Anställd med hög sjukfrånvaro? Så ska du agera

Alla blir sjuka någon gång, men kan man minska de negativa konsekvenserna när täta sjukskrivningar blivit vardag? Läs expertens tips om rutiner, digitala verktyg och ekonomiskt stöd – för arbetsgivare.
söndag 10 mars 2024
Lästid: 3 Minuter

En sjukvecka här, två sjukdagar där och sedan en vecka på jobbet. Och så börjar allt om igen, med nästa korta sjukskrivning.

Är det beskrivningen av en medarbetare med hög sjukfrånvaro?

Svaret är både ja och nej. Det finns ingen lagstiftad definition av vad som ska räknas som hög sjukfrånvaro hos en anställd, men företeelsen kan beskrivas som i exemplet ovan och arbetsgivare har anledning att ta frågan på allvar, menar Simployers HR- och löneexpert Anna Schönfelder:

– Förutom att sjuklönen innebär en stor kostnad för arbetsgivaren, vilket i sig motiverar till att vilja arbeta hälsofrämjande, har arbetsgivaren arbetsmiljöansvar med skyldighet att fånga upp och agera utifrån signaler på att något inte står rätt till.

Hur ofta får en anställd vara sjuk?

Det finns inga bestämmelser som reglerar hur mycket eller hur ofta en anställd får vara sjuk. Arbetsgivaren får agera om den misstänker att en medarbetare inte är sjukskriven av rätt anledning, till exempel kräva ett förstadagsintyg från den som misstänks fuska.

– Det fria arbetslivet, med alla möjligheter till distansarbete, kommer med gråzoner. Den som bara är lite förkyld kan välja jobba hemma utan att sjukskriva sig. Det kan man som chef tycka är praktiskt, men risken är att skapar en arbetsplatskultur där det känns svårt att sjukskriva sig, säger Anna Schönfelder.

Det är en viktig anledning till att ha tydliga policys och rutiner för hur arbetet ska bedrivas, menar hon:

– Att sjukskriva sig när man behöver det borde ses som positivt. För en god sjukfrånvarokultur på arbetsplatsen, leder ofta till att den som är sjuk kan komma tillbaka snabbare.

Ladda ner: Sjukfrånvaro – 6 vanliga frågor

Hur ska arbetsgivare hantera en anställd med hög sjukfrånvaro?  

Första steget är ett samtal som lyfter frågan om att chefen noterat att medarbetaren har haft många sjukskrivningar den senaste tiden. Här påpekar Anna Schönfelder att man som chef gärna ska ha en rutin, redan innan problemen uppstår, för regelbundna avstämningssamtal. Att ha lagt grunden för en öppen och förtroendefull dialog gör det enklare att få ärliga svar även kring det som kan vara svårt att tala om.

– Ju tidigare man fångar upp signaler på att något inte står rätt till, desto bättre. Då har du som chef chansen att vända utvecklingen med enklare medel, exempelvis lyfta bort arbetsuppgifter en tid eller att anpassa arbetssituationen på annat sätt.

Även om arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön finns det också bra verktyg att använda som stöd. Anna Schönfelder ger tre tips:

  • Digitala verktyg som Simployer &frankly hjälper chefen, genom att regelbundet ta pulsen på organisationen, att se trender och mönster som indikerar att något inte står rätt till.
  • Företagshälsovården kan hjälpa till med såväl förebyggande rutiner som konkreta åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering.
  • Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Arbetsgivare som tar extern hjälp för att förebygga eller förkorta ohälsa och sjukfrånvaro kan få bidrag från Försäkringskassan.

Många har nog missat att Försäkringskassans rehabiliteringsstöd finns. Har du fler ekonomiska tips?

– Som arbetsgivare kan man välja att ge extra ersättning för att hjälpa en sjukskriven medarbetare med inkomstbortfallet som en sjukskrivning innebär. Det är ett sätt att visa omtanke vid en svår situation, säger Anna Schönfelder.

Arbetsgivaren kan också tipsa om att en anställd som riskerar att vara sjuk ofta eller ha långa sjukperioder kan söka extra bidrag från Försäkringskassan.

– Arbetsgivare som tar bra hand om den som blivit sjuk, underlättar och påskyndar faktisk medarbetarens väg tillbaka till arbetet. Dessutom sänder det positiva signaler till all övrig personal – det i sig är värt mycket.

Ta pulsen på organisationen!
Smarta HR-tech-verktyg som sparar tid och pengar. &frankly kan ge dig en tydlig överblick på dina medarbetares välmående och stressnivåer. Ta pulsen på ditt team idag.

Jag vill veta mer!

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 

Dela sidan: