Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2020-09-11
Olika ersättningar under VM inte diskriminering - Ojämlika ersättningar till män och kvinnor under fotbolls-VM är inte diskriminerande enligt Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) bedömning. Det framkommer i ett nytt tillsynsbeslut.
today 2020-09-11
Leasingmoms äventyras i corona-tider - Se över tjänstekörningen för att inte missa halva momsavdraget!
today 2020-09-09
Är du ledare eller chef? - Är du ledare, chef eller kanske en av dem som är båda delarna? Warren Bennis, amerikansk ledarskapsforskare, uttrycker skillnaden mellan ledare och chefer så här; Chefer är människor som gör saker rätt medan ledare är människor som gör rätt saker.
today 2020-09-08
Hemmakontor – hur gör vi med momsen? - Just nu får vi många olika frågor om hur man ska hantera skatt, moms och arbetsmiljöfrågor när anställda arbetar hemifrån. Håkan Larsson, moms- och skatteexpert, tar tag i momsfrågan och ger här information om hur momsen ska hanteras för hemmakontor.
today 2020-09-04
Äntligen enklare skatteregler för enskilda firmor? - Kommer reglerna om expansionsfond och negativ räntefördelning att slopas? Får vi generösare regler för periodiseringsfonder i enskild firma? Det kan bli resultatet av ett färskt utredningsförslag.
today 2020-09-03
Företagare, ge dig själv en gåva för 15 000 kr – skattefritt! - Driver du ett eget aktiebolag och börjar närma dig 50 eller 60 årsdagen? Har du planerat en resa? Du vet väl att företaget kan betala upp till 15 000 kr av resan helt skattefritt. Det gäller även om du är den enda personen som är anställd i företaget.
today 2020-09-03
Co-working och aktivitetsbaserade kontor – en momsfälla? - Momsreglerna för lokalupplåtelser är krångliga. För att kunna ta ut moms på en lokalhyra måste kraven för frivillig skattskyldighet vara uppfyllda. Här lurar momsfällor bland annat för co-working och aktivitetsbaserade kontor.
today 2020-09-02
Distansarbete och hemarbete – vad gäller? - I och med coronapandemin har distansarbete och hemarbete blivit en del av vår nya arbetsvardag. Under våren sågs distansarbete som en tillfällig lösning medan vi nu ser att det fortsätter under hela hösten (i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer).
today 2020-09-01
Justerat förslag – omvänd moms på mobiltelefoner, laptops m.m. - Regeringen har justerat förslaget för omvänd skattskyldighet vid försäljningar av mobiltelefoner och viss annan teknik. Bland annat vill man skjuta på ikraftträdandet till den 1 april 2021. Dessutom höjs fakturabeloppet till 100 000 kr exklusive moms – vilket innebär att färre företag omfattas.
today 2020-08-31
Fräscha upp dina GDPR-kunskaper! - GDPR slog ner som en bomb i slutet av maj 2018. Många företag och myndigheter överrumplades av den nya lagen, vars avsikt var att säkra en harmoniserad standard kring hantering av personuppgifter i EU. Två år senare sitter förhoppningsvis kunskaperna där de ska, eller?
today 2020-08-27
Leda i tider av förändring – en ledares svåraste uppgift? - Vi befinner oss idag i ett tillstånd av ständig förändring, och detta faktum har blivit allt tydligare sedan coronapandemin slog till. De organisationer som inte snabbt lyckas anpassa sig till omgivningens förändrade krav och ställa om utifrån en ny verklighet kan riskera att inte kunna stå sig i konkurrensen.
today 2020-08-21
Momshösten i coronans tecken - Har du under semestern släppt tankarna på moms och corona? Skönt! Nu är det dock dags att repetera det som är viktigt för hösten. Den här artikeln ger dig en snabb överblick.
today 2020-08-20
Semester vid föräldraledighet på deltid – hur funkar det? - Enligt semesterlagen är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att alla anställda tar ut minst 20 dagars betald semester i ledighet varje år. Detta gäller även deltidsanställda och anställda med deltidsfrånvaro, exempelvis föräldraledighet.
today 2020-08-20
Skatteförslag för ett starkare Sverige - Måndagen den 17 augusti presenterade den s k Omstartskommissionen sina förslag för ett starkare Sverige efter Coronapandemin. Kommissionen är ett initiativ från Stockholms handelskammare, ett slags tillfällig tankesmedja där experter inom olika områden har letts av nationalekonomen Klas Eklund.
today 2020-08-18
Överföring av personuppgifter mellan EU och USA med stöd av Privacy Shield ogiltigförklaras - Inom EU finns GDPR-förordningen som reglerar hur personuppgifter får hanteras i samtliga EU-länder. Mellan USA och EU gäller inte GDPR, istället har ett eget regelverk tagits fram som ska säkra ett fullgott skydd vid överföring av personuppgifter mellan länderna. Detta regelverk har nu alltså underkänts av EU-domstolen.