Tips för att planera semesteråret!

Under våren är det dags att skapa en stuktur och överblick av semesterplaneringen i verkamheten. Att lägga tid på detta under våren, ger stor effekt under hela året. Här kommer några tips som är bra att tänka på!
Mirja LenesHR- och löneexpert
den 10 mars 2023
Lästid: 2 Minuter
Det är dags att skapa struktur och överblick för årets semesterplanering

Semesterår från 1 april till 31 mars 

Enligt semesterlagen ska anställda som har tjänat in minst 20 betalda semesterdagar ta ut dessa innan de får rätt att spara semesterdagar. Ta ut semesterlistor och kontrollera om det finns anställda som inte tagit ut tillräckligt mycket semester. Uppmuntra cheferna att tillsammans med de anställda planera när dagarna ska tas ut i ledighet. På så sätt kan ni se till semestern tas ut innan semesterårsskiftet. Outtagna semesterdagar får i de flesta fall inte heller betalas ut i pengar, utan ska tas ut i ledighet.

Börja med en översyn inför sommaren 

Hur ser företagets verksamhet ut? Kommer hela företaget eller någon avdelning att ha semesterstängt? Ska semesterledighetens förläggning förhandlas med fackliga organisationer? Vill man stänga företaget någon period under resten av året, exempelvis under julen? Det ska förhandlas redan nu och de anställda ska få information om detta innan det är dags att lämna in sina semesterönskemål inför sommaren. Observera att arbetsgivaren inte ensidigt kan förlägga huvudsemestern till andra tider på året än sommaren. 

Informera chefer och medarbetare  

När det gäller sommarens semesterledighet är det dags att börja planera för den redan nu. Ni bör börja med att informera chefer och anställda om hur många semesterdagar deras medarbetare har. Både hur många av årets betalda dagar som ska tas ut i ledighet, och som kan tas ut i ledighet. Finns det sparade semesterdagar som ”blir för gamla” som ska plockas ut under året bör både medarbetare och chefer få vetskap om detta redan under våren. Enligt semesterlagen får anställda spara semester i fem år, när dagarna är fem år gamla ska samtliga årets betalda semesterdagar plockas ut och därefter de som är fem år gamla.  

Inför sommarens semester 

De anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semesterledighet under huvudsemesterperioden som löper från 1 juni till 31 augusti. Anställda kan ha önskemål om att förlägga sin semester till en annan tid under året och det går att komma överens om, vår rekommendation är alltid att göra sådana överenskommelser skriftligen. Bestäm vilket datum alla medarbetare ska ha lämnat in sina semesterönskemål. Informera chefer och medarbetare om de villkor som gäller för semesteruttag och planering så att alla vet vilka förutsättningar som gäller.  

Sammanställ semesterschemat och informera  

Även om arbetsgivaren ska försöka tillgodose de anställdas önskemål så gott det går är det till sist arbetsgivaren som beslutar om huvudsemesterns förläggning. Om kollektivavtal finns sker det först efter förhandling med facket.  

Föräldrar som planerar att vara föräldralediga på heltid under sommarmånaderna har normalt rätt till det. En förutsättning är att de har ansökt om ledigheten två månader i förväg. Tänk på att medarbetare som tjänat in minst 20 betalda semesterdagar måste ta ut dessa. Om medarbetaren på grund av föräldraledighet inte kan ta ut semestern under sommarperioden ska de förläggas på annan tid av semesteråret istället.  

Normalt ska personalen få reda på förläggningen av semesterveckorna två månader före ledighetens början. För att snabbt kunna se vilka som arbetar respektive är lediga är det bra att alla har tillgång till semesterschemat.  

Vad sägs om att förenkla semesterplaneringen?
Med vår semesterlista blir det enkelt att planera semestern för 2023.Du får både en snygg PDF att ladda ner direkt och en Excel-fil som skickas till din mail. Perfekt för dig som vill underlätta administrationen!

Jag vill ladda ner semesterlistan!

Dela sidan: