7 frågor från Stora Lönedagen

En vecka in på turnén med Stora Lönedagen har vi samlat på oss mängder med frågor från kunder som deltagit. Här kommer sju av dessa.
Lennart SalomonssonSkatteexpert
fredag 8 mars 2024
Lästid: 2 Minuter
Mirja Lenes och Lennart Salomonsson turnerar i mars och april genom hela Sverige med Stora Lönedagen

1. Vi har under flera år följt utredningar och förslag om förändringar i regelverket för tillfällig föräldrapenning, i folkmun kallat vab. Kan arbetsgivare neka vab?

Svar: Nej, en anställd som får tillfällig föräldrapenning (vab) från Försäkringskassan har rätt att vara ledig från arbetet.

2. En anställd har en elbil som förmånsbil. En gång varje arbetsdag laddar den anställde bilen – skattefritt – på arbetsgivarens bekostnad vid arbetsplatsen. I övrigt står den anställde själv för laddningen till bilen, dels vid bostaden men också på stan. Vilken skattefri milersättning kan den anställde få för tjänsteresor med bilen?

Svar: Ingen alls. För att kunna få skattefri milersättning för en tjänsteresa med förmånsbil krävs att den anställde själv står för allt drivmedel till bilen för tjänsteresan.

3. Från och med 1 juli 2024 kan föräldrar överlåta dagar med föräldrapenning. En vanlig fråga är om man kan överlåta dagar till mor- och farföräldrar som är pensionärer?

Svar: Normalt inte. Rätten till ersättning bygger på att den som ansöker om föräldrapenning avstår från arbete vilket en pensionär inte gör. Rätten att få överlåtna föräldrapenningdagar bygger på att personen som får dem också omfattas av reglerna i socialförsäkringen.

4. Vi ger 3 000 kr i friskvårdsbidrag till de anställda varje år. En person som började sin fasta anställning hos oss den 1 mars fick 5 000 kr i friskvårdsbidrag i januari hos sin förra arbetsgivare. Måste den anställde verkligen få friskvårdsbidrag även från oss i år?

Svar: Ja. Friskvårdsbidraget från den förra arbetsgivaren saknar betydelse här. Det skattefria friskvårdsbidraget uppgår till max 5 000 kr per arbetsgivare och kalenderår. Bidraget till den nyanställde skulle dock kunna proportioneras till 10/12, d v s till 2 500 kr.

5. Räknas graviditetspenningen som semesterlönegrundande sjukfrånvaro? Om inte, ingår dagarna med graviditetspenning i de semesterlönegrundande föräldraledighetsdagarna?

Svar: Varken eller. Om en medarbetare får graviditetspenning är dagarna med sådan en helt egen semesterlönegrundande frånvaroorsak. Graviditetspenning är semesterlönegrundande under hela den period som medarbetaren beviljas ersättningen från Försäkringskassan.

6. En person från Karlstad var på Stora Lönedagen i Göteborg i mars. Hon övernattade hos en kompis i Göteborg och kommer att få skattefria traktamenten av arbetsgivaren. Ska den anställde beskattas för den fria lunchen som ingick i kursavgiften, och ska det skattefria traktamentet reduceras för den fria måltiden?

Svar: Ja. Fria måltider vid externa utbikldningar är skattepliktiga. Förmånsvärdet för en fri lunch uppgår till schablonmässiga 120 kr. Vidare ska det skattefria traktamentet reduceras. Det fulla traktamentet (290 kr) ska reduceras med 102 kr.

7. Efter 24 månader vid samma driftsenhet hos ett kundföretag ska bemanningsanställda erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretaget eller få två aktuella månadslöner utbetalda. Om företaget erbjuder två månadslöner, kan den anställde då fortsätta arbeta vid kundföretaget.

Svar: Ja. Uppdraget kan fortsätta även efter att den inhyrda personen fått utbetalningen av två aktuella månadslöner.

Missa inte Stora Lönedagen!

Stora Lönedagen arrangeras i flera städer i Sverige, men också helt digitalt. Än är det fortfarande möjligt att köpa biljetter för att vara med och delta.

Jag vill veta mer!

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: