Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2018-11-01
Lokaluthyrning - momsfritt som huvudregel - Uthyrning av fastighet och upplåtelse av bostadsrätt är normalt inte någon skattepliktig omsättning enligt ML. Uthyraren har inte heller rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms på kostnader avseende den uthyrda egendomen.
today 2018-11-01
Frivillig skattskyldighet - retroaktivt avdrag - Skattskyldigheten och avdragsrätten för moms i en lokaluthyrningsverksamhet – som gjorts frivilligt skattskyldig – inträder normalt tidigast när momsskyldig hyresgäst tillträtt lokalen. Genom reglerna för retroaktivt avdrag kan moms på ny-, till- eller ombyggnadsutgifter – som uppkommit innan uthyrning – dras av i efterhand
today 2018-10-31
Veckovila - En anställd har rätt till minst 36 timmars ledighet varje sjudagarsperiod, s k veckovila. Denna vila ska vara sammanhängande och om möjligt förläggas till veckoslutet.
today 2018-10-29
Fler granskningar från Datainspektionen - Under hösten kommer Datainspektionen att genomföra flera större granskningar av dataskyddsförordningen, GDPR. Samtycke och dataskyddsombud är två områden som är speciellt aktuella för granskning.
today 2018-10-29
Farliga ämnen hanteras felaktigt - Arbetsmiljöverkets inspektion av hanteringen av farliga kemiska ämnen på 1 800 arbetsplatser gav åtta av tio arbetsplatser krav på åtgärder.
today 2018-10-25
Kostförmån även för brandmän i kris - Flera diskussioner och ifrågasättanden har följt efter medias rapportering om att personer som arbetar i krissituationer, till exempel brandmän, ska beskattas för bland annat fria måltider.
today 2018-10-24
Första svenska GDPR-granskningen klar - Datainspektionen har undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar brister hos närmare en fjärdedel av de fackförbund som kontrollerats.
today 2018-10-24
Fel lön har betalats ut - korrigera snabbt - Som arbetsgivare ska du korrigera felaktig preliminär lön så snart som möjligt. Om för mycket lön utbetalats måste arbetsgivaren påtala felet så snabbt som möjligt för att eventuellt kunna återkräva pengarna från den anställde.
today 2018-10-23
Dygnsvila - Alla anställda ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod, s k dygnsvila. 24-timmarsperioden kan vara densamma som ett kalenderdygn men kan också förläggas till andra tidpunkter. Perioderna på 24 timmar måste dock läggas ut enligt ett fast system.
today 2018-10-19
#Metoo ett år – vad har hänt? - I dagarna är det ett år sedan den uppmärksammade #Metoo-rörelsen startade. Under hashtagen Metoo fylldes såväl traditionella som sociala medier med redogörelser om hur kvinnor hade utsatts för sexuella trakasserier både i arbetslivet och privat.
today 2018-10-18
Redo för Brexit? - Storbritannien väntas lämna EU den 30 mars 2019. Just nu är det osäkert om det blir ett avtal om utträdet och hur det i så fall kommer se ut. Oavsett vilket är det bra att så fort som möjligt förbereda sig på utträdet, tycker Håkan Larsson på Simployer. Har du till exempel koll på vad som händer med tull och moms?
today 2018-10-18
Lagar som rör personlig integritet - Många känner till att det finns nya regler om personlig integritet och har hört begreppet GDPR. Men det finns även fler lagar och förordningar som hanterar och skyddar den personliga integriteten. Lagarna kan sägas samverka och täcka in de flesta områden där personuppgifter behandlas.
today 2018-10-17
Finns det snygga avslut? - Relationer tar då och då slut, så också relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare. Anledningarna till att man går skilda vägar kan vara flera; t ex arbetsbrist, egen uppsägning, personliga skäl eller att en tidsbegränsad anställning löper ut. Oavsett om medarbetaren lämnar frivilligt eller ofrivilligt är det dock av högsta prioritet att skapa ett schysst avslut, risken är annars att det förstör arbetsgivarvarumärket i längden.
today 2018-10-17
Säkra din framtida lönekompetens - Efterfrågan på lönekompetens är stor! Den som vill utvecklas i lönerollen har fler möjligheter än förut, och karriärmöjligheterna ökar. Att auktorisera sin lönepersonal är en investering i kompetens och kvalitet. SRF erbjuder nu gratis auktorisationsexamen för löneadministratörer som vill hänga med i utvecklingen.
today 2018-10-16
Moms på el, gas och vatten utanför hyran - En hyresvärd som debiterar för el, gas och vatten motsvarande faktisk förbrukning ska ta ut moms på den delen. Det anser Skatteverket.