Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2018-12-07
Tre skattetips för en bra start på året - Här delar våra skatteexperter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
today 2018-12-06
Utnyttja ditt friskvårdsbidrag - Året börjar lida mot sitt slut och ett nytt är i antågande. Den som ännu inte har plockat ut sitt friskvårdsbidrag kanske ska tänka på att göra det.
today 2018-12-06
Avdrag eller inte för julbord och julgåvor till kunder? - När julen närmar sig kan det vara trevligt att bjuda sina kunder på julbord. Avdragsrätten för sådana kostnader kan dock ifrågasättas om evenemanget endast går ut på att ha trevligt med kunderna.
today 2018-12-06
Köp inventarier före nyår - Har du en verksamhet med kalenderår som räkenskapsår? Går verksamheten med överskott? Då bör du spetsa ögonen inför skatteexpert Robert Selvaags andra tips.
today 2018-12-06
Pensionsspara om du saknar tjänstepension - För anställda som har pensionsrätt i anställning är det privata pensionsparavdraget numera slopat. Det innebär att de som fortsätter spara i en privat pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande (IPS) kommer att bli dubbelbeskattade, eftersom de dels inte får avdrag för sparandet, dels får betala skatt på pensionen när denna betalas ut. En mycket dålig affär, med andra ord.
today 2018-12-04
Hur ser budgetläget ut inför 2019? - Det oklara budgetpolitiska läget fortsätter. Övergångsregeringen har lagt fram ett förhållandevis opolitiskt budgetförslag, med sänkt skatt för pensionärer som enda skatteförslag.
today 2018-11-30
Sociala medier i arbetslivet - Att anställda använder sociala medier är en numera en självklar och normal del av vår vardag. Dock är detta en relativt ny företeelse, som kan leda till en rad problemställningar för arbetsgivare. Möjligheten att ständigt vara uppkopplad kan exempelvis göra att gränsen mellan arbete och privatliv blir otydligare.
today 2018-11-30
Frivillig skattskyldighet - hyresgästens användning - För att få lov att lägga moms på hyran genom systemet med frivillig skattskyldighet finns ett flertal krav. Alla krav måste vara uppfyllda samtidigt. Ett av kraven är att det i varje lokal ska bedrivas momspliktig verksamhet.
today 2018-11-30
Tre lönetips för en bra start på året - Här delar våra löneexperter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
today 2018-11-30
Frivillig skattskyldighet – allmänna regler för avdragsrätt - Avdragsrätten för moms – enligt allmänna regler – inträder när frivillig skattskyldighet har inträtt. Det innebär normalt att avdrag för moms inte kan göras för utgifter som uppkommit före att momspliktig hyresgäst har tillträtt lokalen.
today 2018-11-29
Avtala om arbetsbefrielse - När en anställd sägs upp kan en särskild överenskommelse träffas mellan parterna om vilka villkor som ska gälla under uppsägningstiden. Tänk då på att överenskommelsen bör vara skriftlig. Den ska också undertecknas av både arbetsgivaren och arbetstagaren.
today 2018-11-29
Nya föreskrifter om smittrisker - Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatser. De nya föreskrifterna har fokus på ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. En miljon anställda beräknas omfattas av de nya reglerna.
today 2018-11-29
Låt ungdomarna sälja aktier eller fonder skattefritt - En okänd bieffekt av jobbskatteavdraget är att kapitalinkomster faktiskt kan bli skattefria för personer med låga arbetsinkomster. Robert Selvaag, skatteexpert, ger sitt första julklappstips till den sommarjobbande ungdomen (eller dess förälder) som vill tjäna tusenlappar på sina fonder eller aktier.
today 2018-11-29
När julgåvan skänks till välgörenhet - För att julgåvor till personalen ska vara skattefria krävs att klappens marknadsvärde inte överstiger 450 kr inklusive moms per person. Om detta så kallade gränsvärde överskrids blir hela gåvan skattepliktig, det vill säga från första kronan. Men vad gäller för gåvor till välgörenhet?
today 2018-11-27
Karensdagen ut, karensavdraget in! - Från årsskiftet infördes nya bestämmelser om karensavdrag i sjuklönelagen. Samtidigt upphörde reglerna om karensdagen att gälla. Det nya karensavdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. I praktiken måste arbetsgivaren fastställa avdragets storlek för varje anställd.