Bryt upp era silos och skapa nya beteenden i hela organisationen

Sju av tio medarbetare uppger att de är välinformerade om affärsmål och organisationsförändringar. Men endast hälften svarar att de vet vad andra team på arbetsplatsen jobbar med. Det visar data från &franklys ledarskaporienterade frågor. Vad betyder då det här? För mig är det tydligt att vi inte är så duktiga på att jobba tvärfunktionellt som vi vill tro (silos, någon?). Här är fem tips på hur du som chef kan bli bättre på att skapa samsyn kring era mål och få alla att dra åt samma håll.
torsdag 4 april 2019
Lästid: 3 Minuter

Att jobba tvärfunktionellt är i dag mer regel än undantag. Men det gäller att verkligen veta hur, för att skapa en framgångsrik organisation. I dag är det inte många företag som med framgång kan falla tillbaka på ”så här har vi alltid gjort”. Förändringstakten är så pass hög att vi måste skapa nya beteenden genom alla delar av företaget.

Att hela tiden kommunicera och driva den gemensamma visionen är en nyckel i sammanhanget. Och så här kan du göra det:

1. Glöm mål och resultat
Ledning och teamchefer behöver bli bättre på att måla upp visionen, en kristallklar bild över vart företaget är på väg, och missionen, för vem finns vi till och skapar värde. Fokus på abstrakta siffermål engagerar väldigt få att anstränga sig det lilla extra.

2. Sätt fokus
Vad är det allra viktigaste just nu, som troligen inte kommer att ske om vi inte fokuserar på just det? Fokus innebär att belysa en (1) sak. Inte två, tre eller 23. Andra saker kan såklart vara viktiga och är givetvis något ni också måste hålla koll på. Men det är inte detsamma som att fokusera. Min erfarenhet är att det för många ledare underlättar att koppla det knivskarpa fokuset till ett tidsperspektiv. ”Vi fokuserar på det här de kommande tre månaderna och utvärderar därefter”.

Var noga med att tydligt definiera ert fokus. “Vi ska öka värdet för våra tio viktigaste kunder genom tätare dialog och våra befintliga erbjudanden”, är tydligare än bara “vi ska öka kundvärdet”.

3. Dela upp målet i två-tre mätbara framsteg
Om ert fokus är kriget, vilket är då de strider ni måsta bekämpa för att vinna kriget? För dig som är bekant med målstyrningsmetoden OKR (Objectives and Key Results) så är framsteg i det här sammanhanget detsamma som ”Key Results” och fokus syftar på Objective.

När flera team bidrar till samma övergripande fokus, är det viktigt att säkerställa att gruppens mål och framsteg samverkar. Till exempel: Om säljteamets fokus är att lansera en ny produkt/tjänst till slutet av nästa kvartal, så behöver det synkas med teamet för produktutveckling. Mål och framsteg behöver översättas till beteenden, vad ska genomsnittsmedarbetaren göra mer/annorlunda varje vecka för att bidra?

Jag rekommenderar att du gör detta baserat på varje individs styrkor och drivkrafter.

4. Avsätt tid veckovis
Vilket är veckans viktigaste möte? Svar: ert nya framstegsmöte. Japp, ytterligare ett möte att boka in i kalendern. Anledningen till att just det här mötet är särskilt viktigt är för att stämma av att ni gör de insatser ni kommit överens om och att de bidrar till att ni rör er framåt. Det här mötet syftar till att alla i teamet håller varandra ansvariga för att bidra till fokuset.

  • Uppvisar vi de beteenden vi kommit överens om? 
  • Bidrar de till våra önskade resultat? 
  • Ligger vi rätt till i förhållande till tiden som är kvar att uppnå framstegen och fokusmålet?

Om inte svaret är "ja", är målet att teamet själva ska anpassa sina beteenden, det kan vara både kvantitet och kvalitet, för att ligga bättre till nästa vecka.

Teamets måltavla hålls uppdaterad och tillgänglig, så att alla i teamet och resten av organisationen vet hur alla ligger till. Transparens FTW! Framstegsmötet avslutas med att alla gör ett åtagande inför varandra, det viktigaste de kan bidra med utöver det som redan görs, för att påverka gruppens måltavla till nästa vecka.

5. Fira kvartalsvis!
Veckomötet är en bra frekvens för att påminna er om vad det är ni vill åstadkomma, varför det är viktigt och hur varje medarbetare kan bidra tillsammans med övriga i teamet. Under ett typiskt kvartal, ta för vana att samla in och dela med er av berättelser, stora som små, med de framsteg och lärdomar som görs.

Tillsammans med siffror från teamens måltavlor och status på ert gemensamma mål bidrar detta till att hålla ert fokus levande i en upptagen vardag och påminna alla medarbetare att framsteg görs tack vare allas insatser. I slutet av ett kvartal, samla alla och fira era resultat och lärdomar från perioden och reflektera kring hur ni ska arbeta vidare nästa kvartal.

Lycka till!

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: