen. Omoderna förerag har haft en top-down-fokuserad tro där budskapet var "här är strategin, det här är precis vad vi kommer att göra, och vi (cheferna) vet bäst".

Idag vet organisationer som bestämmer sig för att bygga en stark pratkultur att de måste lägga ner tid och resurser för att få det att hända. De vet också att de måste ha tålamod medan kulturen går igenom utvecklingsprocessen med växtvärk för att förtroende ska börja byggas. 

2. Mätvärden kommer att hjälpa till att bedöma effektiviteten av en pratkultur och verktygen för att stödja den

Hur effektiva är de verktyg du har på plats för att möjliggöra för en pratkultur? Med ett ärendehanteringssystem kan du spåra hur många utredningar som resulterat av att anställda uttalat sig. Verktyget du använder bör vara tillräckligt detaljerat för att visa dig vad som hände, varför det hände och vad ni behöver göra för att det inte ska hända igen. Samt vilka lärdomar som drogs. Alla dessa faktorer bör mätas och undersökas för att ta reda på exakt vad som händer eller inte händer i organisationen. 

3. Få dina anställda att känna sig bekväma med att ta upp bekymmer utan rädsla för negativa konsekvenser

Det bästa du kan göra är att tacka dina medarbetare när de pratar om något som de kände sig osäkra på att berätta från början. Människor kan vara rädda för att tala om fel eftersom de känner att deras känslor kan avfärdas som oviktiga eller att de framstår som överkänsliga.  

Om ett arbetsklimat skapas där medarbetarna känner sig trygga när de pratar om enklare vardagliga problem, kommer de troligtvis att vara mer benägna att tala om mer allvarliga frågor. En av de största utmaningarna du kan möta är att förtjäna dina anställdas förtroende. Ta det på allvar. 

4. Var öppen för att anställda rapporterar fel och problem i verksamheten eller arbetsmiljön

Människor som arbetar vid “frontlinjen” kommer se saker som chefen inte gör. Informationen de delar med sig av från sina erfarenheter kan bidra till att öka kvaliéten och stärka företagets varumärke. 

5. Bekräfta anställda som tar upp frågor om företaget.

Människor behöver bli bekräftade för sina ansträngingar på arbetet. Det är en viktig del av medarbetarupplevelsen och är ett bra sätt att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang. Erkännande eller belöning behöver inte vara monetär eller överdriven. Det kan vara ett enkelt tack. 

Det viktigaste du kan göra för att skapa din pratkultur är att se till att ledarskapet fokuserar på att främja möjligheten att ta upp saker utan repressalier. Människor ska känna sig trygga med att kommunicera. 

Glöm inte att följa Annah Thunbergs Instagramkonto Ledarcoachen och besök hennes hemsida.

Denna artikel publicerades också på &frankly

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: