Slut på utnyttjandet av visstidsanställningar

Från och med 1 maj 2016 blir det svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra när nya LAS-regler träder ikraft.
måndag 25 april 2016
Lästid: 1 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

– Det här kommer främst att påverka arbetsgivare som har många visstidsanställda. Då gäller det att vara extra uppmärksam säger Annika Westergren, arbetsrättsexpert på Simployer.

I dag gäller att en allmän visstidsanställning blir en tillsvidareanställning när en medarbetare har varit anställd i totalt mer än 24 månader under den senaste femårsperioden.

Men med den nya kompletterade regeln innebär att en allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning när man har varit allmän visstidsanställd i mer än 24 månader under obegränsad tid. Arbetsgivare måste alltså hålla reda på två olika övergångsregler när det gäller allmän visstidsanställning.

För att kunna tillgodoräkna visstidsanställningen krävs dock att den har ingått i en kedja av tidsbegränsande anställningar. I denna kedja räknas allmän visstid, vikariat och säsong. Om det är längre än sex månader mellan anställningarna har kedjan brutits.

Rätt till information

En annan förändring i regelverket är att anställda nu har rätt till ett skriftligt besked gällande anställningsform samt start- och slutdatum för varje anställning. Om den anställde begär sådan information måste den lämnas inom tre veckor.

– Det här kommer att ställa stora krav på arbetsgivarna. Det kommer att bli ännu viktigare att göra rätt från början. Det gäller att alltid avtala om en anställningsform som finns i LAS eller i kollektivavtalet. Och inte heller glömma bort att bestämma hur länge anställningen ska pågå, säger Annika Westergren, arbetsrättsexpert på Simployer.

Kontrollera med kollektivavtal

Reglerna om visstidsanställningar är dispositiva. Det betyder att kollektivavtal på central nivå kan kringgå lagen, och exempelvis sätta de nya visstidsreglerna ur spel.

– Om företaget är bundet till kollektivavtal måste man alltid kontrollera vad det avtalet säger när det kommer till att visstidsanställa, avslutar Annika Westergren.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: