Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016. Föreskriften bör ses som ett komplement och förtydligande av krav som finns i arbetsmiljölagen och föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
onsdag 6 april 2016
Lästid: 1 Minut
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

För många arbetsgivare blir föreskriften en påminnelse att beakta organisatoriska och sociala faktorer i samband med riskbedömningar och vid översyn av rutiner.

Föreskriften betonar följande sex nyckeluttryck:

1. Kraven i arbetet – det kan vara arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden.

2. Kränkande särbehandling – det är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att de som utsätts ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

3. Ohälsosam arbetsbelastning – det är när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Det blir ohälsosamt om situationen är långvarig och om möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.

4. Organisatorisk arbetsmiljö – handlar om villkoren och förutsättningarna för arbetet. Där ingår ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser och ansvar.

5. Resurser för arbetet – kan vara arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetstagarnas arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kolleger samt möjligheter till återhämtning.

6. Social arbetsmiljö – inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kolleger.

Läs mer: www.av.seDela sidan: