Nya regler om arbetsanpassning - har det blivit lättare för arbetsgivaren?

Den 1 juni 2021 började ett nytt regelverk för arbetsanpassning (2020:5) gälla i Sverige. Tanken var att det skulle göra det tydligare för arbetsgivaren hur de ska arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering, men framöver kommer det nog fortfarande att vara svårt för arbetsgivaren att arbeta med dessa frågor. Vi har intervjuat vår HR- och löneexpert Anna Schönfelder för att ge hennes syn på saken.
Jimmy SeppäläWeb Editor
fredag 4 juni 2021
Lästid: 2 Minuter

Bestämmelserna kring arbetsanpassning och rehabilitering har på ett sätt förtydligats med det nya regelverket, som vi har skrivit om tidigare, genom att de nu återfinns och beskrivs i två separata regelverk.

Däremot är det inte säkert att arbetsgivare uppfattar att deras ansvar och skyldigheter har förtydligats. Många kommer troligtvis även i fortsättningen tycka att är svårt att arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning och är osäkra på vad de förväntas göra.

Varför kommer det fortsättningsvis vara svårt?

Att veta VAD man ska göra för varje person som är i behov av arbetsanpassning. Många arbetsgivare är osäkra på vad/vilka åtgärder de ska göra, hur länge arbetsanpassning ska pågå, vad det får kosta, när man kan anses ha gjort tillräckligt.

Vad hade kunnat göra den nya föreskriften om arbetsanpassning ännu tydligare för arbetsgivare?

Att i de ”allmänna råden” som följer med i föreskriften, beskriva mer praktiskt hur arbetsgivare ska arbeta med arbetsanpassning. Ge mer exempel. Arbetsmiljöverket kommer att presentera en vägledning till afs:en och då får vi kanske mer info inom kort.

Det är även vissa begrepp som har slopats som till exempel begreppet ”rehabilitering” och ”alkohol och andra berusningsmedel”. En vanlig missuppfattning nu är att arbetsgivaren inte längre behöver arbeta med dessa områden. Detta stämmer inte, dessa skyldigheter kvarstår fast regleras inte i den nya föreskriften.

Vilka rekommendation kan man ge till arbetsgivare för att underlätta implementering av nya regler som denna?

Utgångspunkten är att man har samma ansvar som tidigare. Det som nu är tydligare är att arbetsanpassningsåtgärder är åtgärder som kan genomföras i den egna verksamheten. Det handlar om ändringar i den fysiska eller organisatoriska arbetsmiljön och det behöver inte alltid vara så stora åtgärder. Det är inte heller enbart vid sjukfrånvaro som dessa åtgärder kan bli aktuella utan även i förebyggande syfte.

Vad behöver man göra och hur bör man tänka för att få in detta i verksamhetens processer och hur skulle man kunna förtydliga arbetsgivarens ansvar så att regelverket om arbetsanpassning förenklas?

Man behöver ta fram interna rutiner för att kunna ta emot och utreda behov av arbetsanpassning. Dessa rutiner ska kommuniceras ut till de anställda, till exempel finnas med i personalhandboken.

Man kan även behöva utbilda/informera chefer om att deras ansvar för att löpande ta reda på anställdas behov av arbetsanpassning; att chefen har det som en punkt på medarbetarsamtal eller liknande samtal.Dela sidan: