Sjukfrånvaro – 6 vanliga frågor

I samband med att anställda blir sjuka kan det uppstå en rad olika frågor. Det kan handla om rätten till sjuklön, när läkarintyg behövs eller om en sjukanmälan kan göras i efterhand.

I denna guide har vi samlat sex vanliga frågor kopplat till sjukfrånvaro så att du får bättre koll på vad du kan göra när olika situationer uppstår.