Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2019-09-10
Våld i anställdas nära relationer - Våld i nära relationer kan få stor inverkan på personens arbetsliv. I Sverige sjukskrivs drygt en kvinna i timmen på grund av våld i nära relationer. Det finns alltså anledning för arbetsgivare att bli medvetna om kan vara utsatta för våld i nära relation, och att lära sig att detta.
today 2019-09-10
Moderbolag i koncern? Så undviks en momssmäll - Skatteverkets momskontroller av koncerner ger klirr i statskassan. Här får du en snabb genomgång av vad ett moderbolag bör veta för att inte drabbas av en saftig momssmäll.
today 2019-09-05
Skatt att få tillbaka för sjukvårdsförsäkringarna - Många arbetsgivare kan med fördel begära omprövning av premierna för de anställdas sjukvårdsförsäkringar. Anledningen är att 40 % av försäkringarna även tidigare har ansetts omfatta skattefria åtgärder. Från att tidigare ha gjort avdrag med endast ca 3–10 % av premierna kan avdrag medges med ytterligare 40 %. Detta för beskattningsår ända upp till sex år tillbaka.
today 2019-09-04
Tre tips vid övergång av verksamhet - Som företag kan det vara lätt att glömma de arbetsrättsliga reglerna när man är fullt upptagen med en fusion och reglerna kring fusionen. Det är t ex viktigt att genomföra fackliga förhandlingar och att erbjuda de anställda att gå med över till den nya organisationen.
today 2019-09-02
Rekrytera fördomsfritt: 9 tips - I rekryteringsprocesser brukar anställningsintervjuer vara den vanligaste urvalsmetoden – men se upp så att dina fördomar och beteendemönster inte står i vägen för rätt kandidat.
today 2019-09-02
Viktigt – följ upp de anställdas semesteruttag! - När septemberlönen är klar har vi ett facit på hur mycket semester de anställda tagit ut under sommaren, och hur mycket som finns kvar. Är det dags att göra en plan?
today 2019-08-29
Gör all el till förmånsbilar skattefri! - Att låta el till elbilar ingå i schablonvärdet för bilförmånen skulle lösa många problem. Dagens skatteregler är onödigt betungande för arbetsgivarna som har svårt att beräkna förmånsvärdet av fri el. En sådan schablonbeskattning skulle också leda till att fler väljer elbilar som förmånsbilar med positiva konsekvenser för miljön som följd.
today 2019-08-29
Agera snabbt när skatteavdraget blivit för högt - För att kunna korrigera ett felaktigt skatteavdrag krävs att arbetsgivardeklarationen inte har lämnats. Så fort felet har upptäckts är det därför viktigt att korrigeringen görs så fort som möjligt.
today 2019-08-26
Minska risken för problem under omställningsprocessen - Alla organisationer bör eftersträva ett organiskt förhållningssätt, det vill säga gå i takt med de mål och förutsättningar som finns. Ett organiskt förhållningssätt kan inte eliminera risken för dramatiska omställningsperioden – men det kan minska den.
today 2019-08-22
Den första sanktionsavgiften från Datasinspektionen är utfärdad - Datainspektionen utfärdar nu den första sanktionsavgiften sedan GDPR infördes i Sverige. Ett ifrågasatt samtycke låg till grund.
today 2019-08-15
Är restid betald arbetstid? - Många anställda reser mycket i tjänsten och det är inte ovanligt att tillbringa flera timmar på tåg eller flyg. De flesta som reser mycket passar på att utnyttja tiden effektivt, t ex för att t ex svar på jobbmejl eller förbereda en presentation. Många arbetsgivare undrar hur restid utanför den ordinarie arbetstiden ska hanteras. Är det arbetstid och vilken ersättning ska den anställde i sådana få?
today 2019-08-13
Momsreglerna krånglar till vidarefakturering av ”utlägg” - Har du varit i situationen där du ska vidarefakturera en kostnad till ett annat företag? Många säger i dessa fall att de har gjort ett ”utlägg” eftersom kostnaden kommer att belasta ett annat företag. Men är det verkligen ett utlägg? Och varför är det så viktigt att veta om det är ett utlägg eller inte? Anledningen är kort och gott – momsen.
today 2019-08-12
Tre snabba frågor till Jan Tern - På 2019-års HR-träff talade föreläsaren Jan Tern om hur vi kan kombinera motivation och arbetsglädje med digitalisering och snabb förändring. Här svarar han på tre snabba frågor!
today 2019-08-09
Moms vid vidarefaktureringar: Hur svårt kan det vara? - Att hålla koll på momsreglerna vid vidarefakturering är klurigare än man tror. I den här artikel uppehåller vi oss vid de svårigheter som finns med att hantera inköp och vidarefaktureringar på rätt sätt i momshänseende.
today 2019-08-08
Äkta utlägg – i momshänseende – finns det? - Det är ovanligt med utlägg. Det är betydligt vanligare med ett inköp som följs av en vidarefakturering – ofta motsvarande exakta kostnader. I den här artikeln tittar vi närmare på det som ändå är utlägg i momshänseende.