Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-05-09
Konferensresan ansågs delvis vara en nöjesresa - För mycket nöjesinslag under en konferensresa kan leda till beskattning av de anställda. Det har kammarrätten åter slagit fast i en dom. I det aktuella fallet uppskattades att ca 2/3 av konferenskostnaderna utgjorde skattepliktiga förmåner på vilka arbetsgivaravgifter därför skulle betalas.
2018-04-19
Jobbar du med lön – gör rätt med personuppgifterna! - Alla som arbetar med lön hanterar en mängd olika personuppgifter. Det är viktigt att känna till vilka grundläggande regler som finns för att få behandla uppgifter om de anställda. Att behandla personuppgifter innebär både att samla in, registrera, sprida, lagra och ta bort uppgifter.
2018-04-16
Löneväxlingen lever, trots allt - Den 16:e maj 2018 fattade riksdagen beslut om att förmån av privat sjukvård ska bli skattepliktig. En av de vanligaste anledningarna att löneväxla försvinner därmed. Flera är dock kvar, och dessutom föreslås de nya reglerna gälla för betalningar efter halvårsskiftet. Än finns alltså skäl att löneväxla.
2018-04-09
En tillgänglig arbetsplats – vilka insatser är rimliga? - Ni har lagt ut en platsannons, två kvalificerade sökande har valts ut, men den ena sitter i rullstol. Som arbetsgivare har man ett ansvar att anpassa arbetsplatsen så att en arbetssökande med en funktionsnedsättning får samma förutsättningar att utföra arbetet som en person utan en sådan nedsättning. Men hur stora insatser behöver man göra?
2018-04-09
Förbered anställda på kulturkrockar - Att företag skickar ut anställda på längre utstationeringar i andra länder är på inget sätt ett nytt fenomen även om företeelsen kan anses ha ökat i och med globaliseringens frammarsch. Förutom försäkringar, boenden och andra praktiska frågor att förbereda har HR-avdelningar också en viktig uppgift att förbereda sina anställda på eventuella kulturkrockar som kan ske i det nya landet.
2018-04-06
Slipp förmånsbeskattning med en personalhandbok! - Det personal- och arbetsrättsliga området är komplext och detaljreglerat genom olika lagar, kollektivavtal och regler. Med en personalhandbok får HR-ansvariga och personaladministratörer hjälp att leva upp till de högt ställda kraven när reglerna ska tillämpas i praktiken.
2018-03-28
Skatt på privata sjukvårdsförsäkringar? - Regeringen och Vänsterpartiet har i media aviserat att man vill förmånsbeskatta den som har en privat sjukvårdsförsäkring bekostad av arbetsgivaren. Det återstår dock att se hur oppositionen kommer att agera.
2018-03-22
Avdrag för styrketräning – när kan du få det? - Reglerna om skattefri motion och friskvård gäller inte för den som har en enskild firma. Däremot kan näringsidkare få avdrag för motionsaktiviteter som syftar till att rehabilitera eller vara förebyggande. Exempel på sådana aktiviteter är simning, stavgång och styrketräning.
2018-03-19
”Resa på räkning” eller traktamente? - Många arbetsgivare ersätter sin personal för de ökade levnadskostnader som uppkommer i samband med tjänsteresor. Antingen i form av traktamente eller att de anställda får resa på räkning. Vi ger dig här några tips när det kommer till att välja vad som passar bäst och när.
2018-03-19
Nytt om moms vid hotell och camping 2017 - Skatteverket har ändrat sig när det gäller vilken moms som ska tas ut på olika tillägg vid hotell- och campinganläggningar. Nytt från och med 2017 är att tilläggstjänsterna delas upp i två olika kategorier.
2018-03-19
Undvik fången i Dubai - Företag som sänder ut sin personal på jobb utomlands riskerar att inte få tillbaka den om nettolönen helt enkelt är för fördelaktig i det andra landet, t ex genom en mycket lägre skattenivå – som i Dubai. Detta problem kan dock undvikas genom att avtala om en nettolön istället för en bruttolön, skriver Rickard Krantz, skatteexpert.
2018-03-16
Representation – ett snårigt område! - Vi får väldigt många frågor om representation i våra servicepaket. Frågorna berör dels företagets avdragsrätt eller hur en kostnad ska bokföras, dels om det blir några skattekonsekvenser för den enskilde. Många gånger vet man inte heller om det rör sig om representation eller marknadsföring.
2018-03-12
Därför är onboarding viktigt! - Att hitta rätt personal är en avgörande framgångsfaktor för alla arbetsgivare och för de flesta är det en självklarhet att lägga ner tid och resurser på rekryteringsprocessen. Vad många dock missar är steget som påbörjas när rekryteringen är avslutad – den viktiga onboardingprocessen. Läs mer!
2018-03-09
Vi lever i en global värld - Människor flyttar till andra länder för att söka jobb och arbeta. Företag flyttar produktionen eller startar dotterbolag utanför nationsgränserna och medarbetare kan skickas till andra sidan jorden för att utföra längre eller kortare uppdrag.
2018-03-06
Utländska arbetsgivare - så påverkar de nya bestämmelserna om arbetsgivardeklaration på individnivå - Snart ska arbetsgivare börja lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen varje månad. De nya bestämmelserna kommer även påverka utländska arbetsgivare.