Så här underlättar du för pollenallergiker på jobbet

Våren kan vara extra utmanande på jobbet för anställda som är allergiska mot pollen. Med enkla åtgärder kan du som arbetsgivare hjälpa dina medarbetare att minska problemen med pollen i arbetsvardagen.
Jimmy SeppäläWeb Editor
tisdag 30 april 2024
Lästid: 1 Minut

En av fyra vuxna svenskar har pollenallergi av varierande grad. För den som har svår pollenallergi kan symptomen prägla livet under flera månader. Dåligt behandlad pollenallergi kostar dessutom det svenska samhället 14 miljarder kronor per år enligt Astma- och Allergiförbundet.

Den som lider av svår pollenallergi kan få symptom som har en negativ inverkan på arbetsprestationen såsom trötthet och koncentrationssvårigheter.

– Pollenallergi kan påverka arbetsförmågan, för vissa mer än för andra. Det är viktigt att chefen får information från medarbetare som lider av detta. Då har chefen möjlighet att anpassa arbetsmiljön. Just anpassning är ett nyckelord när det handlar om att hantera allergi i arbetsmiljön, något som i vissa fall kan leda till sjukfrånvaro, säger HR experten på Simployer, Cecilia Fredriksson.

6 enkla åtgärder som arbetsgivaren kan överväga:

  1. Bra luftfiltrering på arbetsplatsen - tänk på vilka som sitter nära fönster och luftningsventiler. Kanske kan även en luftrenare vara till hjälp
  2. Undvik växter som kan avge pollen på arbetsplatsen
  3. Se över möjligheten till utökat distansarbete under pollensäsongen för allergiker
  4. Uppmana till att hänga ytterkläder i entrén eller i ett kapprum - inte i lokalerna där arbetet utförs
  5. Informera alla på arbetsplatsen om hur alla kan göra för att underlätta för de som lider av allergi under våren. Men säg inte vem som är allergisk, det är integritetskränkande
  6. Kan sociala evenemang organiserade av arbetsplatsen hållas inomhus eller kanske flyttas till hösten?

Under en kraftig pollensäsong kan det också vara svårt att få en tid på vårdcentralen för en allergiutredning. Som arbetsgivare kan du erbjuda utredning genom företagshälsovården, men observera att en fri allergiutredning utgör en skattepliktig hälso- och sjukvårdsförmån. Även fria eventuella läkemedel mot pollenallergi är skattepliktiga. Det menar Lennart Salomonsson, skatteexpert på Simployer.Dela sidan: