Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2018-12-06
Fri parkering – anställdas förmån m m - Anställda kan ha utgifter för parkering i flera olika situationer. I vissa fall är utgifterna avdragsgilla, i vissa fall är det däremot fråga om privata levnadskostnader för vilka avdrag inte medges.
2018-12-06
Anställdas fria vaccinationer - Vaccinationer sker regelmässigt på många arbetsplatser för att minska produktionsbortfall på grund av till exempel influensa. Förmån av fri vaccination är skattefri om den är kopplad till den anställdes arbete på något sätt.
2018-12-06
Utnyttja ditt friskvårdsbidrag - Året börjar lida mot sitt slut och ett nytt är i antågande. Den som ännu inte har plockat ut sitt friskvårdsbidrag kanske ska tänka på att göra det.
2018-12-06
Avdrag eller inte för julbord och julgåvor till kunder? - När julen närmar sig kan det vara trevligt att bjuda sina kunder på julbord. Avdragsrätten för sådana kostnader kan dock ifrågasättas om evenemanget endast går ut på att ha trevligt med kunderna.
2018-12-06
Köp inventarier före nyår - Har du en verksamhet med kalenderår som räkenskapsår? Går verksamheten med överskott? Då bör du spetsa ögonen inför skatteexpert Robert Selvaags andra tips.
2018-12-06
Pensionsspara om du saknar tjänstepension - För anställda som har pensionsrätt i anställning är det privata pensionsparavdraget numera slopat. Det innebär att de som fortsätter spara i en privat pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande (IPS) kommer att bli dubbelbeskattade, eftersom de dels inte får avdrag för sparandet, dels får betala skatt på pensionen när denna betalas ut. En mycket dålig affär, med andra ord.
2018-12-04
Hur ser budgetläget ut inför 2019? - Det oklara budgetpolitiska läget fortsätter. Övergångsregeringen har lagt fram ett förhållandevis opolitiskt budgetförslag, med sänkt skatt för pensionärer som enda skatteförslag.
2018-11-30
Sociala medier i arbetslivet - Att anställda använder sociala medier är en numera en självklar och normal del av vår vardag. Dock är detta en relativt ny företeelse, som kan leda till en rad problemställningar för arbetsgivare. Möjligheten att ständigt vara uppkopplad kan exempelvis göra att gränsen mellan arbete och privatliv blir otydligare.
2018-11-30
Frivillig skattskyldighet - hyresgästens användning - För att få lov att lägga moms på hyran genom systemet med frivillig skattskyldighet finns ett flertal krav. Alla krav måste vara uppfyllda samtidigt. Ett av kraven är att det i varje lokal ska bedrivas momspliktig verksamhet.
2018-11-30
Tre lönetips för en bra start på året - Här delar våra löneexperter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
2018-11-30
Frivillig skattskyldighet – allmänna regler för avdragsrätt - Avdragsrätten för moms – enligt allmänna regler – inträder när frivillig skattskyldighet har inträtt. Det innebär normalt att avdrag för moms inte kan göras för utgifter som uppkommit före att momspliktig hyresgäst har tillträtt lokalen.
2018-11-29
Avtala om arbetsbefrielse - När en anställd sägs upp kan en särskild överenskommelse träffas mellan parterna om vilka villkor som ska gälla under uppsägningstiden. Tänk då på att överenskommelsen bör vara skriftlig. Den ska också undertecknas av både arbetsgivaren och arbetstagaren.
2018-11-29
Nya föreskrifter om smittrisker - Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatser. De nya föreskrifterna har fokus på ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. En miljon anställda beräknas omfattas av de nya reglerna.
2018-11-29
Låt ungdomarna sälja aktier eller fonder skattefritt - En okänd bieffekt av jobbskatteavdraget är att kapitalinkomster faktiskt kan bli skattefria för personer med låga arbetsinkomster. Robert Selvaag, skatteexpert, ger sitt första julklappstips till den sommarjobbande ungdomen (eller dess förälder) som vill tjäna tusenlappar på sina fonder eller aktier.
2018-11-29
När julgåvan skänks till välgörenhet - För att julgåvor till personalen ska vara skattefria krävs att klappens marknadsvärde inte överstiger 450 kr inklusive moms per person. Om detta så kallade gränsvärde överskrids blir hela gåvan skattepliktig, det vill säga från första kronan. Men vad gäller för gåvor till välgörenhet?