Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2019-09-13
Måste du skriva ett anställningsavtal? - I lagen om anställningsskydd (LAS) finns det inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska träffas. Man kan alltså avtala om en anställning både muntligt och skriftligt. Som arbetsgivare är du däremot skyldig att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren.
2019-09-12
Har vi rätt fokus på en skattereform? - I frågan om en ny skattereform diskuteras gärna de stora dragen, och man glömmer gärna bort detaljerna. De är dock minst lika viktiga. Läs mer!
2019-09-12
Så skapar du en bekräftelsekultur - 1 av 3 medarbetare känner sig inte uppskattad på arbetsplatsen. Det visar data från &frankly.
2019-09-10
Våld i anställdas nära relationer - Våld i nära relationer kan få stor inverkan på personens arbetsliv. I Sverige sjukskrivs drygt en kvinna i timmen på grund av våld i nära relationer. Det finns alltså anledning för arbetsgivare att bli medvetna om kan vara utsatta för våld i nära relation, och att lära sig att detta.
2019-09-10
Moderbolag i koncern? Så undviks en momssmäll - Skatteverkets momskontroller av koncerner ger klirr i statskassan. Här får du en snabb genomgång av vad ett moderbolag bör veta för att inte drabbas av en saftig momssmäll.
2019-09-05
Skatt att få tillbaka för sjukvårdsförsäkringarna - Många arbetsgivare kan med fördel begära omprövning av premierna för de anställdas sjukvårdsförsäkringar. Anledningen är att 40 % av försäkringarna även tidigare har ansetts omfatta skattefria åtgärder. Från att tidigare ha gjort avdrag med endast ca 3–10 % av premierna kan avdrag medges med ytterligare 40 %. Detta för beskattningsår ända upp till sex år tillbaka.
2019-09-04
Tre tips vid övergång av verksamhet - Som företag kan det vara lätt att glömma de arbetsrättsliga reglerna när man är fullt upptagen med en fusion och reglerna kring fusionen. Det är t ex viktigt att genomföra fackliga förhandlingar och att erbjuda de anställda att gå med över till den nya organisationen.
2019-09-02
Rekrytera fördomsfritt: 9 tips - I rekryteringsprocesser brukar anställningsintervjuer vara den vanligaste urvalsmetoden – men se upp så att dina fördomar och beteendemönster inte står i vägen för rätt kandidat.
2019-08-29
Gör all el till förmånsbilar skattefri! - Att låta el till elbilar ingå i schablonvärdet för bilförmånen skulle lösa många problem. Dagens skatteregler är onödigt betungande för arbetsgivarna som har svårt att beräkna förmånsvärdet av fri el. En sådan schablonbeskattning skulle också leda till att fler väljer elbilar som förmånsbilar med positiva konsekvenser för miljön som följd.
2019-08-29
Agera snabbt när skatteavdraget blivit för högt - För att kunna korrigera ett felaktigt skatteavdrag krävs att arbetsgivardeklarationen inte har lämnats. Så fort felet har upptäckts är det därför viktigt att korrigeringen görs så fort som möjligt.
2019-08-26
Minska risken för problem under omställningsprocessen - Alla organisationer bör eftersträva ett organiskt förhållningssätt, det vill säga gå i takt med de mål och förutsättningar som finns. Ett organiskt förhållningssätt kan inte eliminera risken för dramatiska omställningsperioden – men det kan minska den.
2019-08-22
Den första sanktionsavgiften från Datasinspektionen är utfärdad - Datainspektionen utfärdar nu den första sanktionsavgiften sedan GDPR infördes i Sverige. Ett ifrågasatt samtycke låg till grund.
2019-08-20
Trötthet och frustration tydlig trend efter semestern - Känner du dig utvilad, peppad och sugen att ta dig an hösten? Om inte, så kan du vara helt lugn. Att känna sig extra trött precis innan man ska börja jobba igen är helt naturligt. Det ser vi tydligt efter att ha frågat 24000 personer under tre års tid.
2019-08-15
Är restid betald arbetstid? - Många anställda reser mycket i tjänsten och det är inte ovanligt att tillbringa flera timmar på tåg eller flyg. De flesta som reser mycket passar på att utnyttja tiden effektivt, t ex för att t ex svar på jobbmejl eller förbereda en presentation. Många arbetsgivare undrar hur restid utanför den ordinarie arbetstiden ska hanteras. Är det arbetstid och vilken ersättning ska den anställde i sådana få?
2019-08-13
Momsreglerna krånglar till vidarefakturering av ”utlägg” - Har du varit i situationen där du ska vidarefakturera en kostnad till ett annat företag? Många säger i dessa fall att de har gjort ett ”utlägg” eftersom kostnaden kommer att belasta ett annat företag. Men är det verkligen ett utlägg? Och varför är det så viktigt att veta om det är ett utlägg eller inte? Anledningen är kort och gott – momsen.