Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2019-02-06
Tid för trygghet – förändringar i LAS? - Utredningen för ett hållbart arbetsliv över tid har lämnat sitt slutbetänkande. Detta innehåller bland annat förslag som rör anställdas skydd mot sänkning av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist och ökat skydd för intermittent anställda.
2019-01-29
Vanliga frågor om förmån av fri sjukvårdsförsäkring - Förmån av fri hälso- och sjukvård – som arbetsgivare betalat efter den 1 juli 2018 – är numera skattepliktig, oavsett om vården är offentligt finansierad eller inte. Tidigare var privat vård – och därmed även privatvårdsförsäkringar – skattefria förmåner. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om just sjukvårdsförsäkringar, efter att de nya reglerna trätt i kraft!
2019-01-29
Skatterna enligt januariavtalet 2019 - Tågen ska gå i tid, poliserna ska både bli fler och få högre lön, samhället ska bli mer miljövänligt och det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden. Se där några av de godsaker som januariavtalet innehåller. Men hur ser det egentligen ut på skatteområdet? Och framförallt, hur konkreta är skatteförslagen och vilken är sannolikheten att de verkligen införs?
2019-01-28
Utköp av varor från arbetsgivaren - Det förekommer att anställda får köpa ut egendom av sina arbetsgivare. Om utköpet sker till underpris har den anställde fått en skattepliktig förmån. Denna ligger också till grund för arbetsgivaravgifter.
2019-01-28
När måste företag göra en konsekvensbedömning? - Företag som ska behandla personuppgifter måste ibland göra en konsekvensbedömning. Detta för att riskerna för de personer vars uppgifter kommer att registreras måste identifieras.
2019-01-28
Dataskyddsombud – behöver ni ha det? - Numera måste vissa verksamheter utse ett dataskyddsombud att delta i alla verksamhetens frågor om skydd av personuppgifter. Ombudet ska vara väl insatt i reglerna och ha god kunskap om verksamheten, för att på så sätt kunna informera och ge råd till personalen och kontrollera att verksamheten följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också fungera som kontaktpunkt för Datainspektionen och personer som verksamheten behandlar uppgifter om. Men vilka verksamheter behöver egentligen utse ett dataskyddsombud?
2019-01-25
Ta in en ny medlem i teamet - Det kan vara en utmanande uppgift att ta in en ny medarbetare i teamet. Det handlar om så mycket mer än pappersarbete.
2019-01-25
Få din teammedlem att känna sig uppskattad på jobbet - ”Det finns inget som är värre än att känna sig osynliggjord,”, säger Annie McKee, författare till How to Be Happy at Work”.
2019-01-25
Led ditt team under förändring - Att leda under förändring är en svår konst. Ofta vet du inte själv vad som väntar bortom nästa vägkorsning, och ibland kan du inte berätta allt du vet för teamet.
2019-01-25
Hantera att en medarbetare slutar - Det är inte bara nyrekryteringar som är viktiga, utan också de personer som slutar. Om du hanterar det rätt kan ni behålla en god relation efteråt.
2019-01-25
Hantera att en medarbetare slutar - Det är inte bara nyrekryteringar som är viktiga, utan också de personer som slutar. Om du hanterar det rätt kan ni behålla en god relation efteråt.
2019-01-24
Provanställning – avslut - En provanställning får pågå i högst sex månader, men kan avslutas tidigare vid behov.
2019-01-22
Karensavdraget – onödigt krångligt! - Med karensavdraget skulle vi få mer rättvisa och förutsägbara karensregler i samband med anställdas sjukfrånvaro. Tyvärr valde lagstiftarna en onödigt krånglig lösning och många arbetsgivare är osäkra på hur de nya reglerna ska användas. Dessutom kan det nya karensavdraget slå orimligt hårt mot vissa anställda, t ex de som är sjukskrivna på deltid.
2019-01-16
Avskedande - allmänt om avsked - En arbetsgivare kan endast i undantagsfall avskeda en arbetstagare vid grov misskötsamhet.
2019-01-15
Sveaskogsdomen lever än! - Ryktet om Sveaskogsdomens död visade sig vara överdrivet. EU-domstolens senaste dom – om avdrag för moms i samband med försäljning av dotterbolag – ger dock bränsle till ett framtida nytt kapitel i denna följetong.