Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2017-11-02
Har du koll på fastighetsbegreppet och omvänd byggmoms? - Den 1 januari 2017 ändrades vad som är fastighet i momshänseende. Istället för att utgå ifrån reglerna i Jordabalken gäller nu en EU-förordning.
today 2017-11-02
Hjälp! Har jag ingått ett anställningsavtal utan att veta om det? - I lagen om anställningsskydd finns det inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska slutas. Det innebär att ett anställningsavtal kan komma till stånd dels skriftligt och muntligt men också genom konkludent handlande. En arbetsgivare kan alltså ingå ett anställningsavtal utan att ha haft för avsikt att göra det, om denne uppträder på ett sådant sätt att den sökande tror att hen fått anställningen.
today 2017-10-12
Bil i tjänsten – även en arbetsmiljöfråga - Att anställda har någon form av bilförmån eller kör i tjänsten är inte bara en fråga om förmån och ersättning för kostnader. Det är även en fråga om arbetsmiljön och säkerheten för arbetstagaren som kör fordonet.
today 2017-10-11
Skatteskärpning för utländsk personal i Sverige - Skatteverket föreslår i en promemoria att begreppet ekonomisk arbetsgivare införs i Sverige. Bestämmelserna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019. Förslaget innebär att fler personer anställda av utländska arbetsgivare kommer att bli skattskyldiga i Sverige.
today 2017-10-05
Stopp för rabatt på ögonoperationer och IVF via arbetsgivaren? - Från och med den 1 juli 2018 kan möjligheten att sänka sin kostnad för exempelvis ögonlaseroperationer och IVF-behandlingar genom löneväxling vara ett minne blott. Regeringen har nämligen för avsikt att ta bort skattefriheten för förmån av privat sjukvård.
today 2017-10-04
Den digitala världen är här för att stanna - Den digitala världen inbegriper idag hemsidor, e-post och social media. Bankärenden, TV-tittande och diverse val sköts digitalt. Dessa nya plattformar hjälper oss att kommunicera, utbyta information och visa på valmöjligheter. Även om vi tror att vi kommit långt har vi, enligt många forskare, bara sett början på den digitala revolutionen.
today 2017-09-28
Momsavdrag vid personalförmåner – vad gäller? - Hur ska egentligen en arbetsgivare hantera momsen för olika personalförmåner till anställda?
today 2017-09-15
”Det största hotet är navelskådande ledningar” - En snabb googling, tummen upp på Facebook eller den där tweeten om ”vilken gryyym kundservice ni har”. I dagens medielandskap är ett gott, eller dåligt, omdöme sällan längre än ett musklick bort. Att kommunicera rätt och utnyttja kraften i alla tillgängliga kanaler är kanske viktigare än någonsin.
today 2017-09-11
Giraffperspektiv eller vargperspektiv? - Vår värld präglas för tillfället av instabilitet och aggressivitet och våra världsledare, politiker och makthavare är ständigt i luven på varandra. Orden som strömmar ur dem är ofta aggressiva och tvingande. Skulle en förändrad kommunikationsstrategi kunna leda till världsfred?
today 2017-08-21
– Det bästa är att allt är samlat - Tolv varuhus runt om i landet och huvudkontor i Göteborg. För supportgruppen på Karlsson varuhus är Simployers Personalhandbok och Chefs- och ledarhandbok viktiga verktyg för att samordna de anställda och för att sprida information. – De är ryggraden i vår interna kommunikation, säger Emma Johansson som är marknadskoordinator.
today 2017-08-17
Några frågor om representation vid inkomstbeskattningen - Den 1 januari 2017 kom nya regler om avdrag för ett företags utgifter för representation. Till exempel har avdragsrätten för måltidsutgifter vid både intern och extern representation, dvs de 90 kronorna per person, tagits bort vid inkomstbeskattningen. Vi får många frågor i vår telefon- respektive mejlservice med anledning av de nya reglerna. Flera frågor handlar även om representation i allmänhet. Här följer några av dessa frågor.
today 2017-08-07
Att introducera nya medarbetare, ett lagkrav - Statistik från Arbetsmiljöverket visar att nyanställda löper större risk än övriga medarbetare att råka ut för olyckor på arbetet. Det är därför särskilt viktigt att de får en gedigen introduktion. De behöver kunskap om vilka risker som finns och hur man kan skydda sig mot dem.
today 2017-08-07
Hjälp till självhjälp - Framgångsrikt ledarskap handlar i första hand om att få medarbetarna att förstå sitt uppdrag, att själva hitta lösningar på problem och att vilja följa dig som ledare. Ja, det menar i alla fall Palle Lundberg (Årets chef 2009) och Sara Henrysson Eidvall, chefspsykolog för Mensa International.
today 2017-08-07
Kan det vi äter påverka vår effektivitet på arbetet? - Slänga i sig något snabbt framför datorn eller hoppa över lunchen helt för att effektivisera dagen? Vi har nog alla varit där någon gång. Men vill du verkligen vara produktiv under din arbetsdag kan det vara värt att fundera över vad och hur du äter.
today 2017-06-14
Debatt eller konflikt – när ska man medla? - Det finns väl inget så härligt som en fungerande arbetsgrupp? Trots det har väl de flesta någon gång varit i en diskussion eller fått en utskällning av en kollega. Så när blir den roliga debatten eller ironin en konflikt? Och när är det dags att som chef gå in och medla?