Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2017-04-10
Missa inte att lägga ut sommarsemestern! - Har ni inte hunnit spika personalens sommarsemester ännu? Då är det verkligen hög tid att ta tag i saken. Tänk på att huvudsemestern ska uppgå till minst fyra veckors sammanhängande ledighet och förläggas till perioden juni–augusti.
today 2017-03-29
Säkra momsavdraget vid anställdas utlägg - Det är vanligt att anställda gör utlägg för sin arbetsgivare, exempelvis för fikabröd, logi och motion. Som utgångspunkt måste utläggsfakturan alltid uppfylla ett antal krav i momslagen – annars kan arbetsgivaren gå miste om momsavdrag!
today 2017-03-27
Har vikarien rätt att ta semester? - Semesterreglerna kan ibland uppfattas som lite krångliga och svåra. En vanlig missuppfattning är att personer som är tidsbegränsat anställda inte har rätt att vara semesterlediga. Enligt semesterlagens regler har i princip alla rätt till minst 25 dagars semester varje semesterår – oavsett anställningsform och sysselsättningsgrad.
today 2017-03-20
Befattningsbeskrivningar – ja eller nej? - Åsikterna kring befattningsbeskrivningars vara eller icke vara går ofta isär bland arbetsgivare. En del tycker att det är det är ett viktigt dokument medan andra ser det som något onödigt. Finns det några rätt eller fel?
today 2017-03-20
Undersök arbetsmiljön med Fokusgrupper - Alla arbetsgivare har en skyldighet att regelbundet undersöka rådande arbetsförhållanden i syfte att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Exakt hur undersökningen ska gå till är inte angivet i föreskrifterna – det finns många vägar att gå och de utesluter inte på något vis varandra. Ett kostnadseffektivt alternativ kan vara att använda sig av Fokusgrupper.
today 2017-03-15
Frigör energi – och bli en bättre ledare! - För att klara av att hantera ett ledarskap så krävs det en stor mängd energi – ledare behöver rentav mer energi än andra. Det menar i alla fall J P Kotter, tidigare professor i ledarskap vid Harvard Business School. Håller du med honom?
today 2017-03-06
Referenstagning - Referenstagning är en viktig del i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Målet är att bekräfta eller komplettera den bild du redan fått av kandidaten. Vad ska man då som arbetsgivare tänka på när man tar referenser för att säkerställa att man verkligen får en korrekt bild?
today 2017-03-06
Spara löneunderlagen i minst sju år! - En vanlig fråga i Simployers frågeservice är hur länge olika löneunderlag ska sparas. Enligt reglerna i bokföringslagen gäller att allt som räknas som räkenskapsmaterial ska sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
today 2017-03-06
Medarbetarengagemang – viktigare än någonsin! - Medarbetarengagemang är en betydelsefull indikator på hur ett företag mår. Ju större delaktighet och ägarskap som personalen känner inför sina jobb, desto bättre blir engagemanget. En mycket viktig faktor för framtida utveckling och medarbetarnas stöd för förändringar!
today 2017-02-28
3:12-utredningen – så här tyckte remissinstanserna - Remisstiden för den s k 3:12-utredningen har gått ut och finansdepartementet har fått in ett stort antal svar från olika remissinstanser – några av de mer intressanta är Skatteverket och Svenskt Näringsliv. Organisationerna representerar vitt skilda intressen – vilket också återspeglas i deras respektive svar!
today 2017-02-21
Mångfald som affärsstrategi - Vår omvärld är i ständig förändring. Kunder byter både åsikter, vanor och beteenden. För att hänga med gäller det därför att förändras i samma riktning och förstå såväl medarbetares som kunders ständigt skiftande behov.
today 2017-02-21
Hantering av alkoholmissbruk bland anställda - Att brottas med frågor kring alkoholmissbruk bland anställda är vanligt förekommande på alla HR-avdelningar. Men när övergår egentligen ett riskbruk till missbruk? Var går gränsen för den personliga integriteten och vad har arbetsgivare för skyldighet att ta itu med sina misstankar?
today 2017-02-14
Situationsanpassat ledarskap? Gå en snabbkurs här! - Många chefer och ledare har under de senaste decennierna fyllt i formulär, lärt sig bedöma en grupps utvecklingsnivå och granskat sin egen ledarskapsstil i ljuset av Situationsanpassat ledarskap. Är du en av dem? Om inte, gå en snabbkurs här.
today 2017-02-07
Nytt ledarskap i en ny värld - Ledarskapet har allt större betydelse för företagens utveckling. Många gånger sker dock ledarskapsutvecklingen efter gamla invanda mönster och utan vetenskaplig grund. För överlevnad krävs nya ledaregenskaper!
today 2017-02-06
Kollektiva spelregler – en introduktion - Simployer erbjuder sina kunder telefonservice dagligen, med möjlighet att både ringa och maila in frågor till kunniga experter inom bland annat lön och HR. Oavsett frågeställningens art är den inledande motfrågan ofta ”…har ni kollektivavtal…?”