Ska du anställa sommarjobbare? Tänk på detta!

Om du vill anställa en ung person över sommarmånaderna finns det en hel del att tänka på inför anställningen. För personer under 18 år gäller till exempel särskilda arbetsmiljöregler, och glöm inte heller bort att välja en giltig anställningsform.
Lotta AntonssonHR- och arbetsrättsexpert
fredag 2 juni 2023
Lästid: 3 Minuter

Bestäm anställningsform

En giltig anställningsform för en nyanställning måste alltid väljas. Om företaget omfattas av kollektivavtal ska de anställningsformer som regleras i det gällande avtalet användas.

Om företaget inte omfattas av något kollektivavtal är det istället lagen om anställningsskydd (LAS) regler som gäller. Då finns det några olika anställningsformer att välja mellan. Den anställningsform som inte behöver motiveras på något särskilt sätt är särskild visstidsanställning. Ska man anställa en person för exempelvis två månader så fungerar den anställningsformen utmärkt.

Är det istället så att sommarjobbaren ska ersätta någon annan anställd under hens semesterledighet så är anställningsformen istället en vikariatsanställning. Det är också möjligt att anställa en vikarie som ska arbeta när flera andra anställda har semester.

En säsongsanställning kan användas för arbeten som har sin grund i att det är en viss årstid, väderlek eller liknande. Exempel på säsongsanställningar är bär- och fruktplockning, annat skördearbete, glassförsäljning och badvakt.

Det finns ingen tidsgräns för hur lång en säsongsanställning kan vara utan det är arbetsuppgifterna som styr.

Timanställning är ingen anställningsform

En vanlig missuppfattning är att timanställning är en egen anställningsform. I LAS finns ingen sådan anställningsform däremot kan det i kollektivavtal finnas möjligheter att ha timanställd personal. Det som oftast avses med en timanställning är att personen blir anställd under en begränsad tid och får lön per timme.

Lönen regleras i kollektivavtal

När man anställer ungdomar som ska jobba under sommaren uppstår ofta frågan vilken lön de ska få. Löner är reglerade i kollektivavtal och i enskilda avtal.

Företag bundna av kollektivavtal kan alltså hitta lönetariffer i avtalet. Företag utan kollektivavtal kan till exempel förhöra sig hos andra företag inom samma bransch.

Vissa fackliga organisationer lägger ut sina kollektivavtal på nätet vilket gör att man kan hitta information om lönebeloppen där och använda det som vägledning.

Semesterlön måste betalas

Om ett sommarjobb ska pågå i högst tre månader finns särskilda semesterregler. Då kan arbetsgivaren och den anställde komma överens om att ingen semesterledighet ska tas ut. Det beror på att det kan vara opraktiskt att låta en anställd som bara ska arbeta under en kortare period att ta semester.

Det går däremot aldrig att avtala bort rätten att få semesterlön för den tid man arbetar. Den ska betalas ut antingen när personen slutar sin anställning eller löpande i samband med varje löneutbetalning. Då ska dessutom semesterlönen redovisas för sig på lönespecifikationen och får inte inkluderas i den vanliga lönen.

Sjuklön

Normalt har även sommarjobbare rätt till sjuklön redan från och med den första anställningsdagen. Det gäller för alla (oavsett anställningsform) som är anställda en månad eller längre. En arbetstagare som är anställd för kortare tid än en månad har rätt till sjuklön när hen har tillträtt tjänsten och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Om en anställd inte har rätt till sjuklön kan hen vända sig till Försäkringskassan som prövar om rätten till sjukpenning

Skriftligt besked om anställningen

Arbetsgivaren måste lämna skriftlig information om anställningsvillkoren i samband med att anställningen ingås. Informationen ska lämnas till alla och tidigare undantag för de som är anställda kortare tid än tre veckor har slopats. Nytt är också att informationen ska lämnas snabbare, i vissa fall inom sju dagar efter anställningens början.

Det är vanligt att besked om anställningsvillkoren kombineras med ett anställningsavtal. Då har man både avtalet om anställningen och de villkor som gäller i samma handling.

Särskilda arbetsmiljöregler för unga

De allra flesta arbetsmiljöregler omfattar alla anställda. För sommarjobbande ungdomar under 18 år finns det särskilda regler som en arbetsgivare måste ta hänsyn till. Först och främst gäller det arbetstiderna och att vissa arbetsuppgifter är förbjudna som exempelvis arbete på hög höjd.

Ungdomarna måste också ha en utvald handledare som ska finnas tillgänglig för frågor och stöd under anställningstiden. Det är dessutom viktigt att ge alla sommarjobbande ungdomar en ordentlig introduktion till arbetsuppgifterna.

De ska också få information om vilka arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen och eventuella risker med arbetsuppgifterna

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: