5 frågor som mäter lagandan

Vi-känslan på svenska arbetsplatser har tagit stryk under pandemin. Det visar data från &frankly. Med dessa frågor får du som chef snabbt koll på vad du behöver göra för att vända trenden.
onsdag 9 juni 2021
Lästid: 3 Minuter

Arbetsplatskulturen och teamkänslan har tagit stryk i många verksamheter under pandemin.

– Organisationernas immunförsvar har satts på prov. De med en stark kultur har genom det här stålbadet stärkt den ytterligare. Företag med en svagare kultur har haft det svårare att navigera, säger Caroline Fjellner.

I rapporten Employee Engagement 2021 framkommer att 3 av 10 ger negativa svar när de ska bedöma lagandan på arbetsplatsen.

– Trenden under 2021 är på nedåtgående för lagandan. Vi ser också att 50 procent av medarbetare som arbetar hemifrån känner sig ensamma.

Lagandan är viktig av två anledningar, menar Caroline Fjellner:

– Vi människor har ett grundläggande psykologiskt behov av tillhörighet. Ett socialt sammanhang är viktigt för vårt välmående. Fungerande relationer skapar en känsla av att vi är värdefulla och är precis lika viktigt privat och professionellt.

Lagandan är även avgörande för att vi ska kunna ha ett fungerade samarbete på jobbet.

– De flesta arbetsplatser idag är präglade av komplex problemlösning, och då är samarbete en avgörande konkurrensfördel. Vi måsta snabbt kunna anpassa oss efter nya förutsättningar och fatta gemensamma beslut som tar teamet framåt, säger Caroline Fjellner.

I &franklys korrelationsanalyser har man kunnat statistiskt säkerställa ett samband mellan laganda och eNPS (Employee Net Promoter Score), som är en verifierad fråga för att mäta engagemang och lojalitet. Enkelt uttryckt betyder det att om lagandan försämras, så kommer engagemanget hos enskilda medarbetare också att försämras.

Vad är det då den bakomliggande orsaken när lagandan minskar? I dialogen med kunderna ser Caroline Fjellner några tänkbara orsaker.

– Det har varit ett stökigt år. Ingenting blev som vi tänkt oss. I stället fick vi en smärtsam påminnelse om hur beroende vi är av varandra. Det svåra i omställningen har inte främst varit de praktiska sakerna. Det är den mänskliga aspekten, samspelet som bygger laget, som det har varit svårare, säger Caroline Fjellner.

Frågorna som ger chefen koll på lagkänslan

 1. Det finns en stark laganda på vår arbetsplats
  Ett enkelt påstående som man tar ställning till och som ger en bild av hur samarbetet fungerar just nu. Man kan också enkelt jämföra sig med andra organisationers resultat.
 2. Vi bryr oss om varandra i vårt team
  Resultatet från den frågan fångar den mer emotionella och mjuka sidan av samarbete, hur vi ser på varandra och behandlar varandra på jobbet.
 3. I mitt team känner jag mig bekväm att… 
  Frågan innehåller ett flertal påståenden som fångar i vilken utsträckning ni har en kultur som präglas av psykologisk trygghet, som är en avgörande faktor för ett gott samarbete.
 4. Hur har stämningen varit på jobbet de senaste veckorna?
  Den här frågan och dess resultat är ett jättebra underlag för en öppen dialog i teamet om hur det känns just nu. Det är viktigt med en samtalskultur där man kan lyfta utmaningar i perioder när det känns lite extra tungt.
 5. När mina kollegor i teamet säger att de ska göra en sak, så gör de det
  Pålitlighet är viktigt för att kunna arbeta framgångsrikt tillsammans. I ett team med hög pålitlighet gör medlemmarna ett bra jobb, i tid.

Så reparerar du lagandan – 4 steg

 • Skapa utrymme för informella möten
  Särskilt viktigt när många samarbetar på distans och inte har några naturliga mötespunkter eller tar sig tid för den sociala aspekten av jobbet. Bryt av arbetsdagen med en fika eller en informell check-in.
 • Checka in och checka ut varje dag
  Att säga hej och hej då till kollegorna på jobbet även vid distansarbete ger en början och ett slut på arbetsdagen. Gör det enkelt och använd ert interna kommunikationsverktyg.
 • Inkludera hela teamet i möten
  En viktig del i att bygga respekt och skapa involvering är att alla ges utrymme för att komma till tals under gemensamma möten. Reflektera över hur det ser ut i ditt team och uppmuntra alla att komma till tals med direkta frågor som: ”Vad tycker du Sara?
 • Dela misstag
  Forskning visar att misslyckade är viktigt för att öka motivationen och nya idéer. Men det kräver en kultur som präglas av psykologisk trygghet, för att medarbetarna faktiskt ska våga misslyckas. Att dela misstag med varandra skapar en mer tillåtande miljö, där vi kan vara sårbara inför varandra.Dela sidan: